Čipový systém Bellhop

Vážení rodiče,

rozhodli jsme se v naší škole od školního roku 2018/2019 začít pro vyzvedávání dětí ze školní družiny používat systém Bellhop od společnosti Neurit.

Jedná se elektronický systém vyvinutý přímo pro družiny základních škol. Systém je založen na identifikačních čipech/čipových kartách. Čip jednoduše přiložíte k terminálu u vchodu do školy. Terminál Vám krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno Vašeho dítěte.

Pokud se načtení čipu nezdaří, budete upozorněni dlouhým akustickým signálem a textovým oznámením o chybě načítání. K tomu může nejčastěji dojít tak, že máte u sebe více různých čipů a terminál načte jiný čip než ten, který je určený pro vyzvednutí dítěte ze ŠD.

Terminál po načtení čipu předá Váš požadavek do příslušného oddělení a paní vychovatelka vám dítě pošle. Vyčkejte alespoň 5 až 10 minut na příchod dítěte (Vaše dítě se musí obléci a obout).

Zvonky zůstanou zachovány jen jako nouzové řešení pro případ výpadku čipového systému. Doporučujeme však, aby zákonní zástupci měli k dispozici alespoň jeden čip pro případ mimořádných odchodů dítěte ze školní družiny.

Cena čipu

Cena jednoho čipu činí 100 Kč. 5 čipů lze zakoupit zálohově (tj. po ukončení docházky dítěte do školní družiny lze nepoškozený čip vrátit a bude vrácena záloha). Šestý a každý další čip jsou již nevratné (nebude za ně vrácena platba).

Je potřeba si určit, kolik čipů budete chtít pro vyzvedávání svého dítěte používat. Vždy je ale nutné, aby každý čip byl vydán na jméno konkrétní osoby, která za něj zodpovídá. Systém umožňuje, aby vychovatelka viděla, kdo dítě vyzvedává. Osoba oprávněná k vyzvedávání musí být uvedena na přihlášce do ŠD.

Nelze však vyzvedávat na jeden čip více dětí, např. sourozence.

Vyzvedávání žáků ze školní družiny s Plzeňskou kartou

Vyzvedávání žáků ze školní družiny v systému BELLhop je možné i na Plzeňskou kartu. Za nahrání informací se platí poplatek 48 Kč, který škola odvádí Plzeňským městským dopravním podnikům. Na jednu Plzeňskou kartu je možné vyzvednout jen jednoho žáka (nelze na jednu Plzeňskou kartu vyzvednout např. sourozence).

V případě využití vyzvedávání ze školní družiny pomocí Plzeňské karty, navštivte osobně s Plzeňskou kartou kancelář školy. Zde Vám bude Plzeňská karta nahrána do systému Bellhop.

Situace, které mohou nastat

Ztráta čipu

Když čip či Plzeňskou kartu ztratíte, je potřeba tuto skutečnost co nejdříve nahlásit vedoucí vychovatelce (v době její nepřítomnosti nahlaste ztrátu v kanceláři školy). Čip resp. Plzeňská karta bude v systému deaktivován a nebude tak možné čip či PK zneužít. Pro tuto situaci je tedy důležité vědět, který z vámi zakoupených čipů se ztratil. Na objednávce by mělo být uvedeno, kdo který čip používá. Následně můžete získat čip nový. Za ztracený čip se záloha nevrací.

Zapomenutí čipu

Pokud ve výjimečných případech nebudete mít čip u sebe, zazvoníte u vchodu na příslušnou vychovatelku. Vychovatelka má v tomto případě právo ověřit vaši totožnost a požádat vás o předložení občanského průkazu. O tomto napíše zápis.

Věříme, že zavedení tohoto systému usnadní vyzvedávání dětí ze školní družiny a zajistí bezpečnost pro vaše děti.