Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

1. Název

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Základní účel zřízení

  • základní vzdělávání dětí

Hlavní činnost

  • poskytování základního vzdělávání podle platných právních předpisů
  • zajišťování školní družiny pro žáky 1. stupně,
  • zajištění zařízení školního stravování (školní jídelna) pro žáky školy a pro žáky ostatních škol a školských zařízení,
  • zajištění závodního stravování pro zaměstnance školy,
  • výchova a rozvoj talentované mládeže.

Doplňková činnost

  • zajištění stravování pro veřejnost s tím, že nebude dotčena hlavní činnost školy,
  • zajištění vzdělávacích a tělovýchovných činností pro volný čas dětí a mládeže s tím, že nebude dotčena hlavní činnost,
  • zajištění vzdělávacích a tělovýchovných činností pro dospělé s tím, že nebude dotčena hlavní činnost.

Zřizovatel

Statutární město Plzeň,
náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň,
IČO: 00075370

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy

Krajský úřad Plzeňského kraje,
Odbor školství, mládeže a sportu,
Škroupova 1760/18, 306 13 Plzeň,
IČO: 70890366

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1 Poštovní adresa

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace
Na Dlouhých 49
312 09 Plzeň
Česká republika

4.2 Adresa úřadovny

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace
Na Dlouhých 49
312 09 Plzeň
Česká republika

4.3 Úřední hodiny

Pracovní dny (září až červen, mimo státní státky):

  • PO: 7.30 – 15.00
  • ÚT: 7.30 – 15.00
  • ST: 7.30 – 15.00
  • ČT: 7.30 – 15.00
  • PÁ: 7.30 – 15.00

4.4 Telefonní čísla

Kontakt Telefon
Škola +420 378 028 731
Školní družina +420 378 028 741
Školní jídelna +420 378 028 751

4.5 Adresa internetových stránek

https://www.22zsplzen.cz

4.6 Adresa podatelny

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace
Na Dlouhých 49
312 09 Plzeň
Česká republika

4.7 Elektronická adresa podatelny

skola@zs22.plzen-edu.cz

4.8 Datová schránka

h4amwa4

5. Platby

Platba stravného ve školní jídelně

  • číslo účtu: 1023007015
  • kód banky: 5500
  • variabilní symbol: přidělené číslo
  • zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte

Platba za pobyt ve školní družině

  • číslo účtu: 1023007007
  • kód banky: 5500
  • variabilní symbol: 200801
  • specifický symbol: datum narození dítěte ve formátu ddmmrrrr (např. 10052012)
  • zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte

6. Identifikační číslo (IČO)

IČO: 70837813

7. Daňové identifikační číslo (DIČ)

Škola není plátcem DPH.

8. Dokumenty

8.1 Hlavní dokumenty

8.2 Rozpočet

10. Příjem podání a podnětů

12. Úhrady na poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

13. Licenční smlouvy, výhradní licence

Nejsou uzavřeny.

Poslední aktualizace: 20. 6. 2024