Plán výuky

< Zpět na seznam tříd

2.A

Třídní učitel(ka): Ivana Mašíková

Rozvrh hodin

Plán výuky pro minulý týden (od 5. 4. 2021)

Český jazyk a literatura

 • Učivo: Věta jednoduchá, souvětí, spojky, párové souhlásky S - Z, PS str. 21, 22, PL - str. 53. Písanka 3 str. 10 - 11, Čítanka srt. 88 - 91
 • Domácí úkol: týdeník, 20 minut denně číst
 • Poznámka: gramar. in

Člověk a svět

 • Učivo: rostliny na jaře - PS str. 51 - 52
 • Domácí úkol: Zkus s rodičem přesadit nějakou pokojovou rostlinu - svůj počin zaznamenej
 • Poznámka:

Matematika

 • Učivo: Numerace do 100, násobilka 8, PS str. 28 - 30
 • Domácí úkol: matika.in - vlastní a samostatné počítání
 • Poznámka:

Poznámky

 • Učivo:
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Plán výuky pro aktuální týden (od 12. 4. 2021)

Český jazyk a literatura

 • Učivo: Čtení s porozuměním, slovní druhy, spojky, souvětí, pohlednice, PS str. 22,23, Písanka 3 str. 12 -14
 • Domácí úkol: denně 15 - 20 minut číst
 • Poznámka: gramar. in

Člověk a svět

 • Učivo: Jaro - pokojové rostliny, zahrada na jaře, str. 52,53
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Matematika

 • Učivo: Numerace do 100, násobilka 1 - 8, obvod a obsah obrazců PS str. 32 - 35
 • Domácí úkol: trénovat prostředí na stránkách matika in
 • Poznámka: matika. in

Poznámky

 • Učivo:
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Plán výuky pro přístí týden (od 19. 4. 2021)