Nabídka zaměstnání

Pedagogický sbor

22. základní škola Plzeň hledá kvalifikovanou učitelku / kvalifikovaného učitele pro 2. stupeň základní školy se zaměřením na tělesnou výchovu – kvalifikace podle § 8 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění

  • nástup přibližně v polovině května 2020
  • plný pracovní úvazek
  • platové zařazení platový tarif – podle nařízení vlády 341/2017 Sb., v platném znění, příloha č. 4 od 30 930 Kč (podle délky praxe)

Kontaktní adresa: svetlikovabo@zs22.plzen-edu.cz
8. 4. 2020