Vybavení školy

Děti pracují ve třídách vybavených novým nábytkem. Každá třída má k dispozici vlastní počítač s připojením k internetu a s celou řadou výukových programů. Veškeré učebny na prvním stupni jsou vybaveny interaktivní tabulí a učebny na druhém stupni jsou vybaveny datovým projektorem. Po dokončení nástavby v roce 2012 používáme pro výuku celou řadou odborně vybavených učeben, jako jsou:
 • učebna fyziky a chemie,
 • učebna přírodopisu,
 • učebna zeměpisu,
 • učebna cizích jazyků,
 • učebna hudební výchovy,
 • učebna výtvarné výchovy,
 • tři učebny informatiky,
 • učebna robotiky,
 • učebna technických činností,
 • pohybová učebna se zrcadlovou stěnou.
Od roku 2007 máme k dispozici víceúčelové školní hřiště, kde můžeme provozovat různé sporty, jako jsou fotbal, házená, volejbal, basketbal či tenis. Hřiště též slouží i různým atletickým disciplínám (např. běh, skok daleký, skok vysoký, vrh koulí). Pro konání různých akcí nám slouží i aula, která je vybavena audiovizuální technikou a má kapacitu až 200 návštěvníků. V rámci pracovních činností mohou žáci naší školy pracovat na školní zahradě.

Areál školního hřiště

Velký areál

 • běžecký ovál 250 m
 • rovinka pro běh na 50, 60, 100 a 110 m
 • hřiště pro softbal
 • hřiště na malou kopanou
 • hřiště na volejbal
 • hřiště na nohejbal
 • cvičná tenisová zeď
 • sektor skoku do dálky
 • sektor skoku do výšky
 • sektor vrhu koulí

Malý areál

 • dvě spojená hřiště o rozměrech 16 x 28 m, 13 x 24 m
 • využití pro míčové hry – basketbal, volejbal, nohejbal, tenis
Poslední aktualizace: 4. 7. 2023