Autor: admin

Podzim se sportovně vydařil Jako každý rok se zapojujeme v kategoriích od těch nejmenších až po naše největší deváťáky do koloběhu sportovních soutěží. Hned v září jsme absolvovali závody v přespolním běhu, dále následovaly turnaje ve florbalu, futsalu, házené, dokonce jsme již v podzimních termínech sehráli turnaje v McDonald’s Cupu a naši sportovci si také zaplavali v bazénu. Byl to velice vydařený podzim 2019, protože ve všech sportech jsme dobyli stupně vítězů a přivezli spoustu pohárů. Za skvělou reprezentaci našim žákům děkujeme. 22. ZŠ Plzeň, sekce TV
Více informací
V letošním školním roce se žákovský parlament zapojil do projektu Naše partnerská školní jídelna. Cílem projektu je analýza chodu partnerské školní jídelny, příklady dobré praxe, možná aplikace a zlepšení podmínek ve vlastní školní jídelně. Dne 6.2. jsme navštívily školní jídelnu 28. ZŠ. Měly jsme možnost ochutnat polévku, hlavní chod a ovoce. Polévka nám velmi chutnala, protože to byla kulajda, kterou máme obě rády. Hlavní chod už nás tolik nepotěšil, jednalo se o závitek s hnědou omáčkou a rýží. Na závěr jsme dostaly mandarinku. V jídelně se vařil pouze jeden oběd, protože mnoho kuchařek onemocnělo. Prostor jídelny byl větší než u 
Více informací
Název: DIGI Plzeň Číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012319 Termín realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021 Cílem projektu je podpora pedagogům při rozvoji digitální gramotnosti žáků a využití moderních technologií směrem ke zvyšování kvality vzdělávání. Pedagogové budou mít k dispozici kvalitní pomůcky, individuální podporu mentora a společné vzdělávání s pedagogy dalších partnerských škol.
Více informací
Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II – MRR v prioritní ose 3. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Číslo projektu č. CZ.02.0X/0.0/0.0/18_063/0014629 Název: Šablony II pro 22. ZŠ Plzeň Termín realizace: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021 Cíl projektu Tento projekt umožní škole čerpat finanční prostředky na zajištění dalšího vzdělání pedagogických pracovníkův oblasti inkluze a jazykové výuky. Dalšími zvolenými aktivitami chceme posílit spolupráce pedagogů při výuce a rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti nových výukových metod s využitím ICT. Bude posíleno začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do výuky a realizovány volnočasové aktivity pro žáky (čtenářský klub, klub zábavné 
Více informací
V úterý 17. 9. 2019 jsme jeli se žákovským parlamentem do Prahy. Byli jsme pozvaní do poslanecké sněmovny na besedu s poslancem a primátorem našeho města Martinem Baxou. Zbytek času jsme věnovali prohlídce některých zajímavostí Prahy. Vyjeli jsme lanovkou na rozhlednu Petřín. Vyšli jsme 299 schodů a stálo to za to. Měli jsme hezké počasí, takže jsme se mohli rozhlédnout na Prahu z rozhledny. Poté jsme šli do zrcadlového bludiště. Prohlédli jsme si také barokní Vrtbovskou zahradu a Pražské jezulátko v Kostele Panny Marie Vítězné a svatého Antonína Papuánského. Matyáš Lepič a Tereza Lukšová, VII.B
Více informací
V termínech od 9. 9. do 13. 9. 2019 se konal adaptační kurz pro žáky 6. ročníků v kempu U Mloka nedaleko Tříman. Kurzu se v prvním termínu zúčastnilo celkem 45 žáků, v druhém termínu pak 42 žáků. Po příjezdu proběhlo rozřazení do chatek. V průběhu dne žáci hráli řadu pohybových a společenských her. V prvním odpoledním bloku třídy absolvovaly aktivity zaměřené na stmelování kolektivu třídy a společně s třídními učiteli a se školní psycholožkou, a vodácký výcvik. V podvečer prvního dne měli žáci za úkol vytvořit plakát, který bude reprezentovat chatku. Každá skupinka byla za snahu odměněna, protože výtvory 
Více informací
Úspěch 22. ZŠ na Branném dni Ve středu 15. května 2019 se v areálu HZS na Bílé Hoře sešli žáci plzeňských škol k účasti na Branném dni s policií ČR. Celkem vytvořili 23 čtyřčlenných družstev složených ze čtyř dětí v poměru dva chlapci a dvě dívky. Zastoupen musel být žák každého ročníku druhého stupně. Družstva byla prověřena v tělesné zdatnosti formou běhu na 3 km, v obratnosti dětí při překonávání terénních nerovností a umělých překážek. Koncentrace po zátěži se hodnotila střelbou ze vzduchové pušky, hodem medicinbalem a hodem na cíl. Žáci též byli hodnoceni z poskytování laické první pomoci a 
Více informací
Naše škola je zapojena do projektu ŽÁKOVSKÉ PARLAMENTY S.O.S., reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0075. Projekt je zaměřen na komplexní metodickou podporu škol při práci se žákovskými parlamenty především na prvním stupni. S partnerskými školami vyvíjíme a ověřujeme zavádění efektivního systému zapojování žáků z prvního stupně do participace na životě třídy a školy a jejich přípravu na přechod z prvního na druhý stupeň. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Činnost žákovského parlamentu 22. ZŠ Plzeň Webové stránky projektu Žákovské parlamenty S.O.S
Více informací
Máme štěstí, protože máme víc, než potřebujeme. Rozhlédněme se kolem sebe a pomáhejme ostatním. Kdy jsem se poprvé setkala s pojmem „adopce na dálku“, si už nepamatuji, ale každopádně vím, že mě tato myšlenka nadchla. Proto, když jsem začala učit na 22. základní škole Na Dlouhých, jsem se rozhodla tento nápad šířit dál – mezi dětmi, pedagogy i ostatními zaměstnanci naší školy. Všechno začalo touhou být užitečný. Pomoci někomu, kdo si sám svým přičiněním pomoci nemůže, kdo nemá takové podmínky pro život, jako máme my. Z několika možných organizací, které zprostředkovávají adopci na dálku, jsme s dětmi vybrali Nadaci Mezinárodní 
Více informací
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Digitální učební materiály Materiály pro 1. stupeň Materiály pro 2. stupeň
Více informací

Vyhledávání

Kalendář