Školní metodik prevence

Mgr. Kateřina Hocmannová

Konzultační hodiny

Linka Ztracené dítě – 116000

Sdružení Linka bezpečí – 116 111

Náplň činnosti školního metodika prevence

Metodik prevence poskytuje nejnovější metodické i ostatní informace z oblasti prevence rizikového chování dětí pedagogům, rodičům a žákům.

Metodik prevence pomáhá dětem i rodičům řešit problémy související s rizikovým chováním. Žáci mohou kdykoliv požádat o pomoc nebo anonymně vhodit dopis do schránky důvěry (na chodbě školy).

Školní metodik prevence pracuje především v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů. Na škole působí jako poskytovatel poradenských služeb spolu s výchovným poradcem, případně školním psychologem/školním speciálním pedagogem.

Školní metodik prevence vykonává činnosti:

  • metodické a koordinační (minimální preventivní program; prevence záškoláctví, šikany, vandalismu, rasismu; adaptační kurzy…)
  • informační (zajištění besed, exkurzí; databáze kontaktů)
  • poradenské (detekce rizikových dětí, poradenství pro žáky i jejich rodiče, zajištění péče odborného pracoviště,…)

O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

Poskytování poradenských služeb na školách je zapracováno do vyhlášky 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a následně v její novele – Vyhláška č. 116 ze dne 15. dubna 2011. Řídí se však i řadou další zákonů a vyhlášek.

Poslední aktualizace: 19. 9. 2023