ŠKOLNÍ DRUŽINA

Školní družina:

  • zajišťuje pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost pro žáky 1. stupně
  • pracuje podle Školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání

Aktuality

Provoz školní družiny

Den Ranní Odpolední
Po 6.00 – 8.50 11.45 – 17.00
Út 6.00 – 8.50 11.45 – 17.00
St 6.00 – 8.50 11.45 – 17.00
Čt 6.00 – 8.50 11.45 – 17.00
6.00 – 8.50 11.45 – 17.00

 

Oddělení školní družiny

Školní rok 2021/2022

Vychovatelka: Kristýna Presslová

Místnost: 13 (ZŠ, přízemí)

Kontakt: presslovakr@zs22.plzen-edu.cz

Vychovatelka: Šárka Musilová

Místnost: 12 (ZŠ, přízemí)

Kontakt: musilovasa@zs22.plzen-edu.cz

Vychovatelka: Hana Vladyková

Místnost: 129 (ŠD, 1. patro)

Kontakt: vladykovaha@zs22.plzen-edu.cz

Vychovatelka: Petra Švandová

Místnost: 133 (ŠD, 1. patro)

Kontakt: svandovape@zs22.plzen-edu.cz

Vychovatelka: Lucie Kopřivová

Místnost: 135 (ŠD, 1. patro)

Kontakt: koprivovalu@zs22.plzen-edu.cz

Vychovatelka: Martina Švamberková

Místnost: 137 (ŠD, 1. patro)

Kontakt: svamberkovama@zs22.plzen-edu.cz

Vychovatelka: Alena Fialová

Místnost: 261 (ŠD, 2. patro)

Kontakt: fialovaal@zs22.plzen-edu.cz

Vychovatelka: Martina Burešová

Místnost: 132 (ŠD, 1. patro)

Kontakt: buresovama@zs22.plzen-edu.cz

Vychovatelka: Hana Ptáčníková

Místnost: 138 (ŠD, 1. patro)

Kontakt: ptacnikovaha@zs22.plzen-edu.cz

Vychovatelka: Jitka Landergottová

Místnost: 254 (ŠD, 2. patro)

Kontakt: landergottovaji@zs22.plzen-edu.cz

Výše plateb ve školní družině

Výše poplatku je stanovena na 150,- Kč za každý započatý měsíc, ve kterém byl/a žák/yně (dítě) přihlášen/a k pobytu ve školní družině (§ 11 a 13 vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém
vzdělávání v platném znění).

  • celoročně = 1 500,- Kč
  • pololetně
    • září–leden = 750,- Kč
    • únor–červen = 750,- Kč

Platbu proveďte převodem na bankovní účet: 1023007007/5500 u Raiffeisenbank.

Variabilní symbol: 200801

Do zprávy pro příjemce je nutno uvést příjmení dítěte nebo specifický symbol = datum narození dítěte (např. 10051982).

Tyto údaje jsou pro evidenci plateb povinné.

Poslední aktualizace: 26. 8. 2021