ŠKOLNÍ JÍDELNA

Zajišťujeme:

 • školní stravování pro žáky školy a pro žáky ostatních škol a školských zařízení
 • závodní stravování pro zaměstnance školy
 • stravování pro veřejnost – doplňková činnost

Aktuality

Provoz kanceláře v době letních prázdnin

1. 7. 2022 – 15. 7. 2022
10. 8. 2022 – 31. 8. 2022

Vždy v době od 7.00 hod. do 14.00 hod.

Informace na tel: 378 028 751 nebo 604 412 227.

Provoz školní jídelny​

Vydávání obědů pro žáky a pedagogyVydávání obědů pro veřejnost
11.40 – 14.00 hodin11.00 – 11.30 hodin
Provoz kanceláře školní jídelny ve školním roce
6.30 – 15.00 hodin

Platba stravného

Číslo účtů pro platby stravného:

Přímé i inkasní platby: 1023007015/5500

Variabilní symbol je přidělen každému strávníkovi po jeho zapsání do databáze školní jídelny. Neznáte-li variabilní symbol napište jméno dítěte do textu pro příjemce, neuvádějte rodné číslo!

Ceny stravného

Ceník obědů (od 1. 9. 2022)

SkupinaCena za 1 oběd
Žáci 7 – 10 let32 Kč
Žáci 11 – 14 let35 Kč
Žáci 15 a více let38 Kč
Veřejnost85 Kč

Ceník svačinek (od 1. 9. 2022)

SkupinaCena za 1 svačinku
Žáci 7 – 10 let24 Kč
Žáci 11 – 14 let25 Kč
Žáci 15 a více let26 Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazování na dobu školního roku (září – srpen), ve kterém dosahují věku dané skupiny.

Dokumenty a formuláře

Dopolední svačinky pro žáky

Od září 2013 nabízíme možnost odebírání svačinek v době velké přestávky (9:40 – 10:00) v prostorách školní jídelny.

 • Platba a odebírání svačinek je stejné jako u obědů – na čip nebo plzeňskou kartu, platba předem inkasem nebo převodem na účet.
 • Svačinky je možné přihlašovat a platit vždy ve středu na následující týden během velké přestávky (9:40 – 10:00) v jídelně.
 • Odhlášky na týž den do 8:00 hodin ráno.

Další informace u vedoucí školní jídelny.

Stravování pro veřejnost

Podmínky pro odebírání obědů

 • zaregistrovat se u vedoucí školní jídelny
 • zakoupit čip (120,- Kč) nebo zaktivovat Plzeňskou kartu
 • uhradit stravné (obědy se platí předem)
 • zajistit si vlastní jídlonosič (nepoužívat skleněné nádoby) – do skleněných nádob nebo znečištěných jídlonosičů stravu nedáváme

Způsob úhrady

 • převodem na bankovní účet nebo inkasem – č. ú. 1023007015/5500, VS bude přidělen při zavedení do databáze školní jídelny
 • hotově v kanceláři školní jídelny – poslední týden v měsíci na měsíc následující

Obědy je možné přihlásit a odhlásit na týž den do 8 hodin ráno, telefonicky nebo e-mailem. Neodhlášený a neodebraný oběd propadá a není za něj náhrada.

Výběr ze dvou jídel se provádí v jídelně na volícím boxu, přes internet (www.strava.cz) nebo můžete přinést jídelní lístek s označenými jídly. Jídelní lístek na měsíc následující je k vyzvednutí v posledním týdnu daného měsíce v kanceláři školní jídelny.

Výdej jídla pro veřejnost je prostorově a časově oddělen od výdeje jídla pro žáky a zaměstnance školy.

Obědy pro veřejnost jsou vydávány výhradně v době od 11:00 do 11:30 hod
ve školní jídelně.

Zaměstnankyně školní jídelny si odebere jídlonosič strávníka. Příjem a výdej obědů (jídlonosičů) provádí zaměstnankyně výhradně v rukavicích, které si mění po každém výdeji.

Obědy jsou vydávány pouze do jídlonosičů, konzumace v jídelně není možná.

Dle vyhlášky MZ č. 137/2004 § 25 odst. 2 má být oběd spotřebován do 4 hodin od vložení do jídlonosičů.

Poslední aktualizace: 26. 8. 2022