ŠKOLNÍ JÍDELNA

Zajišťujeme

 • školní stravování pro žáky školy a pro žáky ostatních škol a školských zařízení
 • závodní stravování pro zaměstnance školy
 • stravování pro veřejnost – doplňková činnost

Kontakt

Aktuality

Momentálně žádné aktuality.

Provoz školní jídelny

Vydávání dopoledních svačinek
9.40 – 9.55 hodin
Vydávání obědů pro žáky a pedagogy Vydávání obědů pro veřejnost
11.40 – 14.00 hodin 11.00 – 11.30 hodin
Provoz kanceláře školní jídelny ve školním roce
6.30 – 15.00 hodin

Platba stravného

Číslo účtů pro platby stravného (přímé i inkasní platby):
číslo účtu: 1023007015/5500
variabilní symbol: přidělené číslo
Variabilní symbol je přidělen každému strávníkovi po jeho zapsání do databáze školní jídelny. Neznáte-li variabilní symbol napište jméno dítěte do textu pro příjemce, neuvádějte rodné číslo!

Ceny stravného

Ceník obědů (od 1. 9. 2022)

SkupinaCena za 1 oběd
Žáci 7 – 10 let32 Kč
Žáci 11 – 14 let35 Kč
Žáci 15 a více let38 Kč
Veřejnost85 Kč

Ceník svačinek (od 1. 9. 2022)

SkupinaCena za 1 svačinku
Žáci 7 – 10 let24 Kč
Žáci 11 – 14 let25 Kč
Žáci 15 a více let26 Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazování na dobu školního roku (září – srpen), ve kterém dosahují věku dané skupiny.

Zapomněl jsi čip?

Jestli znáš své přihlašovací údaje pro volbu po internetu, můžeš si vytisknout náhradní stravenku.

 1. Stiskni okénko Náhradní stravenka.
 2. Zadej své uživatelské jméno a heslo, které máš pro přihlášení na stránkách www.strava.cz.
 3. Stiskni Přihlásit se. Ukáže se oběd, který máš navolený.
 4. Stiskni tlačítko Vytisknout stravenku.

Z pravého boku boxu se vytiskne stravenka s číslem oběda, který máš navolený, se stravenkou si vyzvedneš navolený oběd.

Po přihlášení na svůj účet na stránkách www.strava.cz si můžeš navolit svůj osobní PIN (Nastavení – PIN pro náhradní stravenku), ten pak můžeš použít místo zadání hesla.

Dokumenty a formuláře

Dopolední svačinky pro žáky

Od září 2013 nabízíme možnost odebírání svačinek v době velké přestávky (9:40 – 10:00) v prostorách školní jídelny.

 • Platba a odebírání svačinek je stejné jako u obědů – na čip nebo plzeňskou kartu, platba předem inkasem nebo převodem na účet.
 • Svačinky je možné přihlašovat a platit vždy ve středu na následující týden během velké přestávky (9:40 – 10:00) v jídelně.
 • Odhlášky na týž den do 8:00 hodin ráno.

Další informace u vedoucí školní jídelny.

Stravování pro veřejnost

Podmínky pro odebírání obědů

 • zaregistrovat se u vedoucí školní jídelny
 • zakoupit čip (120,- Kč) nebo zaktivovat Plzeňskou kartu
 • uhradit stravné (obědy se platí předem)
 • zajistit si vlastní jídlonosič (nepoužívat skleněné nádoby) – do skleněných nádob nebo znečištěných jídlonosičů stravu nedáváme

Způsob úhrady

 • převodem na bankovní účet nebo inkasem – č. ú. 1023007015/5500, VS bude přidělen při zavedení do databáze školní jídelny
 • hotově v kanceláři školní jídelny – poslední týden v měsíci na měsíc následující

Obědy je možné přihlásit a odhlásit na týž den do 8 hodin ráno, telefonicky nebo e-mailem. Neodhlášený a neodebraný oběd propadá a není za něj náhrada.

Výběr ze dvou jídel se provádí v jídelně na volícím boxu, přes internet (www.strava.cz) nebo můžete přinést jídelní lístek s označenými jídly. Jídelní lístek na měsíc následující je k vyzvednutí v posledním týdnu daného měsíce v kanceláři školní jídelny.

Výdej jídla pro veřejnost je prostorově a časově oddělen od výdeje jídla pro žáky a zaměstnance školy.

Obědy pro veřejnost jsou vydávány výhradně v době od 11:00 do 11:30 hod
ve školní jídelně.

Zaměstnankyně školní jídelny si odebere jídlonosič strávníka. Příjem a výdej obědů (jídlonosičů) provádí zaměstnankyně výhradně v rukavicích, které si mění po každém výdeji.

Obědy jsou vydávány pouze do jídlonosičů, konzumace v jídelně není možná.

Dle vyhlášky MZ č. 137/2004 § 25 odst. 2 má být oběd spotřebován do 4 hodin od vložení do jídlonosičů.

Poslední aktualizace: 3. 1. 2023