Aktuality

Na následujícím odkazu naleznete infomace k ošetřovnému od 14. 10. 2020. Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020 (ONLINE)
Více informací
Distanční výuka je povinná. Pokud se žák neúčastní, je zákonný zástupce žáka povinen ho omlouvat podle pravidel stanovených ve Školním řádu plnění zadaných činností je pro žáka povinné zadání práce na distanční výuku bude zveřejněno v plánu výuky na webových stránkách školy a prostřednictvím prostředí Microsoft Teams. Prosíme o toleranci v případě, že nebude MS Teams pracovat stoprocentně z důvodu přetížení školní sítě. Proto budou zadání úkolů zveřejněna i v Plánu výuky na webových stránkách školy. rozvrhy distanční výuky dostanou žáci ve škole a budou zveřejněny na webových stránkách školy pokud žák nemá možnost pracovat online, bude informovat třídního učitele a ten domluví s vyučujícími 
Více informací
Vzhledem k současné hygienické situaci a k opatřením z ní vyplývající nebude škola do odvolání pronajímat žádné vnitřní prostory školy – učebny, tělocvičnu a pohybovou učebnu. Děkujeme za pochopení.
Více informací
Varianty možné výuky PREZENČNÍ VÝUKA Karanténa nebo opatření KHS, MZd se dotknou méně než 50 % žáků třídy. probíhá prezenční výuka ve škole škola nemá povinnost poskytovat distanční výuku škola bude poskytovat studijní podporu formou zasílání materiálů, zadání úkolů, výukových plánů – žáci se zapojují dobrovolně SMÍŠENÁ VÝUKA Karanténa nebo opatření KHS, MZd se dotknou více než 50 % žáků třídy. škola je povinna vzdělávat distančním způsobem žáky, kterým je účast ve výuce zakázána formy – podle technických možností školy zasílání tištěných materiálů pokyny k samostatné práci s učebními texty žáci přítomní ve škole pokračují v prezenční výuce ve standardním režimu lze upravit 
Více informací
Informace k provozu školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 Zajištění hygienických a bezpečnostních požadavků pro provoz školy v souvislosti s měnící se epidemiologickou situací si vyžádalo úpravy provozních pravidel ve škole (včetně školní družiny a školní jídelny), jejichž cílem je zejména ochrana zdraví žáků a zaměstnanců školy. Příchod do školy: škola nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti určený vchod do školy žáci, jejichž třída je ve 2. pavilonu použijí pravé dveře hlavního vchodu žáci, jejichž třída je v 1. pavilonu použijí levé dveře hlavního vchodu žáci přípravné třídy a žáci využívající ranní družinu vstupují vchodem u školní družiny žák přichází 
Více informací