Škola OnLine

Upozornění pro zákonné zástupce i žáky

Od školního roku 2018/2019 bude klasifikace žáků na 2. stupni zaznamenávána pouze do elektronické žákovské knížky v systému Škola Online. Pokud do dnešní doby nemáte zřízen přístup do tohoto systému, vyčkejte prosím na instrukce od jednotlivých třídních učitelů na třídních schůzkách začátkem září 2018.

Škola OnLine je moderní školní informační systém, který umožňuje rychle a efektivně zpracovávat veškerou školní agendu při zachování vysokého uživatelského komfortu. Jedná se o webovou aplikaci, což znamená, že je dostupná 24 hodin denně prostřednictvím Internetu, a to při využití pouze běžného webového prohlížeče bez nutnosti jakékoliv další instalace.

Funkce systému

Přímý vstup do systému

https://skola.plzen-edu.cz

Registrace do systému

V případě, že nemáte zřízen přístup do systému Škola Online, kontaktujte, nejlépe emailem, třídního učitele (v případě žáků 2. stupně) nebo administrátora systému (v případě žáků 1. stupně) s žádostí o přístupový PIN. Po získání PINu proveďte registraci přes odkaz níže. Systém umožňuje zřídit samostatný přístup pro každého zákonného zástupce zvlášť i každého žáka zvlášť.

Registrace uživatele do systému

Obnova zapomenutého hesla

Pokud neznáte své heslo do systému, lze jej obnovit na odkazu níže. Podmínku je znalost svého uživatelského jména a zaevidované emailové adresy v systému Škola Online. Pokud neznáte své uživatelské jméno či zaevidovanou emailovou adresu, kontaktujte s žádostí kancelář školy.

https://skola.plzen-edu.cz/SOL/ZapomenuteHeslo.aspx

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace pro chytré telefony a tablety umožňuje zejména sledovat aktuální rozvrh včetně suplování, přehled hodnocení, omlouvat absenci a komunikovat z vyučujícími.

Uživatelská příručka

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/dokumentace/KS/verejnost/