Úřední deska

Název:22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace
Právní forma:příspěvková organizace
Identifikátor zařízení:600 069 729
IČO:708 37 813
IZO:102 228 345
REDIZO:600 069 729
Datová schránka:h4amwa4
Ředitelka školy:Mgr. et Mgr. Božena Světlíková
Od:1. 8. 1999
Zřizovatel:Statutární město Plzeň, Magistrát města Plzně
Právní forma:obec, IČO: 00 075 370
Adresa:náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň

Škola se řídí zákony a vyhláškami platnými v resortu školství, mládeže a tělovýchovy, zejména:

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
 • Zákon č. 261/2006 Sb., (zákoník práce), v platném znění
 • Vyhláška MŠMT č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
 •  Vyhláška č. 107/2005Sb., o školním stravování, v platném znění
 • Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění

Pronájmy

Škola nabízí možnost pronájmu nebytových prostor:

 • tělocvična
 • pohybová učebna se zrcadlovou stěnou

Zájemci se mohou přihlásit osobně v kanceláři školy v době od 8:00 do 15:30 hod nebo prostřednictvím e-mailu: skola@zs22.plzen-edu.cz.

Dokumenty

Hřiště s umělým povrchem

Otevírací doba

HŘIŠTĚ JE PRO VEŘEJNOST OTEVŘENO V DOBĚ:
DUBEN – ŘÍJEN
PO – PÁ 15.00 – 19.00
SO – NE 10.00 – 19.00
(PŘI SNĚHOVÉ POKRÝVCE A VELKÉM MRAZU JE HŘIŠTĚ UZAVŘENO)

Provozní řád

Uživatel hřiště je povinen dodržovat pravidla užívání hřiště:
 • Vstup je povolen pouze v otevírací době.
 • Zákaz vstupu se psy a jinými zvířaty.
 • Zákaz kouření a pití alkoholických nápojů.
 • Zákaz plivání a odhazování žvýkaček na umělý povrch.
 • Zákaz jízdy na kole, koloběžce, kolečkových bruslích, skateboardu apod.
 • Pro užívání hřiště je nutno užívat vhodnou obuv (je zakázáno používat obuv s kolíky).
 • Na hřišti lze provozovat pouze ty sporty, pro které jsou hřiště určené.
 • Za úraz a ztrátu věcí v areálu odpovídá uživatel.
AREÁL HŘIŠTĚ JE SLEDOVÁN KAMEROVÝM SYSTÉMEM SE ZÁZNAMEM!