Výuka cizích jazyků

Anglický jazyk

Žáci se anglickému jazyku učí od 1. ročníku. Tato koncepce zajišťuje intenzivní a pravidelný kontakt dítěte s cizím jazykem již od počátku školní docházky. Výuka anglického jazyka kontinuálně pokračuje až do 9. ročníku.

Všichni vyučující anglického jazyka jsou řádně aprobovaní, dále se vzdělávají, s žáky pracují moderními aktivizačními metodami, využívají různých forem práce.

V hodinách se pracuje s evropským jazykovým portfoliem, které našim žákům umožňuje získat lepší povědomí o své jazykové úrovni a sledovat pokroky v průběhu delších časových úseků. Práce s portfoliem je založena na společném evropském referenčním rámci pro cizí jazyky.

Naši žáci se pravidelně zúčastňují konverzačních soutěží v AJ, korespondenčních soutěží, a dalších aktivit souvisejících s výukou anglického jazyka.

Škola pravidelně pořádá poznávací zájezdy do Velké Británie.

ročník počet vyučovacích jednotek za týden název učebnicového souboru
1. ročník 1× týdně
2. ročník 1× týdně
  nejazyková skupina jazyková skupina nejazyková skupiny jazyková skupina
3. ročník 3× týdně 4× týdně Chit Chat 1 Chit Chat 1
Chit Chat 2
4. ročník 3× týdně 4× týdně Chit Chat 2 Chit Chat 2
Bloggers 1
5. ročník 3× týdně 4× týdně Bloggers 1 Project 1
Project 2
6. ročník 3× týdně 3× týdně Bloggers 2 Project 2
Project 3
7. ročník 3× týdně 3× týdně Project 3 Project 3
Project 4
8. ročník 3× týdně 3× týdně Project 4 Project 4
Project 5
9. ročník 3× týdně 3× týdně Project 4 Project 5

Německý jazyk

NJ se na naší škole vyučuje jako druhý cizí jazyk od šestého do devátého ročníku (3 hodiny týdně ve skupinách s rozšířenou výukou cizích jazyků) a od sedmého do devátého ročníku (2 hodiny týdně jako volitelný předmět). Žáci pracují s učebnicemi Deutsch mit Max 1, 2, jež jsou koncipovány podle Rámcového vzdělávacího programu a odpovídají jazykovým úrovním A1, A2 společného evropského referenčního rámce pro cizí jazyky.

V hodinách NJ rovněž pracujeme s evropským jazykovým portfoliem.

Pravidelně se účastníme konverzačních i jiných soutěží s jazykovou tematikou, soutěže a dalších akcí školy. V jazykových soutěžích vždy dosahujeme velmi dobrých výsledků.

Pořádáme rovněž studijně – poznávací zájezdy do německy mluvících zemí.

Pro žáky je velkou motivací ke studiu již samotné sousedství ČR s Německem a Rakouskem a dále i fakt, že znalost NJ se velmi často vyskytuje jako požadavek v nabídkách zaměstnání v plzeňském regionu.

Vybraní žáci 7. a  8. tříd si začali v roce 2017/18 dopisovat s jednou základní školou z Dánska.

Ruský jazyk

Ve školním roce 2013/2014 se v nabídce cizích jazyků poprvé objevila ruština. Ruský jazyk se žáci učí jako druhý cizí jazyk od 7. do 9. ročníku. Žáci pracují s učebnicemi RADUGA, které odpovídají Rámcovému vzdělávacímu programu.

Motivací pro žáky může být vzrůstající poptávka po kombinaci jazyků AJ, RJ v souvislosti se zaměřením naší ekonomiky. Slabší žáci ocení příbuznost slovanských jazyků.

V rámci výuky probíhá spolupráce s Ruským centrem na Západočeské univerzitě Plzeň.