Zápis dětí do 1. ročníku

Vážení rodiče,

každoroční zájem o naši školu nás těší, ale zároveň zavazuje, neboť si i nadále chceme udržet dobré renomé. Vyučovacím jazykem je český jazyk. Od 2. ročníku nabízíme výuku angličtiny.

V 6. ročníku dále nabízíme rozšířenou výuku jazyků nebo tělesné výchovy a od 7. ročníku němčinu, ruštinu a francouzštinu jako druhý cizí jazyk. Po dokončení nástavby naší školy v listopadu 2012 vzniklo zázemí pro vzdělávání v těchto oborech. Sportovní nebo umělecké zaměření odhalí určitě mnohé talenty z řad dětí a posílí jejich sebevědomí.

Školní družina i školní jídelna se nacházejí v areálu školy, děti nemusí nikam přecházet, tudíž je zajištěna i jejich větší bezpečnost. Sportovní hřiště a velmi pěkné okolí školy nabízí dětem trávit příjemné chvíle i v době mimo vyučování.

Těšíme se na vás, a pokud projevíte zájem prohlédnout si prostředí, ve kterém by se měly vzdělávat vaše děti, budeme vám po telefonické domluvě k dispozici i mimo stanovené termíny.

Zápis dětí na školní rok 2021/2022

 • zapisují se děti:
  • které do 31. srpna 2021 dovrší šestý rok věku (narozené v období od 1. září 2014 do 31. srpna 2015)
  • kterým byl udělen odklad povinné školní docházky pro školní rok 2020/2021
 • v případě předčasného zápisu dítěte narozeného od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015, musí zákonný zástupce doložit doporučení z pedagogicko-psychologické poradny – zákonný zástupce toto doporučení přiloží k žádosti
 • v případě předčasného nástupu dítěte narozeného od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016) musí zákonný zástupce doložit doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře – zákonný zástupce tato doporučení přiloží k žádosti

Termín zápisu

Čtvrtek 8. dubna 2021

nebo

Pátek 9. dubna 2021

Organizace a průběh zápisu

Před zápisem je nutná elektronická registrace ve Škole Online přes následující odkaz:

https://skola.plzen-edu.cz/SOL/PublicWeb/zs22/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=139

Elektronická registrace bude aktivní do 1. 4. 2021 18.00 hodin.

 • Po registraci prosím vyplňte potřebné formuláře, které najdete níže na stránce včetně žádosti o přijetí, kterou lze stáhnout přes odkaz v potvrzujícím emailu po elektronické registraci.
 • Navíc pokud bude rodič žádat o odklad povinné školní docházky, rovněž je nutné doručit žádost o odklad s doporučením z PPP a od dětského lékaře.
Zápisy proběhnou bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Také upřednostňujeme způsob bez osobní přítomnosti zákonného zástupce ve škole. Možnosti doručení dokumentů k zápisu:

 • do datové schránky školy
 • e-mailem s elektronickým podpisem
 • poštou
 • osobní podání žádosti

Datum na žádosti a datum jejího podání (odeslání) může být nejdříve 1. 4. 2021.

V případě, že zvolíte způsob osobního podání žádosti, dostavíte se do školy v termínu vybraném při registraci (datum a čas). Před školou i v budově školy je nutno dodržovat rozestupy alespoň 2 metry a používat respirátor. Zákonný zástupce přinese s sebou dále rodný list dítěte a svůj doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas).

Kritéria pro přijetí

 • žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, kteří mají sourozence ve škole
  • při větším počtu zájemců s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu než je kapacita školy, bude o přijetí do 1. ročníku rozhodovat los (netýká se žáků podle bodu 1)
  • losování bude neveřejné, losovat budou členové školské rady za přítomnosti vedení školy.

Pořadí při elektronické registraci před zápisem není kritériem pro přednostní přijetí.

Odklady povinné školní docházky udělené v loňském školním roce nejsou kritériem pro přednostní přijetí.

Odklad povinné školní docházky

 • žádost o odklad (formulář na webových stránkách školy nebo při zápisu)
 • doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC)
 • doporučení odborného lékaře (pediatra)) nebo klinického psychologa

Dokumenty

Formuláře

HRAJEME SI NA ŠKOLU

Vzhledem k rozvolnění stávajících opatření jsme se rozhodli uspořádat jedno setkání budoucích prvňáčků a jejich rodičů s paní učitelkou 10. června 2021 od 16.00 hodin.

Poslední aktualizace: 12. 5. 2021