Sponzoři

Děkujeme všem rodičům našich žáků ze třídy IV. C za pořízení policové skříně do učebny této třídy.

21. 11. 2017

Děkujeme za nákup nového koberce pro třídu I. B rodičům žáků této třídy.

16. 11. 2017

Díky sponzorskému daru rodičů našich žáků se podařilo do třídy I. A zakoupit novou interaktivní tabuli.

Na zakoupení tabule přispěli tito rodiče žáků:

třídy I. A:

 • paní a pan Balousovi
 • paní a pan Bielikovi
 • paní Dau Trong Le a pan Gianag Thi Tra Nguyen
 • paní a pan Dolejšovi
 • paní a pan Kasincovi
 • paní a pan Kosinovi
 • paní a pan Kulykowcovi
 • paní a pan Nesnídalovi
 • paní a pan Nillovi
 • paní a pan Průchovi
 • paní a pan Stránských
 • paní a pan Šafářovi
 • paní Váňová a pan Šeba
 • paní Mirtlová a pan Škvrna
 • paní a pan Šloufovi
 • paní a pan Šulkovi
 • paní a pan Vachovi
 • paní a pan Vituškovi
 • paní a pan Žemličkovi

třídy I. B:

 • paní a pan Bartovští

Celkem rodiče přispěli částkou 41.100,- Kč.

Všem přispěvatelům děkujeme.

6. 11. 2015

Děkujeme panu Dušanu Petříkovi a paní Štěpánce Peteříkové, kteří poskytli pro naše žáky sponzorský dar na zakoupení interaktivní učebnice a cvičebnice na výuku prvouky ve 2. třídě.

16.11.2012