Centrum sportu

Cílem je nabídnout sportovně založeným dětem základních škol, které nemají dostatečnou výkonnost pro členství ve sportovních klubech, podmínky pro odpolední pohybové aktivity. Pod vedením trenérů z řad učitelů školy i externistů mohou děti v areálu 22. ZŠ, kde je k dispozici tělocvična, pohybová učebna se zrcadlovou stěnou a multifunkční hřiště s umělým povrchem, rozvíjet své pohybové dovednosti. Aktivity Centra sportu jsou rozloženy do odpoledních hodin všech pracovních dnů a přihlásit se lze na místě přímo u vedoucích jednotlivých sportů.

Upozornění:

Žáci, kteří navštěvují sportovní kroužky Centra sportu, nejsou Centrem sportu ani 22. ZŠ pojištěni. Doporučujeme těmto žákům sjednat soukromé úrazové pojištění.

Aktuálně

Dobrý den,

Centrum sportu uvažuje o kompenzaci za lekce, které jsme z důvodu ukončení aktivit (na základě usnesení vlády) nemohli uskutečnit. 

Výkonný výbor spolku CS, rozhodl následovně: kompenzaci poskytneme stávajícím členům formou slevy na kroužky pro školní rok 2020/21. Pokud se rozhodnou někteří členové, že již nebudou naše kroužky v příštím roce navštěvovat, bude jim vyplacena poměrná část kurzovného a to v termínu od 15. do 26. června 2020.

Vyčíslení kompenzace: 

  • Na začátku školního roku jste platili za jeden kroužek na celý školní rok platbu 900,- Kč, tenis 2200,- Kč.
  • Garantovali jsme 30 lekcí, z toho bylo zrušeno od 13. 3. 2020 do 29. 5.2020 deset lekcí. V červnu otevíráme a odtrénujeme 4 hodiny. Část peněz – platba členských a klubových příspěvků, nákup materiálu je neměnná.

Odučeno:

  • do 13. 3. 2020 – 19 hodin,
  • od 1. 6. 2020 – 4 hodiny

Vracíme za 7 hodin – 120 Kč, tenis 300 Kč.

Pokud k nám děti budou chodit i v příštím roce, budou mít slevu na kurzovném 200 Kč, tenis 400 Kč.

Domlouváme i činnost florbalu pro 6. až 7. ročník.

Žádost o proplacení zašlete na emailovou adresu r.zdrahalova@seznam.cz. Uveďte jméno a příjmení dítěte, kroužek, který dítě navštěvovalo a č. účtu, kam kompenzaci zaslat.

Víme, že tato částka se někomu může zdát nízká, ale při cenách, jaké děti u nás platí a nákladech na naši činnost nejsme schopni vyšší kompenzaci poskytnout. Uzavření kroužků jsme nemohli nijak ovlivnit, stát neumožnil kroužky provozovat.

Yveta Pompová, předsedkyně CS

Rita Zdráhalová, hospodářka CS

Jan Kohut, tajemník CS

Rozpis kroužků Centra sportu 2019/2020

Tělocvična

KroužekKategorieVedoucíDenČasKontakt
Volejbal hrou1. – 3. třídaR. DvořákováPondělí16.00 – 17.00Email
Fotbal1. – 2. třídaP. Zemek (FC Senco)Pondělí17.00 – 18.00Email
Atletika2. – 5. třídaJ. KohutÚterý15.30 – 16.30Email
TenisZačátečníciP. TrojáčekÚterý16.30 – 17.30Email
TenisMírně pokročilíP. TrojáčekÚterý17.30 – 19.00Email
Florbal1. – 2. třídaM. LukešStředa16.00 – 16.45Email
Florbal3. – 5. třídaM. LukešStředa17.00 – 18.00Email

Pohybová učebna v pavilonu ŠD

KroužekKategorieVedoucíDenČasKontakt
Mažoretky1. – 5. třídaI. ŠormováPondělí16.00 – 17.30Email
Mažoretkyod 5. třídyI. ŠormováStředa17.30 – 19.00Email
Moderní výrazový tanec1. – 9. třídy (začátečníci)L. ZábranováPátek15.00 – 16.00Email
Street Dance1. – 7. třídy (dívky a chlapci)A. HatákováPátek16.00 – 17.00Email
Moderní výrazový tanec1. – 9. třídy (pokročilí)L. ZábranováPátek17.00 – 18.00Email

Začátky kroužků

Kroužky začínají od 23. září 2019.

Mažoretky a základy tance od 9. září 2019.

Formuláře

Registrace člena AŠSK (PDF)

Informace o zpracování osobních údajů (PDF)

Vyzvedávání po skončení kroužku

Rodiče si vyzvedávají děti po ukončení kroužku:

  1. u šaten tělocvičny, vstup přes hřiště školy (volejbal, sportovní hry, tenis, stolní tenis, florbal, atletika)
  2. u vchodu do družiny, pokud kroužek probíhá v pohybové učebně (mladý záchranář, mažoretky, základy tance)

V případě starších žáků, chodí po ukončení kroužku samostatně domů.

Cena

Základní cena kroužku je:

  • při 45 až 60 minutách týdne: 900,- Kč za rok
  • při 90 minutách týdne: 1200,- Kč za rok
  • u tenisu: 2000,- Kč za rok (menší počet dětí)

Platba se uskuteční 2. hodinu v týdnu od pondělí 30. 9. 2019. Garantovaných 30 odučených hodin, trénink neprobíhá v době školního volna – prázdnin, ředitelského volna.

Cena kroužku je dále určena délkou tréninku, počtem dětí v kroužku, registrací u sportovního svazu atd. Ceny u p. Šormové a p. Klikové získáte přímo u nich na první hodině.

Dokumenty

Zpráva o činnosti Centra sportu za rok 2016/2017 (PDF)

Zpráva o činnosti Centra sportu za rok 2017/2018 (PDF)

Zpráva o činnosti Centra sportu za rok 2018/2019 (PDF)