Informace o výuce

Základní údaje pro školní rok 2021/2022

 
Počet tříd/odd.
Počet žáků
Přípravný ročník
1
15
1. stupeň
15
380
2. stupeň
14
344
Celkem
30
739

Stav k 6. 10. 2021.

Zaměření výuky a výchovy

Naším hlavním cílem je poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání a vytvořit podmínky pro jejich další vzdělávání a uplatnění v životě. Chceme, aby absolvent naší školy byl člověkem, který umí samostatně myslet a rozhodovat se a je zároveň schopen komunikovat s ostatními lidmi a pracovat s informacemi. Vedeme žáky ke schopnosti empatie, tolerance, podporujeme spontánní charitativní a dobročinné akce.

Jako druhý cizí jazyk jsou od 7. ročníku jsou nabízeny:

  • Německý jazyk
  • Ruský jazyk
  • Francouzský jazyk
  • Španělský jazyk

Více informací o výuce cizích jazyků

Dětem, které ze zdravotních důvodů nemohou podávat plné výkony v běžných hodinách tělesné výchovy, umožňujeme docházku na zdravotní tělesnou výchovu.

V rámci Školní vzdělávacího programu jsou žákům v jednotlivých ročnících nabízeny tyto povinně volitelné předměty:

  • 8. ročník – Seminář z českého jazyka, Přírodovědný seminář
  • 9. ročník – Seminář z českého jazyka, Přírodovědný seminář

Každoročně se některé třídy účastní školy v přírodě, turistického kurzu, adaptačního kurzu, lyžařského výcviku, cyklistického nebo vodáckého kurzu a krátkodobých jazykových kurzů v zahraničí. Nezapomínáme ani na kulturní akce. V rámci výuky navštěvujeme např. Divadlo Alfa, Měšťanskou Besedu, D – Klub nebo Knihovnu města Plzně. V plzeňské zoologické zahradě jsme kmotrem Želvy ostruhaté.

Poslední aktualizace: 27. 8. 2022