Šablony II pro 22. ZŠ Plzeň

Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II – MRR v prioritní ose 3.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

  • Číslo projektu č. CZ.02.0X/0.0/0.0/18_063/0014629
  • Název: Šablony II pro 22. ZŠ Plzeň
  • Termín realizace: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021

Cíl projektu

Tento projekt umožní škole čerpat finanční prostředky na zajištění dalšího vzdělání pedagogických pracovníkův oblasti inkluze a jazykové výuky.

Dalšími zvolenými aktivitami chceme posílit spolupráce pedagogů při výuce a rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti nových výukových metod s využitím ICT.

Bude posíleno začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do výuky a realizovány volnočasové aktivity pro žáky (čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her a badatelský klub)

Komentáře nejsou povoleny.