Volnočasové kroužky

Volnočasové kroužky

Kroužek francouzského jazyka

Parlez-vous français?

Francouzština patří mezi jeden z nejrozšířenějších světových jazyků, a proto má i své místo v jazykové výuce v naší škole.

V tomto školním roce 2023/2024 probíhá výuka francouzštiny formou zájmového kroužku. Jednou týdně se v odpoledních hodinách schází malá skupinka žáků 7. a 8. ročníku. Prostřednictvím písniček, videí, ukázkových rozhovorů a prozatím kratších textů poznávají francouzskou kulturu a francouzský jazyk.

Ve výuce se střídají Mgr. Alžběta Wočadlová a Anne Pougnard. Kroužek tak má netradiční podobu a žáci mají možnost procvičovat francouzštinu i s rodilou mluvčí.

Kroužek organizuje
Mgr. Alžběta Wočadlová
wocadlovaal@zs22.plzen-edu.cz

Kroužek Merkur

Dětská konstrukční stavebnice Merkur je kvalitní kovový výrobek se stoletou tradicí. Práce s ní u dětí rozvíjí manuální zručnost, drobnou motoriku ruky a tvořivé konstrukční myšlení. K dokončení výrobku, zvláště složitějšího, je potřeba také hodně trpělivosti. To vše jsou dovednosti, které Vaše dítě bude potřebovat po celý život.

Protože výrobky jsou technického rázu, rozvíjí práce se stavebnicí obecně zájem o techniku. Je zajímavé, že tuto stavebnici použil v 60. letech 20. století akademik Otto Wichterle k sestrojení přístroje, pomocí něhož vyrobil první kontaktní oční čočky. V roce 2012 se s Merkurem umístil na 2. místě český student v soutěži technických talentů v Houstonu v USA. Náš velmi úspěšný žák Marek Černý byl první v krajské soutěži „Řemeslo má zlaté dno“. Vidíte tedy, že práce s Merkurem je úžasná.

Máme pěkně vybavenou učebnu, která poskytuje výborné zázemí pro práci.

Kroužek organizuje
Mgr. Miloš Bicek
bicekmi@zs22.plzen-edu.cz
Kdy a kde kroužek probíhá?
 • 1x týdně (60 min),
 • přímo na naší škole
Cena
 • zdarma

Kroužek logopedické prevence

Logopedická prevence má specifickou náplň plně odpovídající individuálním potřebám dětí s konkrétní poruchou komunikační schopností. Kroužek vede logopedický asistent, který se zaměřuje na prevenci řečových poruch a rozvoj komunikačních dovedností u žáků vyžadujících logopedickou péči.

Výchovně vzdělávací cíle:

 • rozvoj řečových dovedností zábavnou a hravou formou
 • rozvoj schopností a osobnosti dítěte
 • podpora kooperace

Okruhy činností:

 • dechová cvičení
 • artikulační cvičení
 • gymnastika mluvidel
 • fonetické hry (rytmizace, písně)
 • představení hlásky prostřednictvím básniček, hádanek, pohádek, přísloví, jazykolamů
 • četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením
 • dramatizace (narativní pantomima, živé obrazy, alej myšlenek, scénka)
 • obrázkové čtení
 • pohybové hry
 • elementární pohyby
 • kresba
Kroužek organizuje
Mgr. Lucie Korubová
korubovalu@zs22.plzen-edu.cz

Věda nás baví

V kroužku VĚDA NÁS BAVÍ se děti hravě a zábavně seznámí s věcmi a jevy kolem nás (např. statická elektřina, lidské tělo, sopky, hvězdy apod.). Lekce nejsou nebezpečné ani složité, vše je uzpůsobeno pro malé děti.

Cílem kroužku akreditovaného MŠMT je zábavným a interaktivním způsobem podpořit u dětí zájem o vědu a poznání.

Nové lekce v 1. pololetí 2023/2024
 • každé pololetí čeká děti pásmo nových lekcí!
 • vyzkoušíme si tajné písmo
 • vyrobíme film a trávicí soustavu
 • prozkoumáme krátery i elektrickou vodivost
 • vyrobíme si sluneční soustavu
 • řekneme s i také o Zemi a vitamínech
 • a mnoho dalšího:-)
Kdy a kde kroužek probíhá?
 • 1x týdně (60 min),
 • 14 lekcí/pololetí
 • přímo ve Vaší škole
Cena:
 • Praha: 1 790,- Kč *
 • ostatní města: od 1 490Kč *
 • Sourozenec získává slevu 25 %.

*cena se může na jednotlivých školách lišit z důvodu výše nájmu

Více informací a přihlášky:

Více informací a přihlašování na https://www.vedanasbavi.cz/krouzky-pro-deti

Kroužek organizuje:
Věda nás baví o.p.s.
České vysoké učení technické v Praze
Horská 2040/3
128 00 Praha 2
www.vedanasbavi.cz