Škola Online

Upozornění pro zákonné zástupce i žáky

Od školního roku 2018/2019 je klasifikace žáků na 2. stupni zaznamenávána pouze do elektronické žákovské knížky v systému Škola Online.

Škola OnLine je moderní školní informační systém, který umožňuje rychle a efektivně zpracovávat veškerou školní agendu při zachování vysokého uživatelského komfortu. Jedná se o webovou aplikaci, což znamená, že je dostupná 24 hodin denně prostřednictvím Internetu, a to při využití pouze běžného webového prohlížeče bez nutnosti jakékoliv další instalace.

Funkce systému

  • Hodnocení žáka
  • Docházka žáka
  • Rozvrh hodin
  • Výukové materiály
  • Komunikace se školou
  • Objednávání obědů

Přímý vstup do systému

https://skola.plzen-edu.cz

Registrace do systému

V případě, že nemáte zřízen přístup do systému Škola Online, kontaktujte, nejlépe emailem, třídního učitele (v případě žáků 2. stupně) nebo administrátora systému (v případě žáků 1. stupně) s žádostí o přístupový PIN. Po získání PINu proveďte registraci přes odkaz níže. Systém umožňuje zřídit samostatný přístup pro každého zákonného zástupce zvlášť i každého žáka zvlášť.

Registrace uživatele do systému

Obnova zapomenutého hesla

Pokud neznáte své heslo do systému, lze jej obnovit na odkazu níže. Podmínku je znalost svého uživatelského jména a zaevidované emailové adresy v systému Škola Online. Pokud neznáte své uživatelské jméno či zaevidovanou emailovou adresu, kontaktujte s žádostí kancelář školy.

Obnova zapomenutého hesloa

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace pro chytré telefony a tablety umožňuje zejména sledovat aktuální rozvrh včetně suplování, přehled hodnocení, omlouvat absenci a komunikovat z vyučujícími.

Uživatelská příručka

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/dokumentace/KS/verejnost/