Zápisy do 1. ročníku

Vážení rodiče,

každoroční zájem o naši školu nás těší, ale zároveň zavazuje, neboť si i nadále chceme udržet dobré renomé. Vyučovacím jazykem je český jazyk. Od 3. ročníku se zaměřujeme na výuku angličtiny, ve 4. ročníku na přírodní vědy, v 5. ročníku na matematiku. V 6. ročníku dále nabízíme rozšířenou výuku informatiky nebo tělesné výchovy a od 7. ročníku němčinu nebo ruštinu jako druhý cizí jazyk. Po dokončení nástavby naší školy v listopadu 2012 vzniklo zázemí pro vzdělávání v těchto oborech. Sportovní nebo umělecké zaměření odhalí určitě mnohé talenty z řad dětí a posílí jejich sebevědomí.

Školní družina i školní jídelna se nacházejí v areálu školy, děti nemusí nikam přecházet, tudíž je zajištěna i jejich větší bezpečnost. Sportovní hřiště a velmi pěkné okolí školy nabízí dětem trávit příjemné chvíle i v době mimo vyučování.

Těšíme se na vás, a pokud projevíte zájem prohlédnout si prostředí, ve kterém by se měly vzdělávat vaše děti, budeme vám po telefonické domluvě k dispozici i mimo stanovené termíny.

Zápis dětí na školní rok 2020/2021

Připravujeme podrobnosti

Termín zápisu

Čtvrtek 2. dubna 2020 od 13 do 17 hodin

nebo

Pátek 3. dubna 2020 od 13 do 17 hodin

Logo Jezevčík