ŠKOLNÍ JÍDELNA

Vedoucí: Zdeňka Hanzlíková

Telefon: 378 028 751

Email: jidelna@zs22.plzen-edu.cz

Kapacita: 950 jídel

Zajišťuje:

 • školní stravování pro žáky školy a pro žáky ostatních škol a školských zařízení
 • závodní stravování pro zaměstnance školy
 • stravování pro veřejnost – doplňková činnost

Ceny stravného

Ceník obědů (od 1. 9. 2019)

SkupinaCena za 1 oběd
Žáci 3 – 6 let24 Kč
Žáci 7 – 10 let26 Kč
Žáci 11 – 14 let29 Kč
Žáci 15 a více let31 Kč
Veřejnost65 Kč

Ceník svačinek (od 1. 9. 2019)

SkupinaCena za 1 svačinku
Žáci 5 – 10 let18 Kč
Žáci 11 – 14 let19 Kč
Žáci 15 a více let20 Kč

Provozní doba

Provoz kanceláře školní jídelny ve školním roce:

 • 6:30 – 15:00 hodin

Vydávání obědů pro žáky:

 • 11:40 – 14:00 hodin

Vydávání obědů pro veřejnost:

 • 11:00 – 11:30 hodin

Informace k platbě stravného

Číslo účtů pro platby stravného:

 • Přímé i inkasní platby: 1023007015/5500

Variabilní symbol je přidělen každému strávníkovi po jeho zapsání do databáze školní jídelny. Neznáte-li variabilní symbol napište jméno dítěte do textu pro příjemce, neuvádějte rodné číslo!

Dokumenty a formuláře

Přihláška ke stravování (PDF)

Vnitřní řád školní jídelny (od 1. 9. 2018, PDF)

Dopolední svačinky pro žáky

Vážení rodiče,

od září 2013 naše školní jídelna nabízí možnost odebírání svačinek v době velké přestávky (9:40 – 10:00) v prostorách školní jídelny.

Platba a odebírání svačinek je stejné jako u obědů – na čip nebo plzeňskou kartu, platba předem inkasem nebo převodem na účet.

Svačinky je možné přihlašovat a platit vždy ve středu na následující týden během velké přestávky (9:40 – 10:00) v jídelně.

Přihláška k odebírání svačinek ke stažení níže. Odhlášky na týž den do 8:00 hodin ráno.

Vaření obědů pro cizí strávníky

Naše jídelna nabízí od 1.9.2004 stavování cizích strávníků za těchto podmínek:

 • Placení se provádí bezhotovostním stykem vždy do 25. dne v měsíci na měsíc následující
 • Zájemce přinese doklad o zaplacení do kanceláře ŠJ a zároveň zakoupí čip za 120 Kč
 • Výdej obědů bude ve školní jídelně od 11.00 – 11.30 hod. a pouze do přinesených nádob.
 • Vzhledem k přísným hygienickým normám ve školním stravování, každý strávník musí při vstupu do školy používat své návleky na obuv

Veškeré další informace u vedoucí školní jídelny.