Plán výchovné práce

Plán pro týden 26. 2. 2024 - 1. 3. 2024

Petra Švandová

 • PO:Oběd - komunikační kruh - vyprávíme si zážitky z jarních prázdnin - karnevalové vyrábění - vycházka
 • ÚT:I. skupina - pracovní činnosti - karnevalové masky - úklid - oběd - pohybové hry v lese
 • ST:Příprava na karneval - Aula - karneval 13.45 - 15.00 - společné tance a soutěže
 • ČT:Oběd - společná četba plzeňské pověsti - soutěž pozornosti - hry rozvíjející slovní zásobu - vycházka do přírody
 • PÁ:Oběd - týmové soutěže - rozvíjíme logické myšlení a spolupráci - vyhodnocení - míčové hry na hřišti

Barbora Bláhová

 • PO:Přivítání po prázdninách – naše zážitky – povídání, kreslení. Výtvarná činnost - výroba karnevalové škrabošky. Vycházka do Špitálského lesa, dětské průlezky.
 • ÚT:1. skupina – oběd, hry ve školní herně – využití školních tabletů, deskové hry. 2. skupina – oběd. Spontánní hry. Procházka.
 • ST:Příprava na karneval - Aula - karneval 13.45 - 15.00 - společné tance a soutěže
 • ČT:Zpíváme písničky o zvířatech, kresba zvířat při poslechu hudby. Hra Chudí vandrovníci. Pohybové hry s míčem na hřišti.
 • PÁ:Oběd, krátká procházka dle počasí. Zhodnocení měsíce únor. Nové téma na březen - vítáme příchod jara v Japonsku s tygrem - výtvarně ztvárňujeme tygra. Pobyt v lese.

Martina Švamberková

 • PO:Komunikační kruh - prázdninové zážitky - besedujeme - konstruktivní hry se stavebnicemi - vycházka do lesa
 • ÚT:I skupina - výukové tablety v herně - výroba karnevalových masek - vycházka do přírody
 • ST:Příprava na karneval - Aula - karneval 13.45 - 15.00 - společné tance a soutěže
 • ČT:Společná četba z knížky - F. Nepil - pohádky - co jsem si zapamatoval - vycházka do okolí školy
 • PÁ:Zhodnocení týdne- relaxační hry na koberci - kolektivní hry - pohybové hry na školním hřišti

Jan Vágner

 • PO:Oběd - komunikační kruh - zážitky z jarních prázdnin - výtvarné činnosti - malujeme dekorace na karneval - vycházka do lesa
 • ÚT:2. skupina - pracovní činnosti - vyrábíme masky na karneval - oběd - vycházka do parku
 • ST:Příprava na karneval - Aula - karneval 13.45 - 15.00 - společné tance a soutěže
 • ČT:Stavíme hudební nástroje ze stavebnice - hry na povolání - deskové hry - volná kresba - oběd - vycházka do přírody
 • PÁ:Oběd - vyhodnocení týdne - kreslení a malování - hry na koberci - vycházka na průlezky do parku

Lucie Kopřivová

 • PO:Vítáme se po jarních prázdninách - vyprávíme si zážitky z prázdnin - kreslíme nejlepší zážitek - sportovní hry na školním hřišti
 • ÚT:I. skupina - pracovní činnosti - výroba masek - rozvoj fantazie a představivosti - úklid pracovního místa - deskové hry - volná kresba - vycházka do okolí školy
 • ST:Příprava na karneval - Aula - karneval 13.45 - 15.00 - společné tance a soutěže
 • ČT:Práce ve skupinkách - práce s encyklopedií - určujeme a poznáváme zvířata - rozvoj spolupráce - konstruktivní hry se stavebnicí - vycházka do Špitálského lesa
 • PÁ:Hodnocení týdne - víkendové plány - hádanky a kvízy o zvířatech - hra na obchod - přírodovědná vycházka do Špitálského lesa - dokrmování ptactva - rozvíjíme pozitivní vztah k přírodě

