Informace o výuce

Základní údaje pro školní rok 2021/2022

 
Počet tříd/odd.
Počet žáků
Přípravný ročník
1
15
1. stupeň
15
380
2. stupeň
14
344
Celkem
30
739

Stav k 6. 10. 2021.

Zaměření výuky a výchovy

Naším hlavním cílem je poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání a vytvořit podmínky pro jejich další vzdělávání a uplatnění v životě. Chceme, aby absolvent naší školy byl člověkem, který umí samostatně myslet a rozhodovat se a je zároveň schopen komunikovat s ostatními lidmi a pracovat s informacemi. Vedeme žáky ke schopnosti empatie, tolerance, podporujeme spontánní charitativní a dobročinné akce. Jako druhý cizí jazyk jsou od 7. ročníku jsou nabízeny:
  • Německý jazyk
  • Ruský jazyk
  • Francouzský jazyk
Více informací o výuce cizích jazyků Dětem, které ze zdravotních důvodů nemohou podávat plné výkony v běžných hodinách tělesné výchovy, umožňujeme docházku na zdravotní tělesnou výchovu. V rámci Školní vzdělávacího programu jsou žákům v jednotlivých ročnících nabízeny tyto povinně volitelné předměty:
  • 3. ročník – Dramatická a literární výchova
  • 4. ročník – Přírodovědný seminář
  • 5. ročník – Seminář z matematiky
  • 6. ročník – Seminář z českého jazyka, Přírodovědný seminář
  • 7. ročník – Seminář z českého jazyka
  • 8. ročník – Seminář z českého jazyka, Přírodovědný seminář
  • 9. ročník – Seminář z českého jazyka, Přírodovědný seminář
Každoročně se některé třídy účastní školy v přírodě, turistického kurzu, adaptačního kurzu, lyžařského výcviku, cyklistického nebo vodáckého kurzu a krátkodobých jazykových kurzů v zahraničí. Nezapomínáme ani na kulturní akce. V rámci výuky navštěvujeme např. Divadlo Alfa, Měšťanskou Besedu, D – Klub nebo Knihovnu města Plzně. V plzeňské zoologické zahradě jsme kmotrem Želvy ostruhaté.
Poslední aktualizace: 8. 10. 2021