Rozšířená výuka

Upozornění pro žáky 22. ZŠ, kteří jsou již zařazeni do rozšířené výuky cizího jazyka od 3. ročníku, že již nemohou podávat přihlášky k rozšířené výuce informatiky nebo tělesné výchovy v 6. ročníku.
 

INFORMATIKA (6. ročník)

Obsah a forma výuky

Žáci mají 3 hodiny informatiky týdně (6. a 9. ročník) nebo 2 hodiny týdně (7. a 8. ročník).  Výuka probíhá v moderně vybavené počítačové učebně. Při hodinách si žáci vyzkoušejí nejen práci na počítačích, ale i práci na tabletech.

Cílem rozšířené výuky informatiky je prohloubit a více upevnit základní dovednosti při práci s počítačem. V průběhu vyučování se žáci seznámí postupy práce v textovém editoru, tabulkovém procesoru, prezentačním editoru, databázovém editoru a klientu elektronické pošty.

Získají základní dovednosti při vyhledávání a zpracování informací ze sítě Internet, při práci s počítačovou grafikou, tvorbě webových stránek. Dále získají hlubší znalosti z oblasti hardwaru, softwaru či počítačových sítí.

Informace k výběrovému řízení na školní rok 2020/2021

Připravujeme podrobnosti.

TĚLESNÁ VÝCHOVA (6. ročník)

Výuka probíhá v tělocvičně, pohybové učebně nebo na školním hřišti. Cílem rozšířené výuky tělesné výchovy je upevnit a rozšířit základní dovednosti v atletice, hrách a gymnastice. Žáky připravujeme na soutěže Asociace školních sportovních klubů. Účastní se postupových soutěží – obvodních, okresních, krajských a pokud jsou úspěšní i republikových kol.

Počet hodin tělesné výchovy ve třídě s rozšířenou výukou tělesné výchovy:

Informace k výběrovému řízení na školní rok 2020/2021

Výběrové řízení se skládá ze základních disciplín:

Termíny

Termín odevzdání přihlášek: 18. května 2020

Termín konání výběrového řízení: 25. května 2020 od 14.00

Žáci si přinesou sportovní oblečení. Žáci mimo 22. ZŠ přinesou též potvrzení o samostatném odchodu.

CIZÍ JAZYK (3. ročník)

Informace k výběrovému řízení na školní rok 2020/2021

Připravujeme podrobnosti.