Solární elektrárna

Na základě poskytnutí finanční podpory z grantového programu Magistrátu města Plzně: “Podpora aktivit k technickému vzdělávání“ škola zakoupila funkční model fotovoltaické elektrárny o instalovaném výkonu 0,2 kW.

Ve vestibulu je umístěna informační tabule, na které je možno sledovat okamžitý výkon v kW, celkové množství energie dodané do sítě v MWh a hodnotu snížení emisí CO2 v tunách.

Samotný model solární elektrárny bude hojně využíván v hodinách fyziky a matematiky, kde se statisticky využijí nashromážděná data ze systému.

Dvojice fotovoltaických panelů

Obrázek 1: Dvojice fotovoltaických panelů

Zobrazovací jednotka fotovoltaického systému

Obrázek 2: Zobrazovací jednotka fotovoltaického systému

Aktuální data z fotovoltaického systému

Okamžitý střídavý výkon:016.9 W
Celková dodaná energie:618.453 kWh
Snížení emisí CO2 o:494.7624 kg
Střídavé napětí sítě:240 V
Střídavý proud:070.7 mA
Stejnosměrné napětí z FV panelu:32.7 V
Teplota střídače:24°C
Aktualizace údajů:01.08.2019 10:33

Roční archivy hodnot

Graf výkonu a snížení emisí