Nabídka zaměstnání

Pedagogický sbor

22. základní škola Plzeň hledá kvalifikovanou učitelku/kvalifikovaného učitele 1. stupně základní školy – kvalifikace podle § 7 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontaktní adresa: reditel@zs22.plzen-edu.cz