Poradenské pracoviště

Školní metodik prevence

Školní psycholog

Školní speciální pedagog

Výchovný poradce pro 1. stupeň

Výchovný poradce pro 2. stupeň

Asistenti pedagoga

Poslední aktualizace: 14. 9. 2022