Vybavení školy

Děti pracují ve třídách vybavených novým nábytkem. Každá třída má k dispozici vlastní počítač s připojením k internetu a s celou řadou výukových programů. Navíc každá učebna na druhém stupni je vybavena datovým projektorem. Samozřejmostí je vybavení některých tříd interaktivní tabulí. Po dokončení nástavby v roce 2012 používáme pro výuku celou řadou odborně vybavených učeben, jako jsou:

 • učebna fyziky a chemie,
 • učebna přírodopisu,
 • učebna zeměpisu,
 • učebna cizích jazyků,
 • učebna hudební výchovy,
 • učebna výtvarné výchovy,
 • tři učebny informatiky,
 • učebna robotiky,
 • učebna technických činností,
 • pohybová učebna se zrcadlovou stěnou.

Od roku 2007 máme k dispozici moderní víceúčelové školní hřiště, kde můžeme provozovat různé sporty, jako jsou fotbal, házená, volejbal, basketbal či tenis. Hřiště též slouží i různým atletickým disciplínám (např. běh, skok daleký, skok vysoký, vrh koulí).

Pro konání různých akcí nám slouží i aula, která je vybavena audiovizuální technikou a má kapacitu až 200 návštěvníků.

Při výuce odborných předmětů jsou využívány údaje z meteorologické stanice a z modelu solární elektrárny. V rámci pracovních činností mohou žáci naší školy pracovat na školní zahradě.

Areál školního hřiště

Velký areál

Víceúčelové hřiště:
sportovní povrch umělá tráva NEW GRASS
3 400 m2
Ovál, sektor skoku vysokého a rozběhu skoku dalekého:
sportovní povrch tartan ALSATOP
2 430 m2
Celková plocha umělých sportovních povrchů:5 830 m2

Vybavení:

 • běžecký ovál 250 m
 • rovinky pro běh na 50, 60, 100 a 110 m
 • hřiště pro softbal
 • hřiště na malou kopanou
 • hřiště na volejbal
 • hřiště na nohejbal
 • cvičná tenisová zeď
 • sektor skoku do dálky
 • sektor vrhu koulí

Malý areál

 • dvě spojená hřiště o rozměrech 16 x 28 m, 13 x 24 m
 • využití pro míčové hry – basketbal, volejbal, nohejbal, tenis
 • povrch umělý povrch TUBEKO – EPDM – 2S
Poslední aktualizace: 25. 8. 2022