Centrum sportu

Cílem Centra sportu je nabídnout sportovně založeným dětem základních škol, které nemají dostatečnou výkonnost pro členství ve sportovních klubech, podmínky pro odpolední pohybové aktivity.

Pod vedením trenérů z řad učitelů školy i externistů mohou děti v areálu 22. ZŠ, kde je k dispozici tělocvična, pohybová učebna se zrcadlovou stěnou a multifunkční hřiště s umělým povrchem, rozvíjet své pohybové dovednosti.

Aktivity Centra sportu jsou rozloženy do odpoledních hodin všech pracovních dnů a přihlásit se lze na místě přímo u vedoucích jednotlivých sportů.

Aktuality

Školní rok 2023/2024

Rozpis kroužků

Tělocvična

Kroužek

Určeno

Den

Čas

Trenér/-ka

Kontakt

Bojové sporty

4. – 9. tř.

pondělí

15.30 – 16.30

J. Koželuh

jankozeluh@post.cz

Lakros

PT, 1. – 2. tř.

pondělí

16.30 – 17.30

A. Střecha

a.strecha@gmail.com

Fotbal

4. – 7. tř.

pondělí

17.30 – 18.30

V. Študlar

vaclav.studlar@volny.cz

Tenis

4 skupiny

úterý

15.30 – 19.00

P. Trojáček

petr.trojacek@gmail.com

Florbal

1. – 3. tř.

středa

15.30 – 16.30

M. Lukeš

marek.lukes@florbal-plzen.cz

Florbal

4. – 7. tř.

středa

16.30 – 17.30

M. Lukeš

marek.lukes@florbal-plzen.cz

Atletika

1. – 3. tř.

čtvrtek

15.30 – 16.30

J. Mašek

info@tempomakers.cz

Atletika

4. – 7. tř.

čtvrtek

16.30 – 17.30

J. Mašek

info@tempomakers.cz

Pohybová učebna

Kroužek

Určeno

Den

Čas

Trenér/-ka

Kontakt

Základy moderního tance

1.– 5. tř.

pondělí

16.00 – 17.00

B. Jonášová

bohuslava.jonasova67@seznam.cz

Street Dance

3.– 5. tř.

úterý

16.30 – 17.30

H. Majerová

hedi.majerova@gmail.com

Street Dance

5.– 9. tř.

úterý

17.30 – 18.30

H. Majerová

hedi.majerova@gmail.com

Ceny kroužků

  • při jedné hodině (45–60 minut) týdně 1 500 Kč za rok,
  • u tenisu 2 700 Kč za rok (menší počet dětí).

Garantovaných je 30 odučených hodin za rok. Kroužky neprobíhají v době školního volna – prázdnin, státních svátků a ředitelského volna.

Cena kroužku je dána počtem dětí v kroužku, registrací u sportovního svazu, platbou trenérům, zakoupením materiálu atd. Lze použít příspěvek zdravotní pojišťovny.

Kroužky začínají 2. 10. 2023.

Platbu proveďte bezhotovostně na účet 2800684905/2010 do 16. října 2023. Do poznámky připište: název kroužku, jméno a příjmení žáka.

Poslední aktualizace: 23. 9. 2023