Plán výuky a rozvrh hodin

< Zpět na seznam tříd

3.C

Třídní učitel(ka): Jana Štěpánová

Rozvrh hodin

Plán výuky pro aktuální týden (od 16. 10. 2017)

Anglický jazyk (Skočilová)

Český jazyk a literatura

Člověk a svět

Matematika

Výchovy (Hv, Vv, Tv, Pč)

Plán výuky pro přístí týden (od 23. 10. 2017)