Plán výchovné práce

16.4.2018 – 20.4.2018

ODD.1
Zdeňka Janoušková
PO
Zážitky z víkendu – šikovné ručičky – úklid oddělení – vycházka
ÚT
Četba na pokračování – Broučci – příprava na oběd – čteme z ruky – pohybové hry na hřišti
ST
I.skupina – výtvarné činnosti – příprava na oběd – hry na koberci – vycházka na hřiště
ČT
II.skupina – pobyt v herně – oběd – četba na pokračování – dubnové pranostiky – míčové hry na hřišti
Hodnocení týdne – šikovné ručičky – relax na koberci – vycházka
ODD.2
Zuzana Strnadová
PO
Víkendové zážitky, pracovní list – doplňovačka, bludiště + hledání rozdílů, společenské hry na koberci, vycházka na školní hřiště.
ÚT
Pobyt v herně – sledování pohádky, hry se stavebnicemi v oddělení, volná kresba, vycházka na školní hřiště.
ST
Výtvarné činnosti – jarní tvoření, úklid pracovního místa, pobyt na školním hřišti.
ČT
Herna – volná kresba, hry se stavebnicemi, konstruktivní a společenské hry v oddělení, vycházka na školní hřiště.
Shrnutí celého týdne a plány na víkend, pohybové a míčové hry na školním hřišti.
ODD.3
Marie Dolejší
PO
Komunikační kruh – víkendové zážitky. Spontánní hra na koberci v oddělení. Sportovní hry na školním hřišti.
ÚT
Společenská hra – ČELOVKA – zvířátka z celého světa. Vycházka do okolí školy.
ST
Komunikační kruh – četba – májové slavnosti – máj – vítání jara. Přírodovědná vycházka do okolí školy.
ČT
Základy první pomoci – pracovní listy – důležitá telefonní čísla – pomoc zraněnému – dramatizace.
Konstruktivní, deskové a společenské hry v oddělení. Spontánní kresba. Vycházka do Špitálského lesa.
ODD.4
Martina Burešová
PO
Víkendové zážitky – beseda v kruhu – příprava na oběd – vycházka
ÚT
Celoroční hra Bublinky – hry v kruhu – příprava na oběd a vycházku – přírodovědná vycházka
ST
Výtvarné činnosti – 1. skupina – šikovné ruce – úklid třídy – oběd a vycházka s pohybovými hrami
ČT
Výtvarné činnosti – 2. skupina – šikovné ruce – úklid třídy – oběd a vycházka s pohybovými hrami
Vyhodnocení týdne v kruhu – chování v jídelně a restauraci – beseda – oběd – bystrá hlavička – hra na postřeh – vycházka
ODD.5
Alena Fialová
PO
Vychovatelka v Švp – zástup Z. Ottová – Poslech četby z knihy Tábor Pokémonů, slovní bleskovka. Homolka – průlezky
ÚT
Vychovatelka v Švp – zástup Z. Ottová – Kreslení Pokémonů, vytvoření vlastního pexesa z nich.Hry v lese, pozor. stromů
ST
Vychovatelka v Švp – zástup Z. Ottová – Rostliny zahradní, polní a pěstované doma, škůdci a jejich přemnožení. Šk. hř.
ČT
Vychovatelka v Švp – zástup Z. Ottová – Stromy v lese, u vody, na zahradě – názvy s obraz. mater., pozor. v přírodě
Vychovatelka v Švp – zástup Z. Ottová – Kresba kvetoucího stromu či květin ve váze libovol. technikou. Hry v lese
ODD.6
Hana Ptáčníková
PO
Víkendové zážitky – beseda, komunikace v kruhu – bezpečné přecházení ulice , vycházka
ÚT
Služba v ŠD, volná kresba, malba jarního motivu
ST
Základy slušného chování v dopravních prostředcích – hra Autobus, hra Kreativec, vycházka
ČT
Výtvarné činnosti – šikovné ruce, výroba ptáčka z papíru, vycházka
Šikovné ruce, co je to živit se rukama, hra na povolání, poznávání písniček, vycházka
ODD.7
Veronika Švomová
PO
Přivítání po víkendu – příprava na oběd – hry v kroužku – vycházka na hřiště ve Špitálském lese
ÚT
Kolektivní hry ve třídě – oběd – soutěže na školním hřišti – volné činnosti ve třídě
ST
Člověk a příroda – základy ekologie a třídění odpadu – tematické hry – oběd – tematická vycházka
ČT
Šikovné ruce – jarní výtvarné činnosti – hry na školním hřišti
Volné hry ve třídě – tvořivý koutek – vycházka na hřiště v Homolkách – úklid třídy
ODD.8
Petra Švandová
PO
Komunikační kruh – zážitky z víkendu – stolní společenské hry – vycházka do lesa
ÚT
Výtvarné činnosti – výstavka prací – pohybové hry na hřišti
ST
Paměťové kolektivní hry ve třídě – vycházka do přírody, průlezky
ČT
Hudebně pohybové hry ve třídě – výtvarné činnosti – vycházka do lesa
Dopravní výchova – bezpečnost silničního provozu – skupinkový kvíz – pohybové hry na hřišti
ODD.9
Zdeňka Ottová
PO
Škola v přírodě – 3.B, 3.D , do svého odd. přebírám děti p. vych Fialové z odd. Motýlů.
ÚT
Škola v přírodě – 3.B, 3.D
ST
Škola v přírodě – 3.B, 3.D
ČT
Škola v přírodě – 3.B
Škola v přírodě – 3.B, 3.D
ODD.10
Barbora Bláhová
PO
Vychovatelka ve škole v přírodě – 4.E přesunuta do 8. oddělení – Trpaslíci, Švandová
ÚT
Vychovatelka ve škole v přírodě – 4.E přesunuta do 8. oddělení – Trpaslíci, Švandová
ST
Vychovatelka ve škole v přírodě – 4.E přesunuta do 8. oddělení – Trpaslíci, Švandová
ČT
Vychovatelka ve škole v přírodě – 4.E přesunuta do 8. oddělení – Trpaslíci, Švandová
Vychovatelka ve škole v přírodě – 4.E přesunuta do 8. oddělení – Trpaslíci, Švandová
ODD.11
Jitka Landergottová
PO
Vychovatelka ve škole v přírodě – oddělení sloučeno s 7. oddělením
ÚT
Vychovatelka ve škole v přírodě – oddělení sloučeno s 7. oddělením
ST
Vychovatelka ve škole v přírodě – oddělení sloučeno s 7. oddělením
ČT
Vychovatelka ve škole v přírodě – oddělení sloučeno s 7. oddělením
Vychovatelka ve škole v přírodě – oddělení sloučeno s 7. oddělením

Vedoucí vychovatelka: Martina Burešová