Centrum sportu

Cílem je nabídnout sportovně založeným dětem základních škol, které nemají dostatečnou výkonnost pro členství ve sportovních klubech, podmínky pro odpolední pohybové aktivity. Pod vedením trenérů z řad učitelů školy i externistů mohou děti v areálu 22. ZŠ, kde je k dispozici tělocvična, pohybová učebna se zrcadlovou stěnou a multifunkční hřiště s umělým povrchem, rozvíjet své pohybové dovednosti. Aktivity Centra sportu jsou rozloženy do odpoledních hodin všech pracovních dnů a přihlásit se lze na místě přímo u vedoucích jednotlivých sportů.

Upozornění: Žáci, kteří navštěvují sportovní kroužky Centra sportu, nejsou Centrem sportu ani 22. ZŠ pojištěni. Doporučujeme těmto žákům sjednat soukromé úrazové pojištění.

Rozpis kroužků Centra sportu 2017/2018

Tělocvična

Kroužek Kategorie Vedoucí Den Čas Kontakt
Volejbal 4. – 7. třída K. Kocanová Pondělí 16.00 – 17.00 Email
Sportovní hry 1. – 5. třída P. Stehlík Pondělí 17.00 – 18.30 Email
Tenis Začátečníci M. Lisecová Úterý 16.00 – 17.00 Email
Tenis Pokročilí M. Lisecová Úterý 17.00 – 18.00 Email
Stolní tenis 5. – 8. třída R. Mařík Úterý 18.00 – 19.00 Email
Florbal 1. – 2. třída P. Linc Středa 16.00 – 16.45 Email
Florbal 3. – 5. třída P. Linc Středa 17.00 – 18.00 Email
Atletika 2. – 5. třída J. Kohut Čtvrtek 16.15 – 17.00 Email

Pohybová učebna v pavilonu ŠD

Kroužek Kategorie Vedoucí Den Čas Kontakt
Mažoretky 1. – 5. třída I. Šormová Pondělí 16.30 – 18.00 Email
Mladý záchranář, kondiční cvičení, začíná v úterý 26. 9. 2017 od 2. třídy M. Weberová Úterý 16.00 – 17.00 Email
Mažoretky od 5. třídy I. Šormová Středa 17.30 – 19.00 Email
Základy tance veselou formou 1. – 5. třídy (začátečníci) M. Kliková, K. Kliková Pátek 16.00 – 17.00 Email
Základy tance veselou formou 1. – 5. třídy (pokročilí) M. Kliková, K. Kliková Pátek 17.00 – 18.00 Email

Začátky kroužků

Kroužky začínají od 18. září 2017.
Mažoretky a základy tance od 11. září 2017.

Formuláře

Registrace člena AŠSK (PDF)

Vyzvedávání po skončení kroužku

Rodiče si vyzvedávají děti po ukončení kroužku:

  1. u šaten tělocvičny, vstup přes hřiště školy (volejbal, sportovní hry, tenis, stolní tenis, florbal, atletika)
  2. u vchodu do družiny, pokud kroužek probíhá v pohybové učebně (mladý záchranář, mažoretky, základy tance)

V případě starších žáků, chodí po ukončení kroužku samostatně domů.

Cena

Základní cena kroužku je:

Platba se uskuteční 2. hodinu v týdnu od pondělí 25. 9. 2017.

Cena kroužku je dále určena délkou tréninku, počtem dětí v kroužku, registrací u sportovního svazu atd. Ceny u p. Šormové a p. Klikové získáte přímo u nich na první hodině.

 

Dokumenty

Zpráva o činnosti Centra sportu za rok 2016/2017 (PDF)

 

Případné další informace poskytne: PaedDr. Yveta Pompová.