Plán výchovné práce

Plán pro týden 17. 6. 2024 - 28. 6. 2024

Petra Švandová

 • PO:Oběd - vyprávíme si víkendové zážitky - pracovní činnosti - 3D motýl - kolektivní hry na koberci - vycházka
 • ÚT:I. skupina - výtvarné činnosti - "výlet na vodě" - oběd - hry se stavebnicemi - pohybové aktivity v lese
 • ST:II. skupina - výtvarné činnosti - "výlet na vodě" - oběd - stolní hry - míčové hry na školním hřišti
 • ČT:Oběd - společná četba z knihy Krysáci - soutěž pozornosti s odměnou - hudebně pohybové hry - hry v lese
 • PÁ:Oběd - zábavné týmové soutěže - vyhodnocení - relaxační hry na koberci - vycházka do okolí - učíme se dopravní značky

Barbora Bláhová

 • PO:Náš víkend – přivítání a sdílení zážitků. Kolektivní pohybové hry na hřišti dle počasí. Kreslení a malování. Procházka do lesa, pozorování hmyzu.
 • ÚT:1. skupina – oběd, společenské hry ve školní herně. 2. skupina – oběd, deskové hry v družině. Přírodovědná procházka do Špitálu – poznáváme místní rostliny a houby.
 • ST:1. skupina – oběd, společenské hry ve školní herně. 2. skupina – oběd, deskové hry v družině. Vycházka, pohybové hry s míčem.
 • ČT:Oběd, výtvarná činnost ve třídě – poznáváme další zvířata Austrálie. Pohybové hry na školním hřišti. Vycházka do lesa.
 • PÁ:Oběd, relaxace ve třídě – spontánní kresba, poslech hudby. Deskové a karetní hry. Pobyt ve Špitálském lese, hry s míčem.

Martina Švamberková

 • PO:Oběd - komunikační kruh - víkendové zážitky, kolektivní hry ve třídě, pohybové hry v lese
 • ÚT:1.skupina - oběd - pobyt v herně- výukové tablety, výtvarné činnosti ve třídě, míčové hry ve Špitálském lese
 • ST:2.skupina - oběd - pobyt v herně- výukové tablety, společenské hry ve třídě, pohybové a míčové hry ve Špitálském lese
 • ČT:Beseda- naše prázdninové plány, pracovní činnosti na dané téma, konstruktivní hry se stavebnicemi, vycházka na dětské hřiště
 • PÁ:Oběd, beseda - Jak chráním přírodu - pracovní listy, relaxační hry na koberci, pohybové hry v lese

Jan Vágner

 • PO:Oběd - víkendové zážitky v kruhu - CLICS, Duplo, Lego - vyrábění na přání - malování na téma prázdniny - vycházka do parku
 • ÚT:2. skupina - pracovní činnosti - zdobíme a malujeme na své kamínky - oběd - vycházka do lesa
 • ST:1. skupina - pracovní činnosti - zdobíme a malujeme na své kamínky - oběd - vycházka do přírody
 • ČT:Fotbal ve Špitálském lese - oběd - dáma, člověče nezlob se, karty, puzzle - vycházka na průlezky
 • PÁ:Oběd - výtvarné činnosti - kreslíme a malujeme prázdninové obrázky - vycházka do okolí naší družiny

Lucie Kopřivová

 • PO:Komunikace v kruhu - víkendové zážitky - sportovní hry na školním hřišti - relaxační hry na koberci - vycházka do Špitálského lesa
 • ÚT:I. skupina - výtvarné činnosti - barevný bumerang - míchání barev - úklid pracovního místa - hra s legem - pohybové hry ve Špitálském lese
 • ST:II. skupina - výtvarné činnosti - barevný bumerang - míchání barev - úklid pracovního místa - konstruktivní hry se stavebnicí - vycházka k Pietasu
 • ČT:Besedujeme na téma letní prázdniny - malujeme své plány na léto - deskové hry - omalovánky - vycházka do okolí školy
 • PÁ:Hodnocení týdne - víkendové plány - hádanky a kvízy - společné hry v oddělení - úklid třídy - vycházka do přírody

