Sdružení rodičů a Školská rada

Sdružení rodičů 22. ZŠ, z. s.

Školní rok 2023/2024

1. stupeň

Třída Zástupce
I. A Monika Růžičková
I. B Martina Pašková
I.C Lada Chládková
II. A Monika Mahdalová
II. B Pavlína Rádlová
II. C Barbora Živná
III. A Petra Spretková
III. B Lenka Strnadová
III. C Monika Růžičková
IV. A Helena Žižková
IV. B Lucie Krausová
IV. C Jitka Potůčková Brabcová
V. A Lenka Honzíková
V. B Markéta Pelcová
V. C Michaela Dolejší

2. stupeň

Třída Zástupce
VI. A Barbora Poláková
VI. B Petra Zdanovcová
VI. C Anna Christine Sedláková
VII. A Václava Vomáčková
VII. B Richard Melichar
VII. C Klára Korandová
VIII. A Kateřina Fořtová
VIII. B Suzanne Vohnoutová
VIII. C Lenka Stanislavová
VIII. D Zdeňka Urbanová
IX. A Stanislav Kropáč
IX. B Josef Steinberger
IX. C Gabriela Kopelentová

Školská rada

Školská rada je orgán školy, který umožňuje zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli, případně dalším osobám, podílet se na správě školy. Ve své činnosti se řídí § 167 a § 168 školského zákona a jednacím řádem školské rady. 

Školská rada má aktuálně 9 členů a její funkční období jsou 3 roky. Aktuální složení školské rady zahájilo funkční období od 30. srpna 2021. 

Předseda školské rady

Složení školské rady

Zástupci žáků

Zástupci pedagogů

Zástupci zřizovatele

Poslední aktualizace: 22. 1. 2024