Absolventské práce

Absolventské práce jsou pro žáka příležitostí najít propojení poznatků a dovedností získaných v jednotlivých vyučovacích předmětech se svými vlastními možnostmi.

Absolventská práce je jednou z forem ověření schopností, dovedností a znalostí, které má žák končící základní vzdělávání. Cílem práce je nejen shromáždění informací k danému tématu a jejich zpracování, ale také prezentace osobnosti žáka, jeho názorů, postojů a kompetencí.

Časový harmonogram 2020/2021

Závazné přihlášení tématu absolventské práce u vedoucího:

  • od 23. listopadu 2020 do 11. prosince 2020

Tvorba absolventské práce pod vedením jejího vedoucího:

  • od ledna 2021

Předložení osnovy vedoucímu ke konzultaci v elektronické podobě:

  • nejpozději do 31. ledna 2021

Předložení průběžné práce vedoucímu k první konzultaci v elektronické podobě:

  • nejpozději do 31. března 2021

Odevzdání HOTOVÉ PRÁCE vedoucímu k závěrečné konzultaci v elektronické podobě:

  • nejpozději do 14. května 2021

Možnost vytištění a svázaní absolventské práce školou:

  • nejpozději do 27. května 2021

Odevzdání VYTIŠTĚNÉ PRÁCE vedoucímu včetně elektronické verze:

  • nejpozději do 28. května 2021

Ústní obhajoby absolventských prací

  • od 7. června 2021

Připravujeme další podrobnosti