Hana Ptáčníková

 • PO:Přivítání po víkendu - komunikační kruh - plány na prázdniny, bezpečnost, prevence úrazů, vycházka na Homolky - využití herních a cvičebních prvků ke zvýšení obratnosti a fyzické zdatnosti
 • ÚT:Výtvarné činnosti - klokan - koláž, kombinovaná technika, stříhání, lepení, práce s plstí, úklid pracovního místa, vycházka nk Pietasu - míčové hry v přírodě
 • ST:Výtvarné činnosti - klokan - koláž, kombinovaná technika, stříhání, lepení, práce s plstí, úklid pracovního místa, vycházka do parku - pohybové hry v přírodě
 • ČT:Ochrana přírody, turistické cíle na Šumavě, prázdninové výlety, chování v přírodě, prevence úrazů, vycházka za sportem
 • PÁ:Hodnocení týdenní práce, poslech písní a taneční projev, relaxační hry na koberci, úklid a kompletace hraček , vycházka do lesa - chování v přírodě

Martina Burešová

 • PO:Komunikace v kruhu - víkendové zážitky - relaxační hry na koberci - vycházka do okolí školy
 • ÚT:Výtvarné činnosti I. skupina - Austrálie - dopracování cestovních pasů - příprava na oběd - pohybové hry v přírodě
 • ST:Výtvarné činnosti II. skupina - Austrálie - dopracování cestovních pasů - příprava na oběd - pohybové hry v přírodě
 • ČT:Hry se stavebnicemi - příprava na oběd III. C - příjezd z plavání III. A - relaxační hry
 • PÁ:Vyhodnocení týdne v kruhu - co se nám podařilo - příprava na oběd - vycházka do okolí školy

Šárka Bartošková

 • PO:Vyprávění víkendových zážitků - stavby z konstruktivních stavebnic – volná kresba - vycházka do Špitálského lesa
 • ÚT:I. skupina – beseda o Austrálii – tvoření opery v Sydney – společenské deskové hry - pohybové hry v lese
 • ST:II. skupina - beseda o Austrálii – tvoření opery v Sydney - stavby z konstruktivních stavebnic - kolektivní hry na školním hřišti
 • ČT:Beseda o ochraně přírody – pranostiky, říkadla a zvyky v červnu - spontánní hry v herně - společenské deskové hry - vycházka do lesa
 • PÁ:Hodnocení týdne v komunitním kruhu – zpěv písní a vytleskávání rytmu - stavby z konstruktivních stavebnic - pohybové hry na školním hřišti

Hana Lešková

 • PO:Komunikace v kruhu - víkendové zážitky - relaxační hry na koberci - vycházka do okolí školy
 • ÚT:Výtvarné činnosti I. skupina - Austrálie - dopracování cestovních pasů - příprava na oběd - pohybové hry v přírodě
 • ST:Výtvarné činnosti II. skupina - Austrálie - dopracování cestovních pasů - příprava na oběd - pohybové hry v přírodě
 • ČT:Hry se stavebnicemi - příprava na oběd III. C - pohybové hry v přírodě
 • PÁ:Vyhodnocení týdne v kruhu - co se nám podařilo - příprava na oběd - vycházka do okolí školy

Jitka Landergottová

 • PO:Nácvik tanečku na konec školního roku pro rodiče , hádanky pro předškoláky , vycházka na Homolky
 • ÚT:Kresba vlajky Austrálie , testíček - Co víme o Austrálii? stezka pozornosti v lese
 • ST:Dokončení vlajky Austrálie, třídění všech her , vybíjená v tělocvičně , pohybové hry v přírodě
 • ČT:Práce s mapou - kam se chystáme na prázdniny - zápis do slepé mapy , konstruktivní hry, míčové hry venku
 • PÁ:Hodnocení týdne , hudebně pohybové hry, Židličková , Přechod přes zlatý potok , Na sochy , nácvik tanečku Gummy bear, hry v lese