Poradenské pracoviště

Školní metodik prevence

Školní psycholog

Školní speciální pedagog

Výchovný poradce

Asistenti pedagoga

Poslední aktualizace: 8. 3. 2022