Výuka cizích jazyků

Anglický jazyk

Žáci se anglickému jazyku učí od 2. ročníku. Výuka anglického jazyka kontinuálně pokračuje až do 9. ročníku. Všichni vyučující anglického jazyka jsou řádně aprobovaní, dále se vzdělávají, s žáky pracují moderními aktivizačními metodami, využívají různých forem práce.

V hodinách se pracuje s evropským jazykovým portfoliem, které našim žákům umožňuje získat lepší povědomí o své jazykové úrovni a sledovat pokroky v průběhu delších časových úseků. Práce s portfoliem je založena na společném evropském referenčním rámci pro cizí jazyky.

Naši žáci se pravidelně zúčastňují konverzačních soutěží v AJ, korespondenčních soutěží, a dalších aktivit souvisejících s výukou anglického jazyka. Škola pravidelně pořádá poznávací zájezdy do Velké Británie.

RočníkPočet vyučovacích jednotek za týdenNázev učebnicového souboru
Nejazyková skupinaJazyková skupinaNejazyková skupinyJazyková skupina
2. ročník1× týdně
3. ročník3× týdněFun Park 1, Chit Chat 1
4. ročník3× týdněFun Park 2
5. ročník3× týdněBloggers 1, Project 1
6. ročník3× týdně3× týdněBloggers 2, Project 2Bloggers 2, Bloggers 3
7. ročník3× týdně4× týdněBloggers 3, Project 3Bloggers 3, Bloggers 4
8. ročník3× týdně3× týdněBloggers 4, Project 4Project 4, Project 5
9. ročník3× týdně3× týdněBloggers 5, Project 5Project 5

Platnost k 1. 9. 2022

Německý jazyk

Německý jazyk se na naší škole vyučuje jako druhý cizí jazyk od šestého do devátého ročníku ve skupinách s rozšířenou výukou cizích jazyků a od sedmého do devátého ročníku (2 hodiny týdně) jako volitelný předmět.

Žáci pracují s učebnicemi Deutsch mit Max 1 a Deutsch mit Max 2, jež jsou koncipovány podle Rámcového vzdělávacího programu a odpovídají jazykovým úrovním A1, A2 společného evropského referenčního rámce pro cizí jazyky.

V hodinách německého jazyka rovněž pracujeme s evropským jazykovým portfoliem. Pravidelně se účastníme konverzačních i jiných soutěží s jazykovou tematikou, soutěže a dalších akcí školy. V jazykových soutěžích vždy dosahujeme velmi dobrých výsledků. Pořádáme rovněž studijně – poznávací zájezdy do německy mluvících zemí. 

Pro žáky je velkou motivací ke studiu již samotné sousedství ČR respektive Plzeňského kraje s Německem a Rakouskem a dále i fakt, že znalost německého jazyka se velmi často vyskytuje jako požadavek v nabídkách zaměstnání v plzeňském regionu.

Ruský jazyk

Ruský jazyk se žáci učí jako druhý cizí jazyk (volitelný předmět) od sedmého do devátého ročníku. Žáci pracují s učebnicemi RADUGA, které odpovídají Rámcovému vzdělávacímu programu.

Motivací pro žáky může být vzrůstající poptávka po kombinaci jazyků AJ, RJ v souvislosti se zaměřením naší ekonomiky. Slabší žáci ocení příbuznost slovanských jazyků.

V rámci výuky probíhá spolupráce s Ruským centrem na Západočeské univerzitě Plzeň.

Francouzský jazyk

Francouzština je jeden z nejrozšířenějších evropských jazyků a zároveň také jedením z pracovních a oficiálních jazyků OSN, EU, UNESCO, NATO či Mezinárodního olympijského výboru. Kombinace francouzštiny a angličtiny otevírá dveře na různé a zajímavé pracovní pozice. Základní znalosti francouzského jazyka umožňují také příjemněji poznat Francii a frankofonní země.

Francouzštinu si žáci mohou zvolit jako druhý jazyk od 7. ročníku. Budou pracovat s učebnicí Décibel 1, která obsahuje schvalovací doložku Ministerstva školství a tělovýchovy a odpovídá úrovni A1 společného evropského referenčního rámce pro cizí jazyky. Tato učebnice klade důraz na mluvené slovo a porozumění různým komunikačním situacím, obsahuje také průběžnou přípravu na jazykové zkoušky DELF A1 a nabízí využití různých aktivit a aktivizačních metod (hry, písničky), které ulehčí a zpříjemní studium francouzštiny.

Francouzskou a frankofonní kulturu mohou žáci také objevovat prostřednictvím akcí Francouzské aliance v Plzni. Učitel francouzského jazyka je plně aprobovaný a dále se vzdělává.

Španělský jazyk

Španělský jazyk se žáci na naší škole učí jako druhý cizí jazyk (volitelný předmět) od sedmého do devátého ročníku.

Proč studovat španělštinu? Tento románský jazyk otevírá nekonečné možnosti komunikovat s miliony lidí, pohodlně cestovat v oblíbených turistických destinacích a objevovat svět plný tance, dobrého jídla a zábavy.

Španělština je jeden z nejrozšířenějších světových jazyků a je úředním jazykem ve Španělsku, ve většině států Jižní a Střední Ameriky, velmi rozšířená je i v USA a na Filipínách.

Žáci pracují s učebnicemi Gente Joven, které odpovídají jazykovým úrovním A1, A2 Společného evropského referenčního rámce pro cizí jazyky. V rámci výuky probíhá spolupráce s Románskou knihovnou v Plzni, kde se mohou žáci zúčastnit i různých kulturních akcí.

Poslední aktualizace: 9. 9. 2023