Centrum sportu

Cílem je nabídnout sportovně založeným dětem základních škol, které nemají dostatečnou výkonnost pro členství ve sportovních klubech, podmínky pro odpolední pohybové aktivity. Pod vedením trenérů z řad učitelů školy i externistů mohou děti v areálu 22. ZŠ, kde je k dispozici tělocvična, pohybová učebna se zrcadlovou stěnou a multifunkční hřiště s umělým povrchem, rozvíjet své pohybové dovednosti. Aktivity Centra sportu jsou rozloženy do odpoledních hodin všech pracovních dnů a přihlásit se lze na místě přímo u vedoucích jednotlivých sportů.

Upozornění: Žáci, kteří navštěvují sportovní kroužky Centra sportu, nejsou Centrem sportu ani 22. ZŠ pojištěni. Doporučujeme těmto žákům sjednat soukromé úrazové pojištění.

Rozpis kroužků Centra sportu 2016/2017

Tělocvična

Kroužek Kategorie Vedoucí Den Čas Kontakt
Atletika 2. – 4. třída J. Kohut Úterý 16:15 – 17:15 Email
Florbal 1. – 2. třída J. Šimek Středa 16:00 – 17:00 Email
Florbal 3. – 5. třída J. Šimek Středa 17:00 – 18:30 Email
Sportovní hry 1. – 5. třída P. Stehlík Pondělí 16:30 – 18:00 Email
Tenis začátečníci M. Lisecová Čtvrtek 16:00 – 17:00 Email
Tenis pokročilí M. Lisecová Čtvrtek 17:00 – 18:30 Email
Volejbal 4. – 7. třída K. Kocanová Pondělí 18:00 – 19:00 Email

Pohybová učebna

Kroužek Kategorie Vedoucí Den Čas Kontakt
Mažoretky 1. – 5. třída I. Šormová Pondělí 16:30 – 18:00 Email
Mažoretky od 5. třídy I. Šormová Středa 17:30 – 19:00 Email
Mladý záchranář od 2. třídy M. Weberová Čtvrtek 16:00 – 17:30 Email
Základy tance veselou formou 1. – 3. třídy M. Kliková Pátek 16:00 – 17:00 Email
Základy tance veselou formou 4. – 6. třídy M. Kliková Pátek 17:00 – 18:00 Email
Zdravotní TV v rámci TV Y. Pompová Úterý 14:25 – 16:00 Email

Rozvrh hodin Centra sportu

Začátky kroužků

Kroužky začínají od 26. září 2016.
Mažoretky a základy tance od 12. září 2016.

Ke stažení

Registrace člena AŠSK (PDF)

Zpráva o činnosti Centra sportu za rok 2016/2017 (PDF)

Cena

Základní cena kroužku je:

Cena kroužku je dále určena délkou tréninku, počtem dětí v kroužku, registrací u sportovního svazu atd. Ceny u paní Šormové a paní Klikové získáte přímo u nich na první hodině.

Případné další informace poskytne PaedDr. Yveta Pompová (pompovayv@zs22.plzen-edu.cz).

Poslední aktualizace: 30. 6. 2017