Hana Ptáčníková

 • PO:Prázdninové zážitky - komunikační kruh, plány na březen, patron měsíce, Japonsko - základní informace, vycházka na Homolky - pohybové hry v přírodě
 • ÚT:1. skupina - výtvarné činnosti - ptačí krmítko, budka - přikrmování ptáčků, úklid pracovního místa, vycházka k Pietasu - míčové hry v přírodě
 • ST:Příprava na karneval - Aula - karneval 13.45 - 15.00 - společné tance a soutěže
 • ČT:Společenské hry v oddělení, soutěže, vyhodnocení, odměny, vycházka do Habrmannova parku - pozorování přírody
 • PÁ:Hodnocení práce ve ŠD, plány na práci v březnu, relaxační hry v oddělení, úklid hraček, vycházka do lesa - využití herních prvků v přírodě

Martina Burešová

 • PO:Vítáme se v novém týdnu - besedujeme o zážitcích z prázdnin - příprava na oběd - vycházka do okolí školy
 • ÚT:Výtvarné činnosti I. skupina - karnevalové masky - příprava na oběd - vycházka do okolí školy
 • ST:Příprava na karneval - Aula - karneval 13.45 - 15.00 - společné tance a soutěže
 • ČT:Výtvarné činnosti IV. B - služba ve školní družině - příjezd z plavání III. A - relaxační hry
 • PÁ:Vyhodnocení týdne v kruhu - co se nám podařilo - úklid třídy - příprava na oběd - vycházka do okolí školy

Šárka Bartošková

 • PO:Vyprávění zážitků z jarních prázdnin – stavby z konstruktivních stavebnic – kolektivní pohybové hry - vycházka do Špitálského lesa
 • ÚT:I. skupina - beseda o karnevalu v Rio de Janeiro – tvoření karnevalových masek – úklid pracovního místa - pohybové hry v lese
 • ST:Příprava na karneval - Aula - karneval 13.45 - 15.00 - společné tance a soutěže
 • ČT:Individuální rozhovory - záznamy do cestovních pasů - společenské deskové hry – hra na obchod - vycházka do lesa
 • PÁ:Spontánní hry v herně – volná kresba - hodnocení měsíce v komunitním kruhu - pohybové hry na školním hřišti

Hana Vladyková

 • PO:Beseda v kruhu – vyprávíme si o zážitcích z prázdnin – oběd – malujeme prázdninový zážitek – procházka do Špitálského lesa
 • ÚT:I. skupina – příprava na vyrábění – oběd – vyrábíme karnevalové masky – vybarvujeme a lepíme dekorace – vycházka k Pietasu
 • ST:Příprava na karneval - Aula - karneval 13.45 - 15.00 - společné tance a soutěže
 • ČT:Oběd – vymýšlíme hádanky s karnevalovou tématikou – soutěžíme ve dvojicích v hádankách – při vycházce hrajeme míčové hry
 • PÁ:Opakujeme si pravidla her – hrajeme hry – elektrika, tichá pošta, hádej kdo jsem – oběd – vycházka do okolí školy

Jitka Landergottová

 • PO:Verbální cvičení v kruhu - práce s emočními kartami - každý si připraví pocit - změní výraz v obličeji a ostatní hádají pocit dítěte , nakresli obličej spolužáka, vycházka k Pietasům
 • ÚT:Hudebně pohybová výchova - samba - zakladní pohyby , konstruktivní hry , hry v lese - herní prvky
 • ST:Příprava na karneval - Aula - karneval 13.45 - 15.00 - společné tance a soutěže
 • ČT:Karneval Riu -sledování na YT , karnevalový pochod z prvky samby , přírodovědná vycházka
 • PÁ:Hodnocení týdne, hry na postřech , rychlé odstraňování čísel nohou na zemi - dvojice , pobyt v parku se soutěží