Centrum sportu

Centrum sportu

Cílem Centra sportu je nabídnout sportovně založeným dětem základních škol, které nemají dostatečnou výkonnost pro členství ve sportovních klubech, podmínky pro odpolední pohybové aktivity.

Pod vedením trenérů z řad učitelů školy i externistů mohou děti v areálu 22. ZŠ, kde je k dispozici tělocvična, pohybová učebna se zrcadlovou stěnou a multifunkční hřiště s umělým povrchem, rozvíjet své pohybové dovednosti.

Aktivity Centra sportu jsou rozloženy do odpoledních hodin všech pracovních dnů a přihlásit se lze na místě přímo u vedoucích jednotlivých sportů.

Aktuality

Momentálně žádné aktuality

Školní rok 2023/2024

Rozpis kroužků

Tělocvična

Kroužek

Určeno

Den

Čas

Trenér/-ka

Kontakt

Bojové sporty

4. – 9. tř.

pondělí

15.30 – 16.30

J. Koželuh

jankozeluh@post.cz

Lakros

PT, 1. – 2. tř.

pondělí

16.30 – 17.30

A. Střecha

a.strecha@gmail.com

Fotbal

4. – 7. tř.

pondělí

17.30 – 18.30

V. Študlar

vaclav.studlar@volny.cz

Tenis

4 skupiny

úterý

15.30 – 19.00

P. Trojáček

petr.trojacek@gmail.com

Florbal

1. – 3. tř.

středa

15.30 – 16.30

M. Lukeš

marek.lukes@florbal-plzen.cz

Florbal

4. – 7. tř.

středa

16.30 – 17.30

M. Lukeš

marek.lukes@florbal-plzen.cz

Atletika

1. – 3. tř.

čtvrtek

15.30 – 16.30

J. Mašek

info@tempomakers.cz

Atletika

4. – 7. tř.

čtvrtek

16.30 – 17.30

J. Mašek

info@tempomakers.cz

Pohybová učebna

Kroužek

Určeno

Den

Čas

Trenér/-ka

Kontakt

Základy moderního tance

1.– 5. tř.

pondělí

16.00 – 17.00

B. Jonášová

bohuslava.jonasova67@seznam.cz

Street Dance

3.– 5. tř.

úterý

16.30 – 17.30

H. Majerová

hedi.majerova@gmail.com

Street Dance

5.– 9. tř.

úterý

17.30 – 18.30

H. Majerová

hedi.majerova@gmail.com

Ceny kroužků

  • při jedné hodině (45–60 minut) týdně 1 500 Kč za rok,
  • u tenisu 2 700 Kč za rok (menší počet dětí).

Garantovaných je 30 odučených hodin za rok. Kroužky neprobíhají v době školního volna – prázdnin, státních svátků a ředitelského volna.

Cena kroužku je dána počtem dětí v kroužku, registrací u sportovního svazu, platbou trenérům, zakoupením materiálu atd. Lze použít příspěvek zdravotní pojišťovny.

Kroužky začínají 2. 10. 2023.

Poslední aktualizace: 23. 9. 2023