Absolventské práce

Absolventské práce jsou pro žáka příležitostí najít propojení poznatků a dovedností získaných v jednotlivých vyučovacích předmětech se svými vlastními možnostmi.

Absolventská práce je jednou z forem ověření schopností, dovedností a znalostí, které má žák končící základní vzdělávání. Cílem práce je nejen shromáždění informací k danému tématu a jejich zpracování, ale také prezentace osobnosti žáka, jeho názorů, postojů a kompetencí.

Časový harmonogram 2019/2020

Závazné přihlášení tématu absolventské práce u vedoucího:

  • od 25. listopadu 2019 do 13. prosince 2019

Tvorba absolventské práce pod vedením jejího vedoucího:

  • od ledna 2020

Předložení osnovy vedoucímu ke konzultaci v elektronické podobě:

  • nejpozději do 31. ledna 2020

Předložení průběžné práce vedoucímu k první konzultaci v elektronické podobě:

  • nejpozději do 28. března 2020

Odevzdání HOTOVÉ PRÁCE vedoucímu k závěrečné konzultaci v elektronické podobě:

  • nejpozději do 15. května 2020

Možnost vytištění a svázaní absolventské práce školou:

  • nejpozději do 28. května 2020

Odevzdání VYTIŠTĚNÉ PRÁCE vedoucímu včetně elektronické verze:

  • nejpozději do 29. května 2020

Ústní obhajoby absolventských prací

  • od 8. do 10. června 2020

Soubory ke stažení

Informace k absolventské práci ve školním roce 2019/2020

Základní pravidla pro úpravu textů na PC (PDF)

Postup instalace Microsoft Office 365 (PDF)

Šablona absolventské práce (formát DOTX pro Microsoft Office)

Užitečné odkazy

Generátor citací (www.citace.com)

Generátor citací (citace.dumy.cz)

Bibliografické odkazy a citace dokumentů (www.citace.com)

Stáhnout LibreOffice (cs.libreoffice.org)

Stáhnout OpenOffice (www.openoffice.org/cs)