Plán výchovné práce

Plán pro týden 28. 11. 2022 - 2. 12. 2022

Jan Vágner

 • PO:2. skupina - oběd - komunikační kruh - víkendové zážitky - hry v družinové herně - stolní hry - vycházka do lesa
 • ÚT:1. skupina - oběd - komunikační kruh - víkendové zážitky - hry v družinové herně - kreslíme na téma měsíce - vycházka do parku
 • ST:Oběd - společné hry v oddělení - volná kresba - vycházka do okolí naší družiny
 • ČT:Oběd - kreslíme a malujeme posvícenské koláče - vycházka do přírody
 • PÁ:Oběd - píšeme dopis Ježíškovi - kreslíme a malujeme dárečky - vycházka na průlezky do parku

Lucie Kopřivová

 • PO:2. skupina - vyprávíme si víkendové zážitky - společné hry v herně - omalovánky na téma zimní čas - vycházka do Špitálského lesa
 • ÚT:1. skupina - vyprávíme si víkendové zážitky - společné hry v herně - konstruktivní hry se stavebnicí - vycházka do Špitálského lesa
 • ST:Pracovní činnosti - vyrábíme společný adventní kalendář - spolupráce ve skupině - hodnocení práce - hra s legem - volná kresba - vycházka do okolí školy
 • ČT:Seznamujeme se s plánem na nový měsíc - plavba na nový ostrov - kreslíme vánoční ostrov - deskové hry - sportovní hry na hřišti
 • PÁ:Beseda na téma sv. Mikuláš, čert a anděl - učíme se básničku - výtvarné zpracování čerta a anděla - úklid pracovního místa - vycházka do přírody

Hana Ptáčníková

 • PO:2. skupina - výtvarné činnosti - výroba adventního svícnu, kreativní ztvárnění, úklid pracovního místa, vycházka k Pietasu, rozvoj obratnosti, pohybové hry v přírodě
 • ÚT:1. skupina - výtvarné činnosti - výroba adventního svícnu, kreativní ztvárnění, úklid pracovního místa, vycházka, do lesa, rozvoj fyzické zdatnosti, pohybové hry v přírodě
 • ST:Plány na prosinec - vánoční ostrov kouzel a překvapení, strážce ostrova sob - beseda , volné hry v oddělení, vycházka na Homolky - využití herních prvků
 • ČT:Kreslení a výtvarné ztvárnění jednoduché básně, konstruktivní stavby ze stavebnic - větrné elektrárny, vrtulník - skupinová práce, vzájemná pomoc, vycházka do parku - míčové hry v přírodě
 • PÁ:Povídání o sv. Mikuláši, čertech a andělích, mikulášská nadílka, výroba čerta z papíru - zápich, úklid pracovního místa, hodnocení týdenní práce

Klára Potočková

 • PO:Komunikační kruh - vyprávíme si zážitky z víkendu - společné hry v oddělení - vycházka k Pietasu
 • ÚT:I. skupina - Čertovské vyrábění - úklid pracovního místa - povídání si o Mikuláši - pohybové hry při vycházce do okolí školy
 • ST:II. skupina - Čertovské vyrábění - úklid pracovního místa - deskové hry v oddělení - vycházka na Homolky
 • ČT:Beseda na koberci - povídáme si o blížícím se adventu - společenské hry - karetní hry - vycházka do okolí školy
 • PÁ:Komunikační kruh na koberci - hodnotíme týden - co se nám povedlo - vánoční omalovánky - číselné omalovánky - míčové hry na hřišti

Šárka Bartošková

 • PO:Vyprávění víkendových zážitků – spontánní hry v herně – volná kresba – karetní hry - vycházka do Špitálského lesa
 • ÚT:I. Skupina – relaxace na koberci - rozhovory o tradici Mikuláše, čerta a anděla – tematické tvoření - sportovní aktivity na hřišti
 • ST:II. skupina – relaxace na koberci - rozhovory o tradici Mikuláše, čerta a anděla - tematické tvoření - přírodovědná vycházka do lesa
 • ČT:Četba knihy na pokračování - seznámení s plánem měsíce – vánoční ostrov – živé pexeso - vycházka do okolí školy
 • PÁ:Hodnocení týdne v komunitním kruhu – nácvik zpěvu písničky – psaní dopisu Ježíškovi - pohybové hry ve Špitálském lese

