Školní psycholog

Mgr. Štěpánka Stejskalová

Konzultační hodiny 2017/2018 pro zákonné zástupce

Osobně: ČT 13.30 – 15.00 nebo po telefonické domluvě
Telefonicky: 378 028 752
Elektronicky: stejskalovast@zs22.plzen-edu.cz

Přítomnost ve škole

Den Čas
PO 8.30 – 13.00
ÚT 8.30 – 13.00
ST 8.30 – 13.00
ČT 10.30 – 15.00
8.30 – 13.00

Náplň činnosti školního psychologa

Činnost školního psychologa je samostatná činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy.

Zákonní zástupci podepisují generální souhlas, který zahrnuje i činnost školního psychologa. Tento souhlas lze v průběhu roku změnit. Pokud ho zákonní zástupci nepodepíší, psycholog jejich dítě z činností vynechává.

Obsah konzultací je důvěrný, jakékoli informace (škole, jiným institucím atp.) jsou podávány pouze se souhlasem zákonných zástupců. Přístup k dokumentaci (je archivována) mají pouze zákonní zástupci.

Co školní psycholog nabízí:

Na školního psychologa se můžete obrátit pokud:

žáci

zákonní zástupci