Online objednávky obědů

Registrace služby

Navštivte kancelář vedoucí školní jídelny. Zvolíte si Vaše jedinečné přístupové jméno (uživatele) a heslo. Připravte si je dopředu

  • Uživatel – může obsahovat čísla a písmena bez diakritiky
  • Heslo – může obsahovat čísla a písmena bez diakritiky

Můžete též zadat e-mailovou adresu, na kterou Vám systém může zasílat tyto zprávy:

  • O – potvrzení objednávky
  • K – nedostatečná výše konta
  • N – neodebraná strava
  • M – měsíční přehled

Při zřízení služby můžete určit, které z těchto zpráv si přejete zasílat. Zkratky (písmena) napište na přihlášku.

Číslo jídelny pro objednávání stravy na internetu je 0387.

Heslo, e-mail a zasílané zprávy můžete kdykoliv později změnit po přihlášení do systému v sekci Nastavení uživatele.

Objednávání stravy

Objednávat si lze od následujícího dne po registraci na adrese: www.strava.cz

  1. Dostanete se do dialogu pro přihlášení. Vyplňte (není-li vyplněno) položku Výběr jídelny: 0387
  2. Vyplňte a potvrďte položky Uživatel a Heslo, které jste si zvolili při registraci služby.
  3. Pro objednávání stravy potvrďte položku Přihlásit. Proveďte požadované změny svých přihlášek a odhlášek kliknutím do pole u vybraného jídla.

Změny nezapomeňte uložit potvrzením položky Odeslat.

Ze systému se odhlásíte potvrzením položky Odhlášení uživatele.

 

Další pokyny, podrobnosti a návody naleznete na www.strava.cz.