Aktuality

Informace k zápisu do 1. ročníku Na stránce Zápis do 1. ročníku byly doplněny aktuální informace k zápisu do 1. ročníku ve školním roce 2023/2024.
Více informací
Nabídka adaptační volnočasové aktivity pro děti cizinců / Пропозиція адаптивного дозвілля для дітей іноземців Bolevecká základní škola ve spolupráci s městem Plzní otevírá dne 1. 2. 2023 adaptační volnočasovou skupinu pro děti cizinců: od 5 do 6 let, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, které nenavštěvují mateřskou školu ani přípravnou třídu základní školy a vízum jim bylo vydáno po 1. říjnu 2022 nebo do ČR přišly před 1. říjnem 2022 a nebyly přijaty ke vzdělávání, od 6 do 15 let, které nenavštěvují základní školu a vízum jim bylo vydáno po 1. říjnu 2022 nebo do ČR přišly před 1. říjnem 
Více informací
Přehledné informace k přijímacímu řízení na SŠ a VG 2022/2023 Střední školy a gymnázia Přijímací řízení na SŠ ve školním roce 2022/2023 krok za krokem (PDF) Víceletá gymnázia Přijímací řízení na VG ve školním roce 2022/2023 krok za krokem (PDF) Jiné Opatření MŠMT k přijímacímu řízení na SŠ pro ukrajinské žáky (PDF)
Více informací
Informační brožura ČÍM BUDU? a přehled dnů otevřených dveří SŠ Informační brožuru ČÍM BUDU? pro přijímací řízení SŠ a VG na školní rok 2023/2024 naleznete v sekci Výchovný poradce. Najdete zde i přehled dnů otevřených dvěří SŠ a VG.
Více informací
Seznam pomůcek pro 1. ročník a přípravné třídy Seznam pomůcek pro 1. ročník a přípravné třídy na školní rok 2022/2023 naleznete na stránce Školní pomůcky.
Více informací
Seznam přijatých žáků od 1. 9. 2022 do 22. základní školy v Plzni / Список прийнятих учнів з 1 вересня 2022 року до 22-ї початкової школи в Пльзені Evidenční čísla / Реєстраційні номери EV30 EV33 EV36 EV39 EV31 EV34 EV37 EV40 EV32 EV35 EV38 EV41 EV1 EV8 EV16 EV23 EV2 EV9 EV17 EV24 EV3 EV10 EV18 EV25 EV4 EV11 EV19 EV26 EV5 EV12 EV20 EV27 EV6 EV13 EV21   EV7 EV15 EV22  
Více informací
Ceny obědů a svačin od 1. 9. 2022 Dnem 1.9.2022 se mění ceny stravného z důvodu navyšování nákupních cen potravin a navýšení výdajů za energie. Ceny obědů a svačin v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů jsou ve školní jídelně při 22. základní škole Plzeň stanoveny takto: Obědy Strávníci Stravné 7 – 10 let 32,- Kč 11 – 14 let 35,- Kč 15 a více let 38,- Kč Cizí strávníci 85,- Kč Svačiny Strávníci Stravné 7 – 10 let 24,- Kč 11 – 14 let 25,- Kč 15 a více let 26,- Kč Nezapomeňte si prosím 
Více informací
Výsledky přijímacích řízení do tříd s rozšířenou výukou
Více informací
Výsledky doplňovacích voleb do školské rady a jmenování člena školské rady
Více informací
Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství) Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта) Ředitelka základní školy / Директор початкової школи Mgr. et Mgr. Božena Světlíková oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23: повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 
Více informací