Název: DIGI Plzeň

Číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012319

Termín realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021

Cílem projektu je podpora pedagogům při rozvoji digitální gramotnosti žáků a využití moderních technologií směrem ke zvyšování kvality vzdělávání. Pedagogové budou mít k dispozici kvalitní pomůcky, individuální podporu mentora a společné vzdělávání s pedagogy dalších partnerských škol.

Komentáře nejsou povoleny.