Solární elektrárna

Na základě poskytnutí finanční podpory z grantového programu Magistrátu města Plzně: “Podpora aktivit k technickému vzdělávání“ škola zakoupila funkční model fotovoltaické elektrárny o instalovaném výkonu 0,2 kW.

Ve vestibulu je umístěna informační tabule, na které je možno sledovat okamžitý výkon v kW, celkové množství energie dodané do sítě v MWh a hodnotu snížení emisí CO2 v tunách.

Samotný model solární elektrárny bude hojně využíván v hodinách fyziky a matematiky, kde se statisticky využijí nashromážděná data ze systému.

Dvojice fotovoltaických panelů

Obrázek 1: Dvojice fotovoltaických panelů

Zobrazovací jednotka fotovoltaického systému

Obrázek 2: Zobrazovací jednotka fotovoltaického systému

Aktuální data z fotovoltaického systému

Okamžitý střídavý výkon:000.0 W
Celková dodaná energie:632.986 kWh
Snížení emisí CO2 o:506.3888 kg
Střídavé napětí sítě:000 V
Střídavý proud:000.0 mA
Stejnosměrné napětí z FV panelu:00.0 V
Teplota střídače:0°C
Aktualizace údajů:29.01.2020 21:56

Roční archivy hodnot

Graf výkonu a snížení emisí