Plán výchovné práce

Plán pro týden 2. 10. 2023 - 6. 10. 2023

Petra Švandová

 • PO:Oběd - komunikační kruh - víkendové zážitky - seznamujeme se s novým říjnovým tématem - omalovánka Eiffelovy věže vycházka
 • ÚT:I. skupina - pracovní činnosti - výroba papírového šneka - oběd - pohybové hry v přírodě
 • ST:II. skupina - pracovní činnosti - výroba papírového šneka - oběd - míčové hry na hřišti
 • ČT:Oběd - společná četba z knihy Mach a Šebestová na cestách - soutěž pozornosti - konstruktivní činnosti - vycházka do lesa
 • PÁ:Oběd - odpočinkové činnosti - kolektivní paměťové hry a soutěže - vyhodnocení - pohybové aktivity v lese

Barbora Bláhová

 • PO:Naše zážitky z víkendu – povídání. Nové téma na měsíc říjen – poznáváme podzimní Francii se šnekem a žábou – malování. Vycházka do lesa
 • ÚT:První skupina – oběd, pobyt v herně. Spontánní hry ve třídě. Pohybové venkovní hry se švihadlem.
 • ST:První skupina – oběd, pobyt v herně. Učíme se chovat ekologicky – jak třídíme odpad – pracovní list, vybarvování. Sběr přírodnin v lese, dětské průlezky.
 • ČT:Podzimní úroda – malování a vybarvování – jablíčka, dýně. Hry se stavebnicí. Úklid třídy. Procházka.
 • PÁ:Zhodnocení týdne. Volná kresba, karetní hry – pexeso. Míčové a pohybové hry v lese.

Martina Švamberková

 • PO:Komunikační kruh - víkend - prezentace zážitků, příprava na oběd, seznámení s tématem měsíce - Francie - kresba na dané téma, vycházka
 • ÚT:I.skupina - oběd - pobyt v herně - kolektivní hry, malování s překvapením podle čísel, vycházka do Špitálského lesa
 • ST:I.skupina - oběd, pobyt v herně, společenské hry, konstruktivní hry se stavebnicemi, pohybové hry venku
 • ČT:Příprava na oběd, četba z knihy na pokračování, kresba na téma podzim, vycházka do lesa
 • PÁ:Zhodnocení týdne, oběd, taneční hry na koberci, pracovní činnosti - šnek, přírodovědná vycházka do Špitálského lesa

Jan Vágner

 • PO:Víkendové zážitky v kruhu - oběd - volné malování - hry se stavebnicemi Duplo a Clics na koberci - na vycházce hrajeme fotbal a házíme talířem
 • ÚT:2. skupina - pracovní činnosti - společně vytváříme Eiffelovu věž - rozvíjíme fantazii - oběd - vycházka na průlezky
 • ST:1. skupina - pracovní činnosti - společně vytváříme Eiffelovu věž - rozvíjíme fantazii - oběd - vycházka do okolí naší družiny
 • ČT:Výtvarné činnosti - kreslíme a malujeme šneky a žáby - oběd - vycházka za sportem do parku
 • PÁ:Hodnotíme naší práci - co se nám povedlo - oběd - doděláváme Eiffelovu věž a dokreslujeme žáby se šneky - vycházka do lesa

Lucie Kopřivová

 • PO:Komunikační kruh - vyprávíme si zážitky z víkendu - příprava na oběd - relaxační hry na koberci - vycházka
 • ÚT:I. skupina - povídáme si o svých přáních - výtvarné činnosti - sklenice přání - práce s vodovkami a tuší - vycházka do přírody
 • ST:II. skupina - povídáme si o svých přáních - výtvarné činnosti - sklenice přání - práce s vodovkami a tuší - vycházka do přírody
 • ČT:Seznamujeme se s plánem na měsíc říjen - poznáváme podzimní Francii se šnekem a žábou - hra s legem - vycházka
 • PÁ:Hodnocení týdne - plány na víkend - besedujeme na téma Francie - volné kreslení - konstruktivní hry - vycházka

