Absolventské práce

Absolventské práce jsou pro žáka příležitostí najít propojení poznatků a dovedností získaných v jednotlivých vyučovacích předmětech se svými vlastními možnostmi.

Absolventská práce je jednou z forem ověření schopností, dovedností a znalostí, které má žák končící základní vzdělávání. Cílem práce je nejen shromáždění informací k danému tématu a jejich zpracování, ale také prezentace osobnosti žáka, jeho názorů, postojů a kompetencí.

Časový harmonogram 2021/2022

Závazné přihlášení tématu absolventské práce u vedoucího:

  • od 22. listopadu 2021 do 10. prosince 2021

Tvorba absolventské práce pod vedením jejího vedoucího:

  • od ledna 2022

Předložení osnovy absolventské práce ke konzultaci v elektronické podobě:

  • nejpozději do 3. února 2022

Předložení průběžné práce vedoucímu k první konzultaci v elektronické podobě:

  • nejpozději do 31. března 2022

Odevzdání HOTOVÉ PRÁCE vedoucímu k závěrečné konzultaci v elektronické podobě:

  • nejpozději do 13. května 2022

Možnost vytištění a svázaní absolventské práce školou:

  • nejpozději do 9. června 2022

Odevzdání VYTIŠTĚNÉ PRÁCE vedoucímu včetně elektronické verze:

  • nejpozději do 10. června 2022

Ústní obhajoby absolventských prací

  • od 15. června 2022

Soubory ke stažení

Poslední aktualizace: 9. 5. 2022