Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění webových stránek www.22zsplzen.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Stav

Tato webová stránka je v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1., s výjimkami uvedenými níže.

Podle § 3 zákona č. 99/2019, odstavec 3 je školské zařízení povinným subjektem, pouze jde-li o obsah internetových stránek, které je škola povinna zveřejňovat na svých internetových stránkách podle jiného právního předpisu v rámci výkonu působnosti v oblasti veřejné správy na úseku školství, vědy, výzkumu, vývoje, inovací, jiné tvůrčí činnosti a péče o děti a mládež nebo podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto soubory jsou v textu vyznačeny příslušnou ikonou upozorňující na jiný obsah cílového odkazu.

Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:

  • PDF – pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader, popřípadě lze použít interní plugin PDF v běžných webových prohlížečích, jako jsou Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Microsoft Edge či Safari.
  • DOC, XLS, PPT – společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office pouze online prohlížeče s nutným účtem Office 365. Jinak lze využít bezplatné kancelářské balíky LibreOffice či OpenOffice.
  • ZIP – některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány. Pro dekomprimaci lze využít vestavěný modul ZIP, který je základní součástí operačního systému Windows.

Kontakt na správce obsahu

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, 312 09 Plzeň; skola@zs22.plzen-edu.cz

Kontakt na správce webu

Pavel Schejbal, schejbalpa@zs22.plzen-edu.cz.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
pristupnost@mvcr.cz