Plán výchovné práce

Plán pro týden 18. 10. 2021 - 22. 10. 2021

Kristýna Presslová

 • PO:Oběd - komunikační kruh - víkendové zážitky - vybarvování omalovánek podle čísel - vycházka do Špitálského lesa
 • ÚT:Oběd - Kimova hra - živé pexeso - výroba 3D obrázků na téma Halloween - vycházka do Špitálského lesa
 • ST:Oběd - hry se stavebnicemi - pranostiky a říkadla na měsíc říjen - relaxace na koberci - vycházka k Pietasu
 • ČT:Oběd - výtvarné činnosti - barvení listů - čtení na pokračování - vycházka do Špitálského lesa
 • PÁ:Oběd - komunikační kruh - zhodnocení týdne - čtení na pokračování - kolektivní míčové hry na školním hřišti

Šárka Musilová

 • PO:Komunitní kruh - vyprávění víkendových zážitků - rozhovory o změnách v přírodě - odlet ptáků - barvení listů – vycházka do Špitálského lesa
 • ÚT:Čtení na pokračování - beseda o ještěrkách - symbol zelené planety - výtvarné ztvárnění ještěrky - vycházka do okolí školy
 • ST:Relaxace na koberci - stavby z konstruktivních stavebnic - nácvik zpěvu písničky - vytleskávání rytmu – slovní fotbal - míčové hry na školním hřišti
 • ČT:Čtení na pokračování - řízený rozhovor o kosmonautice - společná práce - výroba kosmické lodi - vycházka do Špitálského lesa
 • PÁ:Hodnocení týdne v komunitním kruhu - karetní a deskové hry - přírodovědný kvíz - kresba ještěrky - vycházka do okolí školy

Hana Vladyková

 • PO:Komunikační kruh – zážitky z víkendu – oběd – krátká vycházka na školní hřiště – kreslíme křídou zelenou planetu – pozorujeme přírodu v okolí školy
 • ÚT:Příprava na ekologickou hru – oběd – hrajeme hru s odpadky – učíme se správně třídit odpad – soutěžíme v družstvech – vycházka do Špitálského lesa
 • ST:Příprava na vyrábění – oběd – vyrábíme svícen ze skleničky v podobě ducha – vycházka na Homolky – kolektivní hry
 • ČT:Dokončujeme výrobu ducha – kreslíme strašidelný obličej – oběd – učíme se básničku na měsíc říjen – procházka na školní hřiště
 • PÁ:Hodnocení uplynulého týdne – oběd – vybarvujeme omalovánky na téma Halloween – kolektivní hry na školním hřišti

Petra Švandová

 • PO:Oběd - komunikační kruh - víkendové zážitky - pracovní činnosti s využitím přírodnin - vycházka
 • ÚT:Oběd - společná četba na pokračování - soutěž pozornosti - konstruktivní hry - pohybové aktivity na hřišti
 • ST:Oběd - pracovní činnost - výroba kosmické lodi - relaxační činnosti - vycházka na průlezky
 • ČT:Oběd - společná četba z knihy na pokračování - soutěž pozornosti - říjnové pranostiky - vycházka do přírody
 • PÁ:Oběd -zábavné týmové soutěže - hádanky, rébusy a kvízy - vyhodnocení - míčové hry na hřišti

Lucie Kopřivová

 • PO:Komunikační kruh - víkendové zážitky - společné hry v oddělení - pohybové hry ve Špitálském lese
 • ÚT:Výtvarné činnosti - výrobek ježka z papíru - luštění přesmyček - hra se stavebnicemi - deskové hry - vycházka na dětské hřiště
 • ST:Pracovní činnosti ve skupinkách - výrobek dýně - úklid pracovního místa - relaxační hry na koberci - omalovánky - vycházka do Špitálského lesa
 • ČT:Komunikační kruh - poznáváme druhy ptáků - společné hry - slovní fotbal - přírodovědná vycházka
 • PÁ:Vědomostní kvíz ve skupinkách - výtvarné činnosti - výroba masek - kolektivní hry - pohybové hry na školním hřišti

Martina Švamberková

 • PO:Komunikační kruh - zážitky z víkendu, kolektivní hry ve třídě, vycházka do lesa
 • ÚT:Pracovní činnosti - vyrábíme z přírodnin, hry na rozvoj slovní zásoby, pohybové hry v lese
 • ST:Čtení z knihy na pokračování, test pozornosti, výtvarné činnosti na téma podzim, vycházka do Špitálského lesa
 • ČT:Konstruktivní hry se stavebnicemi- prezentace staveb, oběd, pohybové hry v lese
 • PÁ:Přírodovědný kvíz, relaxační hry ve třídě, pohybové a míčové hry na školním hřišti

Alena Fialová

 • PO:beseda o víkendu - četba na pokračování - beseda - vycházka k Pietasu - využití hracích prvků - názvy ulic
 • ÚT:relaxační hry v oddělení - výroba halloweenských masek - rozvíjení fantazie, originality - míčové hry na hřišti u lesa
 • ST:spontánní hry v oddělení - četba příběhu - beseda - vycházka na Homolky - cestou určování dopravních značek - hry
 • ČT:výroba dekorací na Halloween - kolektivní hry v oddělení - turistická vycházka k Matu - hry na dětském hřišti
 • PÁ:hodnocení týdne - soutěživé hry v oddělení - spolupráce ve skupině - vycházka do Špitálského lesa - pohybové hry

Martina Burešová

 • PO:Vítáme se v novém týdnu - víkendové zážitky - příprava na oběd - vycházka do okolí školy
 • ÚT:Společná četba na pokračování - cestujeme vesmírem - zelená planeta - příprava na oběd - vycházka do okolí školy - sběr přírodnin
 • ST:Výtvarné činnosti - práce s přírodninami - příprava na oběd - vycházka do okolí školy - pohybové hry
 • ČT:Společné hry v kruhu - přezdívky na téma vesmír - vytleskávání rytmů - příprava na oběd - vycházka - míčové hry
 • PÁ:Vyhodnocení týdne v kruhu - příprava na Halloween - výtvarné činnosti - vycházka do lesa s pohybovými hrami

Hana Ptáčníková

 • PO:beseda o víkendu - četba na pokračování - beseda - vycházka k Pietasu - využití hracích prvků - názvy ulic
 • ÚT:relaxační hry v oddělení - výroba halloweenských masek - rozvíjení fantazie, originality - míčové hry na hřišti u lesa
 • ST:spontánní hry v oddělení - četba příběhu - beseda - vycházka na Homolky - cestou určování dopravních značek - hry
 • ČT:výroba dekorací na Halloween - kolektivní hry v oddělení - turistická vycházka k Matu - hry na dětském hřišti
 • PÁ:hodnocení týdne - soutěživé hry v oddělení - spolupráce ve skupině - vycházka do Špitálského lesa - pohybové hry

Jitka Landergottová

 • PO:Komunikační kruh - rozvoj verbálních schopností - popis zážitků, kimova hra ve třídě
 • ÚT:Barvení listů - pohádkové bytosti , hádanky pro nejmenší - hry na dřevěných prvcích v lese
 • ST:Pranostiky na říjen - povídání v kruhu - výtv. vyjádření jedné z pranostik , vycházka do Špitálského lesa
 • ČT:Hudebně pohybová výchova tancujeme zumba taneček . turistická vycházka k matu
 • PÁ:Hodnocení týdne , hallowenské tvoření . halowenské dovádění - hry a soutěže ve třídě i venku