Žákovské parlamenty

Naše škola je zapojena do projektu ŽÁKOVSKÉ PARLAMENTY S.O.S., reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0075. Projekt je zaměřen na komplexní metodickou podporu škol při práci se žákovskými parlamenty především na prvním stupni. S partnerskými školami vyvíjíme a ověřujeme zavádění efektivního systému zapojování žáků z prvního stupně do participace na životě třídy a školy a jejich přípravu na přechod z prvního na druhý stupeň. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Činnost žákovského parlamentu 22. ZŠ Plzeň Webové stránky projektu Žákovské parlamenty S.O.S
Více informací