Úřední deska

Název: 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace
Právní forma: příspěvková organizace
Adresa: Na Dlouhých 49, 312 09 Plzeň
Identifikátor zařízení: 600069729
IČO: 70837813
IZO: 102228345
REDIZO: 600069729
Datová schránka: h4amwa4
Ředitelka školy: Mgr. et Mgr. Božena Světlíková (od 1. 8. 1999)
Zřizovatel: Statutární město Plzeň, Magistrát města Plzně
Právní forma: obec, IČO: 00075370
Adresa: náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň
Škola se řídí zákony a vyhláškami platnými v resortu školství, mládeže a tělovýchovy, zejména:
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
 • Zákon č. 261/2006 Sb., (zákoník práce), v platném znění
 • Vyhláška MŠMT č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
 •  Vyhláška č. 107/2005Sb., o školním stravování, v platném znění
 • Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění

Pronájmy

Škola nabízí možnost pronájmu nebytových prostor:

 • tělocvična
 • pohybová učebna se zrcadlovou stěnou

Zájemci se mohou přihlásit osobně v kanceláři školy v době od 8:00 do 15:30 hod nebo prostřednictvím e-mailu: skola@zs22.plzen-edu.cz.

Dokumenty

Hřiště s umělým povrchem

Otevírací doba

HŘIŠTĚ JE PRO VEŘEJNOST OTEVŘENO V DOBĚ:

DUBEN – ŘÍJEN
PO – PÁ
15.00 – 19.00
(PŘI SNĚHOVÉ POKRÝVCE A VELKÉM MRAZU JE HŘIŠTĚ UZAVŘENO)

U správce hřiště si lze bezplatně zapůjčit sportovní potřeby. Dezinfekce je k dispozici u správce hřiště.

Provozní řád

Uživatel hřiště je povinen dodržovat pravidla užívání hřiště:

 1. Vstup je povolen pouze v otevírací době.
 2. Zákaz vstupu se psy a jinými zvířaty.
 3. Zákaz kouření a pití alkoholických nápojů.
 4. Zákaz plivání a odhazování žvýkaček na umělý povrch.
 5. Zákaz jízdy na kole, koloběžce, kolečkových bruslích, skateboardu apod.
 6. Pro užívání hřiště je nutno užívat vhodnou obuv (je zakázáno používat obuv s kolíky).
 7. Na hřišti lze provozovat pouze ty sporty, pro které jsou hřiště určené.
 8. Za úraz a ztrátu věcí v areálu odpovídá uživatel.

AREÁL HŘIŠTĚ JE SLEDOVÁN KAMEROVÝM SYSTÉMEM SE ZÁZNAMEM!

Poslední aktualizace: 5. 10. 2023