Informace o škole

Poloha

22. základní škola Plzeň leží v severovýchodní části Plzně v městské části Doubravka, konkrétně v ulici Na Dlouhých 49. Areál školy se nachází v příjemném a tichém prostředí doubraveckého sídliště a v nejbližším okolí se rozprostírá klidný Špitálský les. Ke škole se můžete dopravit nejlépe trolejbusem linky č. 13 (zastávka Ke Špitálskému lesu), který staví přímo před školou, nebo můžete využít nedaleké trolejbusové a autobusové zastávky Opavská (linky č. 16, 29 nebo 30).

Vybavení školy

Děti pracují ve třídách vybavených novým nábytkem. Každá třída má k dispozici vlastní počítač s připojením k internetu a s celou řadou výukových programů. Navíc každá učebna na druhém stupni je vybavena datovým projektorem. Samozřejmostí je vybavení některých tříd interaktivní tabulí. Po dokončení nástavby v roce 2012 používáme pro výuku celou řadou odborně vybavených učeben, jako jsou:

Od roku 2007 máme k dispozici moderní víceúčelové školní hřiště, kde můžeme provozovat různé sporty, jako jsou fotbal, házená, volejbal, basketbal či tenis. Hřiště též slouží i různým atletickým disciplínám (např. běh, skok daleký, skok vysoký, vrh koulí). Pro konání různých akcí nám slouží i aula, která je vybavena audiovizuální technikou a má kapacitu až 200 návštěvníků.

Pokud chcete vidět více z vybavení jednotlivých tříd a učeben, spusťte si naši virtuální procházku školou.

Při výuce odborných předmětů jsou využívány údaje z meteorologické stanice a z modelu solární elektrárny. V rámci pracovních činností mohou žáci naší školy pracovat na školní zahradě.

Okolí školy

Sousoší RADOST

Pískovcové sousoší před 22. základní školou v Plzni je společným dílem sochaře a keramika Zdeňka Jílka a architekta a malíře Klementa Štíchy.

Autor/zdroj: Pavel Cvrček, licence: CC-BY-SA.

Sousoší představuje soubor tří klečících postav (dva muže a jednu ženu) provedených v pískovci na mramorovém soklu. Signováno „ZJ 66“.

Toto rozměrné pískovcové sousoší představuje příklon ke geometrizované figuraci, při níž se autoři inspirují díly kubismu (jeho nejvýznamnějším představitelem je španělský umělec Pablo Picasso). Jílek u svého sousoší abstrahoval postavy téměř na základní geometrické formy.

Více informací na portálu Křížky a vetřelci.

Zdroj: Radost. Křížky a vetřelci: Katalog drobného umění na území Plzně [online]. Plzeň: Pěstuj Prostor [cit. 2018-01-16]. Dostupné z: http://krizkyavetrelci.plzne.cz/katalog/dilo/247/

Spolupráce

Jsme rádi, že se rodiče o své děti zajímají, že mají přehled nejen o známkách a úspěších svých dětí, ale také registrují a řeší případné problémy. Vítáme, když rodiče podporují zájem o četbu a návštěvu kroužků, rozšiřují znalosti svých dětí při společných výletech, návštěvou kin a divadla. Pro děti je velmi důležitá pochvala, a proto se vždy snažíme hledat v nich i to dobré.

Rodiče se při třídních schůzkách nebo kdykoliv po domluvě mohou setkat s třídními učiteli nebo s vyučujícími jednotlivých předmětů.

Aby naše slova nebyla pouhými slovy, mohou se rodiče i další zájemci přijít podívat za dětmi přímo do vyučovací hodiny. Pravidelně pořádáme Den otevřených dveří, kdy si návštěvníci mohou prohlédnout celý areál školy.

V současné době se škola snaží o co nejtěsnější kontakt nejen s rodiči. Spolupracujeme se Školskou radou při 22. ZŠSdružením rodičů Centrem sportu.

Při různých projektových dnech spolupracujeme např. s občanským sdružením AISIS (projekt Rozumíme penězům), s Asociací „Záchranný kruh“ nebo s Koordinačním centrem česko-německé výměny mládeže TANDEM.

Navázali jsme spolupráci se školami v zahraničí:

Areál školního hřiště

Velký areál

Víceúčelové hřiště:
sportovní povrch umělá tráva NEW GRASS
3 400 m2
Ovál, sektor skoku vysokého a rozběhu skoku dalekého:
sportovní povrch tartan ALSATOP
2 430 m2
Celková plocha umělých sportovních povrchů: 5 830 m2

Vybavení:

Malý areál