Úřední deska

Název: 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace
Právní forma: příspěvková organizace
Identifikátor zařízení: 600 069 729
IČO: 708 37 813
IZO: 102 228 345
REDIZO: 600 069 729
Datová schránka: h4amwa4
Ředitelka školy: Mgr. et Mgr. Božena Světlíková
Od: 1.8.1999
Zřizovatel: Statutární město Plzeň, Magistrát města Plzně
Právní forma: obec, IČO: 00 075 370
Adresa: náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň

Škola se řídí zákony a vyhláškami platnými v resortu školství, mládeže a tělovýchovy, zejména:

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
 • Zákon č. 261/2006 Sb., (zákoník práce), v platném znění
 • Vyhláška MŠMT č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
 •  Vyhláška č. 107/2005Sb., o školním stravování, v platném znění
 • Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění

Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů (od 25.5.2018, PDF)
Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů (od 25.5.2018, PDF)

Organizační řády

Organizační řád (od 1. 9. 2019, PDF)
Organizační schéma (od 1. 9. 2019, PDF)

Směrnice

8. Směrnice k výjezdům do školy v přírodě (od 9.4.2019, PDF)
9. Směrnice k výcvikovým kurzům (od 9.4.2019, PDF)
10. Směrnice k výjezdům do zahraničí (od 9.4.2019, PDF)
31. Směrnice o svobodném přístupu k informacím (od 15. 1. 2020, PDF)
41. Směrnice o ochraně osobních údajů (od 25.5.2018, PDF)

Zprávy

Výroční zprávy

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019 (PDF)
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018 (PDF)
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017 (PDF)

Rok 2018

Zpráva o hospodaření za rok 2018 (PDF)
Zpráva o poskytování informací za rok 2018 (PDF)

Rok 2017

Zprávy o hospodaření, o DVPP a o poskytování informací za rok 2017 (PDF)

Pronájmy

Škola nabízí možnost pronájmu nebytových prostor:

 • tělocvična
 • pohybová učebna se zrcadlovou stěnou

Zájemci se mohou přihlásit osobně v kanceláři školy v době od 8:00 do 15:30 hod nebo prostřednictvím e-mailu: skola@zs22.plzen-edu.cz.

Dokumenty

Aktuální rozpis pronájmů v tělocvičně (od 1. 9. 2019, PDF)

Aktuální rozpis pronájmů v pohybové učebně (od 1. 9. 2019, PDF)

Výše sazeb za pronájem (od 1. 9. 2019, PDF)

Provozní řád tělocvičny a pohybové učebny – nájemci (od 9.9.2016, PDF)

Hřiště s umělým povrchem

Otevírací doba

HŘIŠTĚ JE PRO VEŘEJNOST OTEVŘENO V DOBĚ:

DUBEN – ŘÍJEN
PO – PÁ
15.00 – 19.00
SO – NE
10.00 – 19.00
(PŘI SNĚHOVÉ POKRÝVCE A VELKÉM MRAZU JE HŘIŠTĚ UZAVŘENO)

Provozní řád

Uživatel hřiště je povinen dodržovat pravidla užívání hřiště:

 • Vstup je povolen pouze v otevírací době.
 • Zákaz vstupu se psy a jinými zvířaty.
 • Zákaz kouření a pití alkoholických nápojů.
 • Zákaz plivání a odhazování žvýkaček na umělý povrch.
 • Zákaz jízdy na kole, koloběžce, kolečkových bruslích, skateboardu apod.
 • Pro užívání hřiště je nutno užívat vhodnou obuv (je zakázáno používat obuv s kolíky).
 • Na hřišti lze provozovat pouze ty sporty, pro které jsou hřiště určené.
 • Za úraz a ztrátu věcí v areálu odpovídá uživatel.

AREÁL HŘIŠTĚ JE SLEDOVÁN KAMEROVÝM SYSTÉMEM SE ZÁZNAMEM!