Školní psycholog

Mgr. Štěpánka Ježková

Konzultační hodiny 2019/2020 pro zákonné zástupce

Osobně: pondělí a středa 9.00 – 10.00

Telefonicky: 378 028 752

Elektronicky: jezkovast@zs22.plzen-edu.cz

Náplň činnosti školního psychologa

Činnost školního psychologa je samostatná činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy.

Zákonní zástupci podepisují generální souhlas, který zahrnuje i činnost školního psychologa. Tento souhlas lze v průběhu roku změnit. Pokud ho zákonní zástupci nepodepíší, psycholog jejich dítě z činností vynechává.

Obsah konzultací je důvěrný, jakékoli informace (škole, jiným institucím atp.) jsou podávány pouze se souhlasem zákonných zástupců. Přístup k dokumentaci (je archivována) mají pouze zákonní zástupci.

Co školní psycholog nabízí:

 • individuální konzultace s žáky, kteří mají osobní, výchovné nebo výukové problémy
 • individuální konzultace se zákonnými zástupci žáků (popř. práci s rodinou)
 • práci s třídním kolektivem
 • krizovou intervenci (v případě aktuálních potíží)

Na školního psychologa se můžete obrátit pokud:

žáci

 • máte problémy se spolužáky, učiteli nebo jinými zaměstnanci školy
 • nejde vám učení tak, jak byste chtěli
 • máte osobní problémy (strach, nejistota, potíže v komunikaci s druhými atp.)
 • nacházíte se v zátěžové situaci (jakákoli změna v rodině; změna třídy nebo školy; nemoc; kontakt s návykovými látkami atp.)

zákonní zástupci

 • máte potíže v komunikaci s dítětem, s přístupem k němu
 • dle vašeho názoru došlo ke změně v chování a jednání dítěte, máte pocit, že dítě má osobní problémy (které nesděluje)
 • došlo k výrazné změně v učení a v postoji ke škole
 • ve vaší rodině se odehrává/odehrála jakákoli změna (rozvod, úmrtí, narození sourozence, změna školy atp.)
 • máte dojem, že dítě experimentuje s návykovými látkami, nebo se stýká s jejich uživateli