Aktuality

Usnesením vlády České republiky č. 12 ze dne 7. 1. 2021 je i nadále povolena osobní přítomnost ve škole pouze: dětem zařazeným do přípravné třídy základní školy žákům 1. a 2. ročníku základní školy. Pro žáky 3. až 9. ročníku je povinné distanční vzdělávání. Vzhledem k pokračující distanční výuce byla provedena úprava rozvrhu online výuky v některých ročnících. Rozvrh výuky je dostupný ve Škole OnLine a na webových stránkách školy. Všechny ostatní informace k výuce, provozu školní družiny a školní jídelny zůstávají v platnosti. (viz Aktualizované informace k provozu školy od 4. ledna 2021) 8. 1. 2021 Mgr. et Mgr. Božena Světlíková, ředitelka školy
Více informací
Vážení rodiče, Usnesením vlády České republiky č. 1377 ze dne 23. 12. 2020 je povolena osobní přítomnost ve škole: dětem zařazeným do přípravné třídy základní školy žákům 1. a 2. ročníku základní školy. Pro žáky 3. až 9. ročníku je povinné distanční vzdělávání. Distanční výuka bude probíhat podle rozvrhu, který je dostupný ve Škole OnLine. Výuka 1. a 2. ročníku a přípravné třídy rozsah výuky je shodný s rozvrhem prezenční výuky (rozvrh ve Škole OnLine) žáci se budou učit v homogenních neměnných skupinách nevyučuje se zpěv, tělesná výchova a sportovní příprava; bude nahrazena výukou hlavních předmětů žáci mají povinnost nosit roušky po celou 
Více informací
Informace k provozu školy dne 21. a 22. 12. 2020 Usnesením vlády České republiky č. 1335 ze dne 14. 12. 2020 se zakazuje v těchto dnech přítomnost žáků a studentů základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol, základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky ve školách. Dále se zakazuje přítomnost účastníků ve školní družině, školním klubu a ve středisku volného času. Všichni žáci budou mít na tyto dny odhlášené obědy. Zákonní zástupci mohou po tyto dva dny moci čerpat ošetřovné.
Více informací
Na stránkách ministerstva školství byl zveřejněn podrobný popis, jak budou vypadat přijímací zkoušky na SŠ a VG včetně časového harmonogramu v souvislosti aktuální epidemiologickou situací. Jak tento rok proběhnou přijímací zkoušky? (ONLINE)
Více informací
Vzhledem ke stávající epidemiologické situaci a hygienickým opatřením ve škole jsme nuceni zrušit schůzku pro rodiče vycházejících žáků, vycházející žáky a zástupce středních škol. která se měla uskutečnit 19. 11. 2020. Podrobné informace k přijímacímu řízení budou zveřejněny v sekci Školní poradenské pracoviště – výchovný poradce. Rodiče a žáci budou také kontaktováni přes Školu Online.
Více informací
Na následujícím odkazu naleznete infomace k ošetřovnému od 14. 10. 2020. Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020 (ONLINE)
Více informací
Vzhledem k současné hygienické situaci a k opatřením z ní vyplývající nebude škola do odvolání pronajímat žádné vnitřní prostory školy – učebny, tělocvičnu a pohybovou učebnu. Děkujeme za pochopení.
Více informací
Varianty možné výuky PREZENČNÍ VÝUKA Karanténa nebo opatření KHS, MZd se dotknou méně než 50 % žáků třídy. probíhá prezenční výuka ve škole škola nemá povinnost poskytovat distanční výuku škola bude poskytovat studijní podporu formou zasílání materiálů, zadání úkolů, výukových plánů – žáci se zapojují dobrovolně SMÍŠENÁ VÝUKA Karanténa nebo opatření KHS, MZd se dotknou více než 50 % žáků třídy. škola je povinna vzdělávat distančním způsobem žáky, kterým je účast ve výuce zakázána formy – podle technických možností školy zasílání tištěných materiálů pokyny k samostatné práci s učebními texty žáci přítomní ve škole pokračují v prezenční výuce ve standardním režimu lze upravit 
Více informací