Centrum sportu

Cílem je nabídnout sportovně založeným dětem základních škol, které nemají dostatečnou výkonnost pro členství ve sportovních klubech, podmínky pro odpolední pohybové aktivity. Pod vedením trenérů z řad učitelů školy i externistů mohou děti v areálu 22. ZŠ, kde je k dispozici tělocvična, pohybová učebna se zrcadlovou stěnou a multifunkční hřiště s umělým povrchem, rozvíjet své pohybové dovednosti. Aktivity Centra sportu jsou rozloženy do odpoledních hodin všech pracovních dnů a přihlásit se lze na místě přímo u vedoucích jednotlivých sportů.

Upozornění: Žáci, kteří navštěvují sportovní kroužky Centra sportu, nejsou Centrem sportu ani 22. ZŠ pojištěni. Doporučujeme těmto žákům sjednat soukromé úrazové pojištění.

Rozpis kroužků Centra sportu 2019/2020

Tělocvična

Kroužek Kategorie Vedoucí Den Čas Kontakt
Volejbal hrou 1. – 3. třída R. Dvořáková Pondělí 16.00 – 17.00 Email
Fotbal 1. – 2. třída P. Zemek (FC Senco) Pondělí 17.00 – 18.00 Email
Atletika 2. – 5. třída J. Kohut Úterý 15.30 – 16.30 Email
Tenis Začátečníci P. Trojáček Úterý 16.30 – 17.30 Email
Tenis Mírně pokročilí P. Trojáček Úterý 17.30 – 19.00 Email
Florbal 1. – 2. třída M. Lukeš Středa 16.00 – 16.45 Email
Florbal 3. – 5. třída M. Lukeš Středa 17.00 – 18.00 Email

Pohybová učebna v pavilonu ŠD

Kroužek Kategorie Vedoucí Den Čas Kontakt
Mažoretky 1. – 5. třída I. Šormová Pondělí 16.00 – 17.30 Email
Mažoretky od 5. třídy I. Šormová Středa 17.30 – 19.00 Email
Moderní výrazový tanec 1. – 9. třídy (začátečníci) L. Zábranová Pátek 15.00 – 16.00 Email
Street Dance 1. – 7. třídy (dívky a chlapci) A. Hatáková Pátek 16.00 – 17.00 Email
Moderní výrazový tanec 1. – 9. třídy (pokročilí) L. Zábranová Pátek 17.00 – 18.00 Email

Začátky kroužků

Kroužky začínají od 23. září 2019.
Mažoretky a základy tance od 9. září 2019.

Formuláře

Registrace člena AŠSK (PDF)

Informace o zpracování osobních údajů (PDF)

Vyzvedávání po skončení kroužku

Rodiče si vyzvedávají děti po ukončení kroužku:

nebo

V případě starších žáků, chodí po ukončení kroužku samostatně domů.

Cena

Základní cena kroužku je:

Platba se uskuteční 2. hodinu v týdnu od pondělí 30. 9. 2019. Garantovaných 30 odučených hodin, trénink neprobíhá v době školního volna – prázdnin, ředitelského volna.

Cena kroužku je dále určena délkou tréninku, počtem dětí v kroužku, registrací u sportovního svazu atd. Ceny u p. Šormové a získáte přímo na první hodině.

Dokumenty

Zpráva o činnosti Centra sportu za rok 2016/2017 (PDF)

Zpráva o činnosti Centra sportu za rok 2017/2018 (PDF)

Zpráva o činnosti Centra sportu za rok 2018/2019 (PDF)