ŠKOLNÍ DRUŽINA

Školní družina:

 • zajišťuje pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost pro žáky 1. stupně
 • pracuje podle Školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání

Aktuality

Provoz školní družiny

Den Ranní Odpolední
Po 6.00 – 8.50 11.45 – 17.00
Út 6.00 – 8.50 11.45 – 17.00
St 6.00 – 8.50 11.45 – 17.00
Čt 6.00 – 8.50 11.45 – 17.00
6.00 – 8.50 11.45 – 17.00

 

Oddělení školní družiny

Školní rok 2021/2022

Vychovatelka: Klára Potočková

Místnost: 13 (ZŠ, přízemí)

Kontakt: potockovakl@zs22.plzen-edu.cz

Vychovatelka: Šárka Musilová

Místnost: 12 (ZŠ, přízemí)

Kontakt: musilovasa@zs22.plzen-edu.cz

Vychovatelka: Hana Vladyková

Místnost: 129 (ŠD, 1. patro)

Kontakt: vladykovaha@zs22.plzen-edu.cz

Vychovatelka: Petra Švandová

Místnost: 133 (ŠD, 1. patro)

Kontakt: svandovape@zs22.plzen-edu.cz

Vychovatelka: Lucie Kopřivová

Místnost: 135 (ŠD, 1. patro)

Kontakt: koprivovalu@zs22.plzen-edu.cz

Vychovatelka: Martina Švamberková

Místnost: 137 (ŠD, 1. patro)

Kontakt: svamberkovama@zs22.plzen-edu.cz

Vychovatelka: Alena Fialová

Místnost: 261 (ŠD, 2. patro)

Kontakt: fialovaal@zs22.plzen-edu.cz

Vychovatelka: Martina Burešová

Místnost: 132 (ŠD, 1. patro)

Kontakt: buresovama@zs22.plzen-edu.cz

Vychovatelka: Hana Ptáčníková

Místnost: 138 (ŠD, 1. patro)

Kontakt: ptacnikovaha@zs22.plzen-edu.cz

Vychovatelka: Jitka Landergottová

Místnost: 254 (ŠD, 2. patro)

Kontakt: landergottovaji@zs22.plzen-edu.cz

Výše plateb ve školní družině

do 30. června 2022

Výše poplatku je stanovena na 150,- Kč za každý započatý měsíc, ve kterém byl/a žák/yně (dítě) přihlášen/a k pobytu ve školní družině (§ 11 a 13 vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém
vzdělávání v platném znění).

 • celoročně = 1 500,- Kč
 • pololetně
  • září–leden = 750,- Kč
  • únor–červen = 750,- Kč

Platbu proveďte převodem na bankovní účet: 1023007007/5500 u Raiffeisenbank.

Variabilní symbol: 200801

Do zprávy pro příjemce je nutno uvést příjmení dítěte nebo specifický symbol = datum narození dítěte (např. 10051982).

Tyto údaje jsou pro evidenci plateb povinné.

od 1. září 2022

Výše poplatku je stanovena na:

180,- Kč za každý započatý měsíc,

ve kterém byl/a žák/yně (dítě) přihlášen/a k pobytu ve školní družině (§ 11 a 13 vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém
vzdělávání v platném znění).

 • celoročně (září–červen) = 1 800,- Kč
 • ve 2 splátkách
  • září–prosinec = 720,- Kč
  • leden–červen = 1080,- Kč

Platbu proveďte převodem na bankovní účet: 1023007007/5500 u Raiffeisenbank.

Variabilní symbol: 200801

Do zprávy pro příjemce je nutno uvést příjmení dítěte nebo specifický symbol = datum narození dítěte ve formátu dd-mm-rrrr (např. 10051982).

Tyto údaje jsou pro evidenci plateb povinné.

Poplatek za nový školní rok musí být uhrazen nejpozději do 15. srpna 2022.

Poslední aktualizace: 2. 6. 2022