Aktuality

Kandidátní listina pro volbu zákonných zástupců do školské rady (PDF)Stáhnout
Více informací
Č. j.: 22ZS/0292/2021 UPOZORNĚNÍ Osoby (děti, žáci, dospělé osoby) s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Výuka od 12. 4. 2021 se účastní povinné prezenční výuky (bez rotační výuky) děti přípravné třídy žáci 1. až 5. ročníku se budou vzdělávat rotačním (střídavým) způsobem – střídání prezenční a distanční výuky tříd po týdnu žáci 6. až 9. ročníku se budou vzdělávat i nadále distančně podle rozvrhu stanoveného pro distanční výuku zveřejněném v systému Škola OnLine Přítomnost žáků 1. až 5. tříd ve škole (prezenční výuka): liché týdny (počínaje 12. dubnem) I. A, I. B., I. C, III. A, III. B, III. C, V. B, V. C 
Více informací
Informace ze Školního poradenského pracoviště najdete také na stránkách Facebooku: Facebook | Školní poradenské pracoviště 22. ZŠ Plzeň
Více informací
Usnesením vlády č. 314 ze dne 26. 3. 2021 se prodlužuje do dne 11. dubna 2021 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády č. 196 ze dne 26. února 2021. Veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která jsou platná ke dni přijetí tohoto usnesení vlády, zůstávají nadále v platnosti v rozsahu, v jakém byla přijata.
Více informací
Povinnou elektronickou registraci provedete z jakéhokoliv počítače nebo mobilního zařízení připojeného k internetu přes následující odkaz: https://skola.plzen-edu.cz/SOL/PublicWeb/zs22/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=139 Po povinné elektronické registraci budou na Vámi zadaný email odeslány informace o zvoleném termínu zápisu, registrační číslo pro zápis, odkaz pro stažení žádosti o přijetí dítěte (zápisový lístek) a dalšími instrukcemi k průběhu a organizaci zápisu. Více informací k zápisu najdete na: https://www.22zsplzen.cz/skola/informace-o-vyuce/zapisy-do-1-rocniku/
Více informací
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že: Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto: 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021 pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021 2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021 pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021 1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro všechny obory 
Více informací
Z rozhodnutí Vlády ČR ze dne 26. února 2021 (krizové opatření č. 200 – dostupné ZDE) se od 1. 3. 2021 uzavírají také přípravné třídy, 1. a 2. ročníky základních škol.  Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 27. února do 21. března 2021 jsou dostupné na https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna VÝUKA Od 1. 3. 2021 přechází na distanční výuku také 1. a 2. ročník; online vyučování bude probíhat ve všech ročnících základní školy. Rozvrh výuky je dostupný ve Škole OnLine a na webových stránkách školy. ŠKOLNÍ DRUŽINA Školní družina není po tuto dobu v provozu. ŠKOLNÍ JÍDELNA žáci přípravné třídy a 1. a 2. ročníku mají od 1. 
Více informací
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN, ze kterého vyplývá, že se zakazuje všem osobám pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének: ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo 
Více informací