ŠKOLNÍ JÍDELNA

Zajišťujeme:

 • školní stravování pro žáky školy a pro žáky ostatních škol a školských zařízení
 • závodní stravování pro zaměstnance školy
 • stravování pro veřejnost – doplňková činnost

Aktuality

Provozní doba

Provoz kanceláře školní jídelny ve školním roce:

 • 6:30 – 15:00 hodin

Vydávání obědů pro žáky:

 • 11:40 – 14:00 hodin

Vydávání obědů pro veřejnost:

 • 11:00 – 11:30 hodin

Informace k platbě stravného

Číslo účtů pro platby stravného:

 • Přímé i inkasní platby: 1023007015/5500

Variabilní symbol je přidělen každému strávníkovi po jeho zapsání do databáze školní jídelny. Neznáte-li variabilní symbol napište jméno dítěte do textu pro příjemce, neuvádějte rodné číslo!

Dokumenty a formuláře

Ceny stravného

Ceník obědů (od 1. 9. 2020)

SkupinaCena za 1 oběd
Žáci 3 – 6 let23 Kč
Žáci 7 – 10 let27 Kč
Žáci 11 – 14 let30 Kč
Žáci 15 a více let33 Kč
Veřejnost67 Kč

Ceník svačinek (od 1. 9. 2020)

SkupinaCena za 1 svačinku
Žáci 5 – 10 let18 Kč
Žáci 11 – 14 let19 Kč
Žáci 15 a více let20 Kč

Dopolední svačinky pro žáky

Od září 2013 nabízíme možnost odebírání svačinek v době velké přestávky (9:40 – 10:00) v prostorách školní jídelny.

 • Platba a odebírání svačinek je stejné jako u obědů – na čip nebo plzeňskou kartu, platba předem inkasem nebo převodem na účet.
 • Svačinky je možné přihlašovat a platit vždy ve středu na následující týden během velké přestávky (9:40 – 10:00) v jídelně.
 • Přihláška k odebírání svačinek ke stažení níže. Odhlášky na týž den do 8:00 hodin ráno.

Další informace u vedoucí školní jídelny.

Obědy pro veřejnost

Od 1. 9. 2004 nabízíme stavování cizích strávníků za těchto podmínek:

 • Placení se provádí bezhotovostním stykem vždy do 25. dne v měsíci na měsíc následující
 • Zájemce přinese doklad o zaplacení do kanceláře ŠJ a zároveň zakoupí čip za 120 Kč
 • Výdej obědů bude ve školní jídelně od 11.00 – 11.30 hod. a pouze do přinesených nádob.
 • Vzhledem k přísným hygienickým normám ve školním stravování, každý strávník musí při vstupu do školy používat své návleky na obuv

Další informace u vedoucí školní jídelny.