Centrum sportu

Cílem je nabídnout sportovně založeným dětem základních škol, které nemají dostatečnou výkonnost pro členství ve sportovních klubech, podmínky pro odpolední pohybové aktivity. Pod vedením trenérů z řad učitelů školy i externistů mohou děti v areálu 22. ZŠ, kde je k dispozici tělocvična, pohybová učebna se zrcadlovou stěnou a multifunkční hřiště s umělým povrchem, rozvíjet své pohybové dovednosti. Aktivity Centra sportu jsou rozloženy do odpoledních hodin všech pracovních dnů a přihlásit se lze na místě přímo u vedoucích jednotlivých sportů.

Upozornění: Žáci, kteří navštěvují sportovní kroužky Centra sportu, nejsou Centrem sportu ani 22. ZŠ pojištěni. Doporučujeme těmto žákům sjednat soukromé úrazové pojištění.

Rozpis kroužků Centra sportu 2018/2019

Tělocvična

Kroužek Kategorie Vedoucí Den Čas Kontakt
Volejbal 4. – 8. třída K. Kocanová Pondělí 16.00 – 17.00 Email
Fotbal 1. – 2. třída Zemek (FC Senco) Pondělí 17.00 – 18.00 Email
Tenis Začátečníci P. Trojáček Úterý 17.00 – 18.00 Email
Tenis Mírně pokročilí (alespoň rok výuky) P. Trojáček Úterý 18.00 – 19.00 Email
Florbal 1. – 2. třída V. Michálek, P. Buchta Středa 16.00 – 16.45 Email
Florbal 3. – 5. třída V. Michálek, P. Buchta Středa 17.00 – 18.00 Email
Atletika 2. – 5. třída J. Kohut Čtvrtek 16.15 – 17.00 Email

Rozvrh Centra sportu 2018/2019 – tělocvična (PDF)

Pohybová učebna v pavilonu ŠD

Kroužek Kategorie Vedoucí Den Čas Kontakt
Mažoretky 1. – 5. třída I. Šormová Pondělí 16.00 – 17.30 Email
Mažoretky od 5. třídy I. Šormová Středa 17.30 – 19.00 Email
Tanec hrou, Street Dance, Hip Hop 1. – 5. třídy (dívky a chlapci) K. Kliková Pátek 16.00 – 17.00 Email
Tanec hrou, moderní tanec 1. – 5. třídy (dívky a chlapci) K. Kliková Pátek 17.00 – 18.00 Email

Rozvrh Centra sportu 2018/2019 – pohybová učebna (PDF)

Začátky kroužků

Kroužky začínají od 17. září 2018.
Mažoretky a základy tance od 10. září 2018.

Formuláře

Registrace člena AŠSK (PDF)

Informace o zpracování osobních údajů (PDF)

Vyzvedávání po skončení kroužku

Rodiče si vyzvedávají děti po ukončení kroužku:

  1. u šaten tělocvičny, vstup přes hřiště školy (volejbal, sportovní hry, tenis, stolní tenis, florbal, atletika)
  2. u vchodu do družiny, pokud kroužek probíhá v pohybové učebně (mladý záchranář, mažoretky, základy tance)

V případě starších žáků, chodí po ukončení kroužku samostatně domů.

Cena

Základní cena kroužku je:

Platba se uskuteční 2. hodinu v týdnu od pondělí 24. 9. 2018. Garantovaných 30 odučených hodin, trénink neprobíhá v době školního volna – prázdnin, ředitelského volna.

Cena kroužku je dále určena délkou tréninku, počtem dětí v kroužku, registrací u sportovního svazu atd. Ceny u p. Šormové a p. Klikové získáte přímo u nich na první hodině.

 

Dokumenty

Zpráva o činnosti Centra sportu za rok 2016/2017 (PDF)

Zpráva o činnosti Centra sportu za rok 2017/2018 (PDF)