Hana Ptáčníková

 • PO:Komunikační kruh - víkendové zážitky, rozvoj řečových dovedností, tolerance a pomoc cizincům, konstruktivní stavby ze stavebnic, úklid hraček, vycházka k Pietasu - míčové a společenské hry v přírodě - dodržování pravidel
 • ÚT:2. skupina - výtvarné činnosti - žába, pohyblivá hračka z papíru, úklid pracovního místa, vycházka do parku - pozorování změn v přírodě
 • ST:2. skupina - výtvarné činnosti - žába, pohyblivá hračka z papíru, úklid pracovního místa, vycházka na Homolky - rozvoj fyzické zdatnosti a obratnosti
 • ČT:Co víme o Francii - beseda, dominanta Paříže Eiffelova věž, turisty navštěvované památky, vycházka do Habrmannova parku - kopaná, vybíjená
 • PÁ:Hodnocení týdenní práce, relaxační hry na koberci, volná kresba libovolnou technikou

Martina Burešová

 • PO:Vítáme se v novém týdnu s tučňákem - besedujeme v kruhu a učíme se naslouchat kamarádovi - příprava na oběd - vycházka do okolí školy
 • ÚT:Výtvarné činnosti I. skupina - seznámení s cestou balónem na měsíc říjen - příprava na oběd - vycházka s pohybovými hrami
 • ST:Výtvarné činnosti II. skupina - seznámení s cestou balónem na měsíc říjen - příprava na oběd - vycházka s pohybovými hrami
 • ČT:Hrajeme kolektivní hra v kruhu - mrkaná - živé pexeso - příprava na oběd - vycházka do lesa - pohybové hry
 • PÁ:Vyhodnocení týdne v kruhu - co se nám podařilo - příprava na oběd - vycházka do lesa - stavba domečků z přírodnin

Šárka Bartošková

 • PO:Vyprávění víkendových zážitků – slovní fotbal – volná kresba - karetní a deskové hry - vycházka do Špitálského lesa
 • ÚT:I. skupina – seznámení s plánem měsíce – poznáváme podzimní Francii se šnekem a žábou - vytváříme Eiffelovu věž – vycházka do okolí školy
 • ST:II. skupina - seznámení s plánem měsíce – poznáváme podzimní Francii se šnekem a žábou - vytváříme Eiffelovu věž - pohybové a míčové hry na hřišti
 • ČT:Relaxace na koberci - kolektivní paměťové hry - ztvárňujeme vlajku a mapu Francie - stavby z konstruktivních stavebnic - přírodovědná vycházka do lesa
 • PÁ:Předčítání knížky na pokračování – hledání ukrytých obrázků - hodnocení týdne v komunitním kruhu - pohybové hry v lese

Hana Vladyková

 • PO:Beseda v kruhu – vyprávíme si zážitky z víkendu – oběd – hrajeme společnou hru – hledáme kamaráda s podobnými zážitky z víkendu – ekologická výchova při vycházce
 • ÚT:I. skupina – malujeme Eiffelovu věž – povídáme si o historii věže – oběd – kolektivní hry při vycházce
 • ST:II. skupina – malujeme Eiffelovu věž – povídáme si o historii věže – oběd – pozorujeme přírodu při vycházce do okolí školy
 • ČT:Společná četba z pohádkové knížky – kreslíme podle příběhu – oběd – vycházka do Špitálského lesa
 • PÁ:Vyhodnocení týdne při besedě v kruhu – oběd – soutěžíme při paměťové hře – hry s míčem a létajícím talířem

Jitka Landergottová

 • PO:Beseda v kruhu - rozvoj verbálních dovedností - téma - podzim a víkend , hádanky pro předškoláky , seznámení s plánem na říjen , četba knihy na pokračování - Příběh hraček - rozbor pohádky , konstruktivní hry , pohybové hry na hřišti
 • ÚT:Beseda v kruhu - téma Francie - ukázky na you tube , kdo dříve poskládá eifelovu věž? soutěž dvou družstev , vycházka do Habrmanova parku
 • ST:Pohádkové rádio - Francie - prasátko Pigy průvodcem Paříží, pohybová hra ve třídě - Chyť mi za ocásek , branná hra v přírodě
 • ČT:Četba na pokračování - Zapomenuté hračky - rozbor zaměstnání , jaké barvy má vlajka Francie a co znamenají , vycházka k Pietasům - hry na herních prvcích
 • PÁ:Hodnocení týdne , četba na pokračování, hádanky pro malé děti , oblíbená jídla obyvatel Francie - beseda a ukázky na Youtube míčové hry venku