Centrum sportu

Cílem Centra sportu je nabídnout sportovně založeným dětem základních škol, které nemají dostatečnou výkonnost pro členství ve sportovních klubech, podmínky pro odpolední pohybové aktivity. Pod vedením trenérů z řad učitelů školy i externistů mohou děti v areálu 22. ZŠ, kde je k dispozici tělocvična, pohybová učebna se zrcadlovou stěnou a multifunkční hřiště s umělým povrchem, rozvíjet své pohybové dovednosti. Aktivity Centra sportu jsou rozloženy do odpoledních hodin všech pracovních dnů a přihlásit se lze na místě přímo u vedoucích jednotlivých sportů.

Školní rok 2020/2021

Rozpis kroužků

Tělocvična

Kroužek

Určeno

Den

Čas

Trenér/-ka

Kontakt

Míčové hry

1. – 3. tř.

pondělí

16.30 – 17.30

R. Dvořáková

rsladka@centrum.cz

Tenis

začátečníci i pokročilí

úterý

15.30 – 16.30

P. Trojáček

petr.trojacek@gmail.com

Tenis

 

úterý

16.30 – 18.30

P. Trojáček

petr.trojacek@gmail.com

Florbal

1. – 3. tř.

středa

15.30 – 16.30

M. Lukeš

marek.lukes@florbal-plzen.cz

Florbal

3. – 5. tř.

středa

16.30 – 17.30

M. Lukeš

marek.lukes@florbal-plzen.cz

Florbal

5. – 7.tř.

středa

17.30 – 18.30

M. Lukeš

marek.lukes@florbal-plzen.cz

Atletika

1. – 3. tř.

čtvrtek

15.30 – 16.30

L. Šrámová

luc.sramova@seznam.cz

Atletika

3. – 5. tř.

čtvrtek

16.30 – 17.30

L. Šrámová

luc.sramova@seznam.cz

Všeobecná pohybová
příprava

1. – 3. tř.

čtvrtek

17.30 – 18.30

Z. Zeman

zeman@bkloko-plzen.cz

Pohybová učebna

Kroužek

Určeno

Den

Čas

Trenér/-ka

Kontakt

Mažoretky malé

1. – 5. tř.

pondělí

16.00 – 17.30

I. Šormová

Ivanasormova@seznam.cz

Taneční kroužek

1.– 9. tř.

úterý

16.30 – 18.00

T. Tomanová

Ivanasormova@seznam.cz

Mažoretky velké

od 5. třídy

středa

17.30 – 19.00

I. Šormová

Ivanasormova@seznam.cz

Moderní výrazový tanec (začátečníci)

1.– 9. tř.

pátek

15.30 – 17.00

L. Zábranová

Ivanasormova@seznam.cz

Moderní výrazový tanec (pokročilí)

1.– 9. tř.

pátek

17.00 – 18.30

L. Zábranová

Ivanasormova@seznam.cz

Ceny kroužků

Při jedné hodině (45 až 60 minut) týdně 900 Kč za rok, u tenisu 2200 Kč za rok (menší počet dětí).

Garantovaných 30 odučených hodin, trénink neprobíhá v době školního volna (prázdniny, ředitelské volno, státní svátky).   

Cena kroužku je dána počtem dětí v kroužku, registrací u sportovního svazu, platbou trenérům, zakoupením materiálu atd.

Ceny u kroužků Junior clubu Vám sdělí na první hodině trenérka.

Poslední aktualizace: 1. 10. 2020