Plán výchovné práce

20.11.2017 – 24.11.2017

ODD.1
Zdeňka Janoušková
PO
Větrníkový den – podpora dětí s cystickou fibrózou – průvod s větrníkem 14. 00 – 15. 00
ÚT
Zážitky z Větrníkového dne – oběd 13,00 – kreslíme včerejší průvod – pohybové hry na hřišti
ST
Herna-sledování pohádky l.sk.- oběd 12,50 – výtvarné činnosti – vycházka
ČT
Herna-didaktické hry l.sk. – 2.sk.oběd 12,50 – četba na pokračování, volné kreslení – vycházka do Špitálského lesa
Hodnocení týdne – výroba skládané pohlednice – kolektivní hry ve třídě – hry na hřišti
ODD.2
Zuzana Strnadová
PO
Větrníkový den – podpora dětí s cystickou fibrózou – průvod s větrníkem 14. 00 – 15. 00
ÚT
Dojmy z Větrníkového dne – povídání na koberci + kresba, oběd, vycházka do lesa.
ST
Spontánní hry v oddělení, čtení pohádky, oběd, vycházka v okolí školy.
ČT
Hry se stavebnicemi, omalovánka, práce s časopisem Pastelka, oběd, vycházka lesem.
Čtení na pokračování (pravidla slušného chování a práce s textem) poslech hudby a zpěv písniček, oběd, vycházka v okolí školy.
ODD.3
Marie Dolejší
PO
Větrníkový den – podpora dětí s cystickou fibrózou – průvod s větrníkem 14. 00 – 15. 00
ÚT
Komunikační kruh – dojmy z Větrníkového dne – spontanní kresba průvodu s větrníky. Míčové hry na školním hřišti.
ST
PČ – výroba moudré papírové sovičky z přírodnin – práce se šablonou – výzdoba třídy hotovými výrobky.
ČT
Práce s časopisem Pastelka – Hra Bublinky – výtvarné činnosti na téma pohlednice a poštovní známky. Pohybové hry na školním hřišti.
Relaxační odpoledne – poslech Audio pohádky, spontánní relaxační kresba. Vycházka do Špitálského lesa.
ODD.4
Martina Burešová
PO
Větrníkový den – podpora dětí s cystickou fibrózou – průvod s větrníkem 14. 00 – 15. 00
ÚT
Zážitky z Větrníkového dne – příprava na oběd – hry se stavebnicemi – vycházka s pohybovými hrami
ST
Hra Bublinky – výtvarné činnosti na téma pohlednice – 1. skupina – oběd – příprava na vycházku – míčové hry
ČT
Hra Bublinky – výtvarné činnosti na téma pohlednice – 2. skupina – oběd – příprava na vycházku – míčové hry
Vyhodnocení týdne v kruhu – jak jsme se chovali – beseda – oběd – kolektivní hry – příprava na vycházku
ODD.5
Alena Fialová
PO
Větrníkový den – podpora dětí s cystickou fibrózou – průvod s větrníkem 14. 00 – 15. 00
ÚT
nácvik pohádek – spontánní hry v oddělení – závodivé hry na hřišti u Špitálského lesa
ST
štafetové soutěže skupin o body – relaxační hry na koberci – vycházka k Pietasu – dětské hřiště
ČT
nácvik tanečku a pohádek – hry se stavebnicemi – výroba dekorací do pohádek – pohybové hry v přírodě
hodnocení týdne – četba a ilustrace pohádky – turistická vycházka do Lobezského. parku – hry
ODD.6
Hana Ptáčníková
PO
Větrníkový den – podpora dětí s cystickou fibrózou – průvod s větrníkem 14. 00 – 15. 00
ÚT
Zážitky z Větrníkového dne, konstruktivní hry se stavebnicemi, služba v ŠD
ST
Spontánní činnosti, hra Kreativec, relaxační hry, vycházka
ČT
Beseda o chování v přírodě, volná kresba, příprava na advent, vycházka do lesa
Hodnocení týdenní činnosti, výroba adventního svícnu s povídáním o tradicích
ODD.7
Veronika Švomová
PO
Větrníkový den – podpora dětí s cystickou fibrózou – průvod s větrníkem 14. 00 – 15. 00
ÚT
Zážitky z prodlouženého víkendu – komunikační kruh. Kresby větrníkového pochodu. Pohybové hry na hřišti.
ST
Znamení a pověry – jaké další znám. Procházka do Špitálského lesa.
ČT
Zvířata ze Zoo – pracovní listy – spojovačky. Pohyboví hry na školním hřišti.
Čtenářský kruh – pokračování v rozečteném příběhu. Úklid hraček v oddělení. Procházka.
ODD.8
Petra Švandová
PO
Větrníkový den – podpora dětí s cystickou fibrózou – průvod s větrníkem 14. 00 – 15. 00
ÚT
Kresba průvodu s větrníky – vycházka do okolí školy
ST
Skupinové soutěže ve skládání rozstřihaných pohlednic – pohybové hry na hřišti
ČT
Didaktická hra Uhádni tajemné slovo – vycházka na průlezky
Vyhodnocení týdne – četba pověsti, ilustrace – míčové hry na hřišti
ODD.9
Zdeňka Ottová
PO
Větrníkový den – podpora dětí s cystickou fibrózou – průvod s větrníkem 14. 00 – 15. 00
ÚT
Dojmy z Větrníkového dne – povídání s dětmi. Vycházka do lesa – hledání zajímavých útvarů z přírodních mater.Hry
ST
Poslech četby Zvířátka a loupežníci, následná dramatizace.
Školní hřiště – míčové a pohybové hry, soutěže družstev.
ČT
Dekorace samorostů, dřev. loutek.Les – všímat si mechů a lišejníků.Pohybové hry, soutěže.
Opracování dřeva na loutky a samorosty, jejich dekorace.
Homolka – průlezky, míčové a pohybové hry. Pozorování vever.
ODD.10
Barbora Bláhová
PO
Větrníkový den – podpora dětí s cystickou fibrózou – průvod s větrníkem 14. 00 – 15. 00
ÚT
Povídání o Větrníkovém dni – děti s cystickou fibrózou. Spontánní hry v oddělení. Procházka okolím školy.
ST
Co si přejeme od Ježíška? – povídání o přicházejících Vánocích. Spontánní kresba. Pohybové venkovní hry, průlezky.
ČT
Adventní těšení – výroba domečků jako z perníku. Stavebnicové hry. Vycházka do lesa.
Čtení na pokračování – Harry Potter a kámen mudrců. Dokončení domečků. Hry na hřišti.
ODD.11
Jitka Landergottová
PO
Větrníkový den – podpora dětí s cystickou fibrózou – průvod s větrníkem 14. 00 – 15. 00
ÚT
Beseda – téma – děti s cystickou fibrózou- závod ve foukání pap. kuliček, nácvik pohádky, vycházka do lesa
ST
Česká lidová písnička – Bude zima bude mráz, skupinová cvičení – Dešťové kapičky, Škatulata hýbejte se – hra v lese
ČT
Soutěž ve skládání rozstříhaných pohlednic, nácvik pohádky, hry na školním hřišti
Hodnocení týdne, dramatická – nácvik tanečků a pohádky, hádanky a hlavolamy, nácvik pohádky, míčová školka

Vedoucí vychovatelka: Martina Burešová