Čipový systém Bellhop

Vážení rodiče,

od školního roku 2018/2019 využíváme pro vyzvedávání dětí ze školní družiny systém Bellhop od společnosti Neurit. Jedná se elektronický systém vyvinutý přímo pro družiny základních škol. Systém je založen na identifikačních čipech/čipových kartách.

Jak systém funguje?

Čip jednoduše přiložíte k terminálu u vchodu do školy. Terminál Vám krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno Vašeho dítěte. Terminál poté předá Váš požadavek do příslušného oddělení a odpovědný pracovník Vám dítě pošle ke vchodu.

Vyčkejte prosím alespoň 5 minut na příchod dítěte (Vaše dítě si musí uklidit, obléci a obout se).

Pokud se načtení čipu nezdaří, budete upozorněni dlouhým akustickým signálem a textovým oznámením o chybě načítání. K tomu může nejčastěji dojít tak, že máte u sebe více různých čipů a terminál načte jiný čip než ten, který je určený pro vyzvednutí dítěte ze ŠD.

Mohou se též zobrazit informační oznámení na displeji terminálu, která Vám neumožní vyzvednout Vaše dítě. Jde hlavně o situace, kdy chcete vyzvednout dítě mimo stanovené časy nebo pokud je Vaše dítě momentální na obědě, na vycházce nebo se pohybuje mezi odděleními. V takovéto situaci prosím vyčkejte a zkuste to znovu.

Klasické zvonky zůstávají zachovány jen jako nouzové řešení pro případ výpadku čipového systému. Doporučujeme však, aby zákonní zástupci měli k dispozici alespoň jeden čip pro případ mimořádných odchodů dítěte ze školní družiny.

Cena čipu

Cena jednoho čipu je 100 Kč.

5 čipů lze zakoupit zálohově (tj. po ukončení docházky dítěte do školní družiny lze nepoškozený a funkční čip vrátit oproti záloze).

Šestý a každý další čip jsou již nevratné (nebude za ně vrácena platba).

Je potřeba si určit, kolik čipů budete chtít pro vyzvedávání svého dítěte používat. Vždy je ale nutné, aby každý čip byl vydán na popis konkrétní osoby, která za něj zodpovídá (např. otec, matka, bratr, sestra, prarodič, aj.). Systém při vyzvedávání odpovědnému pracovníkovi zobrazuje, kdo dítě vyzvedává.

Osoba oprávněná k vyzvedávání musí být též uvedena na přihlášce do školní družiny.

Nelze však vyzvedávat na jeden čip více dětí, např. sourozence. (1 čip = 1 dítě).

Vyzvedávání žáků ze školní družiny s Plzeňskou kartou

Vyzvedávání žáků ze školní družiny v systému BELLhop je možné i na Plzeňskou kartu. Za nahrání informací se platí nevratný poplatek 48 Kč, který škola odvádí Plzeňským městským dopravním podnikům. Na jednu Plzeňskou kartu je možné vyzvednout jen jednoho žáka (nelze na jednu Plzeňskou kartu vyzvednout např. sourozence).

V případě využití vyzvedávání ze školní družiny pomocí Plzeňské karty, navštivte osobně s Plzeňskou kartou kancelář školy. Zde Vám bude Plzeňská karta nahrána do systému Bellhop.

Situace, které mohou nastat

Ztráta čipu

Když čip či Plzeňskou kartu ztratíte, je potřeba tuto skutečnost co nejdříve nahlásit vedoucí vychovatelce (v době její nepřítomnosti nahlaste ztrátu v kanceláři školy). Čip resp. Plzeňská karta bude v systému deaktivován a nebude tak možné čip či PK zneužít. Pro tuto situaci je tedy důležité vědět, který z vámi zakoupených čipů se ztratil. Na objednávce by mělo být uvedeno, kdo který čip používá. Následně můžete získat čip nový. Za ztracený čip se záloha nevrací.

Zapomenutí čipu

Pokud ve výjimečných případech nebudete mít čip u sebe, zazvoníte u vchodu na příslušnou vychovatelku. Vychovatelka má v tomto případě právo ověřit vaši totožnost a požádat vás o předložení občanského průkazu. O tomto napíše zápis.

Věříme, že zavedení tohoto systému usnadní vyzvedávání dětí ze školní družiny a zajistí bezpečnost pro vaše děti.

Poslední aktualizace: 1. 9. 2022