Centrum sportu

Cílem Centra sportu je nabídnout sportovně založeným dětem základních škol, které nemají dostatečnou výkonnost pro členství ve sportovních klubech, podmínky pro odpolední pohybové aktivity.

Pod vedením trenérů z řad učitelů školy i externistů mohou děti v areálu 22. ZŠ, kde je k dispozici tělocvična, pohybová učebna se zrcadlovou stěnou a multifunkční hřiště s umělým povrchem, rozvíjet své pohybové dovednosti.

Aktivity Centra sportu jsou rozloženy do odpoledních hodin všech pracovních dnů a přihlásit se lze na místě přímo u vedoucích jednotlivých sportů.

Školní rok 2021/2022

Rozpis kroužků

Tělocvična

Kroužek

Určeno

Den

Čas

Trenér/-ka

Kontakt

Bojová umění

2. – 9. tř.

pondělí

15.30 – 16.30

J. Koželuh

jankozeluh@post.cz

Míčové hry

2. – 4. tř.

pondělí

16.30 – 17.30

R. Dvořáková

rsladka@centrum.cz

Tenis

skupina 1

úterý

15.30 – 16.30

P. Trojáček

petr.trojacek@gmail.com

Tenis

skupina 2

úterý

16.30 – 17.30

P. Trojáček

petr.trojacek@gmail.com

Tenis

skupina 3

úterý

17.30 – 18.30

P. Trojáček

petr.trojacek@gmail.com

Florbal

1. – 3. tř.

středa

15.30 – 16.30

M. Lukeš

marek.lukes@florbal-plzen.cz

Florbal

3. – 7. tř.

středa

16.30 – 17.30

M. Lukeš

marek.lukes@florbal-plzen.cz

Atletika

1. – 3. tř.

pátek

15.30 – 16.30

T. Bouda

boudato133@gmail.com

Atletika

4. – 6. tř.

pátek

16.30 – 17.30

T. Bouda

boudato133@gmail.com

Pohybová učebna

Kroužek

Určeno

Den

Čas

Trenér/-ka

Kontakt

Street Dance

1.– 3. tř.

pátek

15.30 – 16.30

H. Majerová

hedi.majerova@gmail.com

Street Dance

4.– 7. tř.

pátek

16.30 – 17.30

H. Majerová

hedi.majerova@gmail.com

Ceny kroužků

Při jedné hodině (45 až 60 minut) týdně 1 200 Kč za rok, u tenisu 2 400 Kč za rok (menší počet dětí).

Garantovaných 30 odučených hodin (40 Kč za hodinu), trénink neprobíhá v době školního volna (prázdniny, ředitelské volno, státní svátky).   

Cena kroužku je dána počtem dětí v kroužku, registrací u sportovního svazu, platbou trenérům, zakoupením materiálu atd.

Platbu uskutečněte bezhotovostně na účet 2800684905/2010 (do poznámky jméno dítěte a název kroužku) v měsíci říjnu a kroužek bude otevřen dle počtu zájemců.

Poslední aktualizace: 4. 10. 2021