ŠKOLNÍ DRUŽINA

Školní družina:

 • zajišťuje pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost pro žáky 1. stupně
 • pracuje podle Školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání

Aktuality

Momentálně žádné aktuality.

Provoz školní družiny

Den Ranní Odpolední
Pondělí 6.00 – 8.50 11.45 – 17.00
Úterý 6.00 – 8.50 11.45 – 17.00
Středa 6.00 – 8.50 11.45 – 17.00
Čtvrtek 6.00 – 8.50 11.45 – 17.00
Pátek 6.00 – 8.50 11.45 – 17.00

Oddělení školní družiny

Školní rok 2023/2024

Vychovatelka: Petra Švandová

Místnost: 133 (pavilon ŠD, 1. patro)

Vychovatelka: Barbora Bláhová

Místnost: 12 (I. pavilon, přízemí)

Vychovatelka: Martina Švamberková

Místnost: 13 (I. pavilon, přízemí)

Vychovatelka: Jan Vágner

Místnost: 261 (pavilon ŠD, 2. patro)

Vychovatelka: Lucie Kopřivová

Místnost: 137 (pavilon ŠD, 1. patro)

Vychovatelka: Hana Ptáčníková

Místnost: 138 (pavilon ŠD, 1. patro)

Vychovatelka: Martina Burešová

Místnost: 132 (pavilon ŠD, 1. patro)

Vychovatelka: Šárka Bartošková

Místnost: 135 (ŠD, 1. patro)

Vychovatelka: Hana Lešková

Místnost: 129 (pavilon ŠD, 1. patro)

Vychovatelka: Jitka Landergottová

Místnost: 254 (pavilon ŠD, 2. patro)

Výše plateb ve školní družině

od 1. září 2023

Výše poplatku je stanovena na 180,- Kč za každý započatý měsíc,

ve kterém byl/a žák/yně (dítě) přihlášen/a k pobytu ve školní družině (§ 11 a 13 vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění).

 • celoročně (září–červen) = 1 800,- Kč
 • ve 2 splátkách
  • září–prosinec = 720,- Kč
  • leden–červen = 1080,- Kč

Platbu proveďte převodem na bankovní účet:

 • číslo účtu: 1023007007/5500,
 • variabilní symbol: 200801,
 • specifický symbol: datum narození dítěte ve formátu ddmmrrrr (např. 10052012),
 • zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte.

Tyto údaje jsou pro evidenci plateb povinné.

Poslední aktualizace: 31. 1. 2024