Aktuality

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství) Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта) Ředitelka základní školy / Директор початкової школи Mgr. et Mgr. Božena Světlíková oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23: повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 
Více informací
Seznam přijatých žáků od 1. 9. 2022 do 22. základní školy v Plzni / Список прийнятих учнів з 1 вересня 2022 року до 22-ї початкової школи в Пльзені Evidenční čísla / Реєстраційні номери EV1 EV8 EV16 EV23 EV2 EV9 EV17 EV24 EV3 EV10 EV18 EV25 EV4 EV11 EV19 EV26 EV5 EV12 EV20 EV27 EV6 EV13 EV21   EV7 EV15 EV22  
Více informací
Ceny obědů a svačin od 1. 9. 2022 Dnem 1.9.2022 se mění ceny stravného z důvodu navyšování nákupních cen potravin a navýšení výdajů za energie. Ceny obědů a svačin v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů jsou ve školní jídelně při 22. základní škole Plzeň stanoveny takto: Obědy Strávníci Stravné 7 – 10 let 32,- Kč 11 – 14 let 35,- Kč 15 a více let 38,- Kč Cizí strávníci 85,- Kč Svačiny Strávníci Stravné 7 – 10 let 24,- Kč 11 – 14 let 25,- Kč 15 a více let 26,- Kč Nezapomeňte si prosím 
Více informací
Výsledky přijímacích řízení do tříd s rozšířenou výukou
Více informací
Výsledky doplňovacích voleb do školské rady a jmenování člena školské rady
Více informací
Dotazování Nejvyššího kontrolního úřadu – Plzeňský kraj Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků 4. a 8. tříd, dovoluji si Vás jménem Nejvyššího kontrolního úřadu požádat o spolupráci při dotazníkovém šetření v souvislosti s kontrolní akcí NKÚ č. 22/02. Jeho smyslem je podat informace o podpoře digitálního vzdělávání ze strany MŠMT. Odpovědi na položené dotazy budou zpracovány souhrnně v anonymizované podobě. Se získanými odpověďmi budou dále pracovat pouze vybraní zaměstnanci NKÚ a odpovědi nebudou spojovány s konkrétní školou nebo respondentem. Vyplnění tohoto dotazníku zabere přibližně 5 minut. Dovolte mi Vám poděkovat za čas strávený jeho vyplněním. S přátelským pozdravem Ing. Adolf Beznoskačlen Nejvyššího 
Více informací
Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství) Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта) Ředitelka základní školy / Директор початкової школи Mgr. et Mgr. Božena Světlíková oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23: повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 
Více informací
Informace k turistickému kurzu 5. ročníku Všechny potřebné a aktuální informace naleznete na adrese:
Více informací
Seznam přijatých uchazečů do 1. ročníku k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023
Více informací
Informace k vodáckému kurzu 9. ročníku Všechny potřebné a aktuální informace naleznete na adrese:
Více informací