Centrum sportu

Cílem je nabídnout sportovně založeným dětem základních škol, které nemají dostatečnou výkonnost pro členství ve sportovních klubech, podmínky pro odpolední pohybové aktivity. Pod vedením trenérů z řad učitelů školy i externistů mohou děti v areálu 22. ZŠ, kde je k dispozici tělocvična, pohybová učebna se zrcadlovou stěnou a multifunkční hřiště s umělým povrchem, rozvíjet své pohybové dovednosti. Aktivity Centra sportu jsou rozloženy do odpoledních hodin všech pracovních dnů a přihlásit se lze na místě přímo u vedoucích jednotlivých sportů.

Upozornění: Žáci, kteří navštěvují sportovní kroužky Centra sportu, nejsou Centrem sportu ani 22. ZŠ pojištěni. Doporučujeme těmto žákům sjednat soukromé úrazové pojištění.

Rozpis kroužků Centra sportu 2018/2019

Důležité: K 10. červnu 2019 byla činnost kroužků ukončena a znovu se otevřou v novém školním roce 2019/2020.

Dokumenty

Zpráva o činnosti Centra sportu za rok 2016/2017 (PDF)

Zpráva o činnosti Centra sportu za rok 2017/2018 (PDF)

Zpráva o činnosti Centra sportu za rok 2018/2019 (PDF)