Hana Vladyková

 • PO:Komunikační kruh – seznamujeme se s novým ostrovem měsíce – strážce ostrova sob – oběd – vycházka na školní hřiště
 • ÚT:I. skupina – příprava adventního kalendáře – společná četba prosincové pohádky – oběd – vycházka za sportem – míčové hry
 • ST:II. skupina – příprava adventního kalendáře – společná četba prosincové pohádky – oběd – pohybové hry při vycházce
 • ČT:Společná četba na pokračování – kreslíme podle příběhu – oběd – učíme se básničku pro Mikuláše – vycházka na Homolky
 • PÁ:Mikulášská doplňovačka – oběd – komunikační kruh na téma Mikuláš – malujeme příchod Mikuláše s andělem a čerty – vycházka do Špitálského lesa

Petra Švandová

 • PO:Komunikační kruh - víkendové zážitky - oběd - relaxační činnosti - vycházka do Špitálského lesa
 • ÚT:Komunikační kruh - advent - připravujeme si adventní kalendář - oběd - pohybové hry na hřišti
 • ST:I. skupina - výroba sobíka - strážce vánočního ostrova - oběd - přírodovědná vycházka - doplňování krmítek
 • ČT:II. skupina - výroba sobíka - strážce vánočního ostrova - výstavka prací - oběd - vycházka na průlezky
 • PÁ:Oběd - povídáme si o zvycích a zážitcích na Mikuláše a Čerta - kresba Čerta - pohybové aktivity v lese

Martina Burešová

 • PO:Vítáme se v novém týdnu - besedujeme v kruhu - učíme se naslouchat - příprava na oběd - vycházka do lesa
 • ÚT:Výtvarné činnosti I. skupina - Mikuláš, čert, anděl - úklid pracovního místa - vycházka do okolí školy
 • ST:Výtvarné činnosti II. skupina - Mikuláš, čert, anděl - úklid pracovního místa - vycházka do okolí školy
 • ČT:Zahajujeme plavbu na nový ostrov - co nás čeká - příprava na oběd - vycházka do okolí školy
 • PÁ:Vyhodnocení týdne v kruhu - těšíme se na Mikuláše - příprava na oběd - vycházka do Śpitálského lesa -hry ve skupinách

Martina Švamberková

 • PO:Vítáme se v novém týdnu - besedujeme v kruhu - učíme se naslouchat - příprava na oběd - vycházka do lesa
 • ÚT:Výtvarné činnosti - Mikuláš, čert, anděl - úklid pracovního místa - vycházka do okolí školy
 • ST:Výtvarné činnosti - Mikuláš, čert, anděl - dokončování - úklid pracovního místa - vycházka do okolí školy
 • ČT:Zahajujeme plavbu na nový ostrov - co nás čeká - příprava na oběd - vycházka do okolí školy
 • PÁ:Vyhodnocení týdne v kruhu - těšíme se na Mikuláše - příprava na oběd - vycházka do Śpitálského lesa -hry ve skupinách

Jitka Landergottová

 • PO:Komunikační kruh - seznámení s plánem na měsíc prosinec - vánoční ostrov kouzel a překvapení , hudební - nácvik koledy , vycházka k pietasům
 • ÚT:Výtvarné ztvárnění - čerta , tradice , kimova hra ve třídě, pohybové hry venku
 • ST:Dokončení výtvarné práce , výzdoba třídy, úklid her, četba O vánočním andílkovi, vycházka na Homolky - hry na herních prvcích
 • ČT:volné kreslení , konstruktivní hry , hudebně pohybová výchova - nácvik tanečku , míčové hry na školním hřišti
 • PÁ:Hodnocení týdne , Mikuláš ztratil plášt - nácvik říkanky , beseda co nového jsme se naučili - co jsme zvládli s čím mikuláše překvapíme , výtvarné ztvárnění sv. trojice ,vycházka do parku , hodnocení týdne