Školní psycholog

Mgr. Filip Landkamr

Konzultační hodiny

Dokumenty a formuláře

Náplň činnosti školního psychologa

Činnost školního psychologa je samostatná činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy.

Zákonní zástupci podepisují generální souhlas, který zahrnuje i činnost školního psychologa. Tento souhlas lze v průběhu roku změnit. Pokud ho zákonní zástupci nepodepíší, psycholog jejich dítě z individuálních činností vynechává.

Obsah konzultací je důvěrný, jakékoli informace (škole, jiným institucím atp.) jsou podávány pouze se souhlasem zákonných zástupců. Přístup k dokumentaci (je archivována) mají pouze zákonní zástupci.

I. Diagnostika a depistáž

 • Diagnostika a depistáž výukových a výchovných problémů žáků.
 • Zjišťování sociálního klimatu ve třídě.

II. Konzultační, poradenské a intervenční práce

 • Individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení).
 • Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce.
 • Skupinová a komunitní práce se žáky, podpora spolupráce třídy a třídního učitele.
 • Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání.
 • Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech žáků.

III. Metodická práce a vzdělávací činnost

 • Metodická pomoc třídním učitelům.
 • Koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními.
 • Metodické intervence z psychodidaktiky pro učitele, včetně podpory při tvorbě školního vzdělávacího programu.
 • Besedy a osvěta.
Poslední aktulalizace: 14. 9. 2022