Absolventské práce

Absolventské práce jsou pro žáka příležitostí najít propojení poznatků a dovedností získaných v jednotlivých vyučovacích předmětech se svými vlastními možnostmi.

Absolventská práce je jednou z forem ověření schopností, dovedností a znalostí, které má žák končící základní vzdělávání. Cílem práce je nejen shromáždění informací k danému tématu a jejich zpracování, ale také prezentace osobnosti žáka, jeho názorů, postojů a kompetencí.

Časový harmonogram 2019/2020


Závazné přihlášení tématu absolventské práce u vedoucího:

Tvorba absolventské práce pod vedením jejího vedoucího:

Předložení osnovy vedoucímu ke konzultaci v elektronické podobě:

Předložení průběžné práce vedoucímu k první konzultaci v elektronické podobě:

Odevzdání HOTOVÉ PRÁCE vedoucímu k závěrečné konzultaci v elektronické podobě:

Možnost vytištění a svázaní absolventské práce školou:

Odevzdání VYTIŠTĚNÉ PRÁCE vedoucímu včetně elektronické verze:

Ústní obhajoby absolventských prací

Soubory ke stažení

Informace k absolventské práci ve školním roce 2019/2020

Základní pravidla pro úpravu textů na PC (PDF)

Postup instalace Microsoft Office 365 (PDF)

Šablona absolventské práce (formát DOTX pro Microsoft Office)

Užitečné odkazy

Generátor citací (www.citace.com)

Generátor citací (citace.dumy.cz)

Bibliografické odkazy a citace dokumentů (www.citace.com)

Stáhnout Microsoft Office 365 (www.office.com)