Dokumenty a formuláře

Dokumenty ke stažení

Základní pravidla chování žáků – příloha školního řádu (od 1. 9. 2019, PDF)

Charakteristika šikanování – příloha školního řádu (od 1. 9. 2019, PDF)

Koncepce domácí přípravy (od 1. 9. 2015, PDF)

Ostatní

Strategický plán rozvoje 2017 – 2021 (PDF)

Koncepce rozvoje školní družiny 2017 – 2021 (PDF)

Informace pro rodiče o doporučeném postupu při výstkytu vši dětské (PDF)

Formuláře ke stažení

Generální souhlas (od 1. 9. 2018, PDF)

Prohlášení o vzájemné shodě [PDF]

Dotazník žáka 1. stupně (PDF)

Dotazník žáka 2. stupně (PDF)

Odhlášení žáka ze školy (PDF)

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (PDF)

Prohlášení o bezinfekčnosti pro LVVZ (PDF)

Prohlášení o bezinfekčnosti (PDF)

Prohlášení o vzájemné shodě (PDF)

Žádost o osvobození z výuky předmětu (PDF)

Žádost o uvolnění z tělesné výchovy (PDF)

Žádost o uvolnění z tělesné výchovy – lékařský posudek (PDF)

Žádost o přestup žáka z jiné školy (PDF)

Žádost o uvolnění žáka v průběhu vyučování (PDF)

Žádost o uvolnění žáka z výuky (PDF)

Žádost o odklad povinné školní docházky (PDF)

Žádost o zařazení do výuky zdravotní tělesné výchovy

Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy (pro děti, které byly u zápisu v jiné škole)

Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy (pro děti, které byly u zápisu u nás)

Dokumenty a formuláře k zápisu do 1. ročníku naleznete zde.