Plán výuky

< Zpět na seznam tříd

2.B

Třídní učitel(ka): Marcela Kliková

Rozvrh hodin

Plán výuky pro minulý týden (od 5. 4. 2021)

Český jazyk a literatura

 • Učivo: Skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě mě. procvičování, opakování souhlásek tvrdých, měkkých jejich třídění a používání . Druhy vět. Tvarosloví. Práce s větou. Vlastní jména. Slovní druhy - zařazování slov. Abeceda. učebnice str. 88, 89, 91 - ústně PS 2. díl - 21 Diktát, přepis, opis. Písanka - 3.díl str.10 Čítanka - str. 94,95
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Člověk a svět

 • Učivo: Jaro - Kalendář přírody. Orientace v čase. Hodiny. Jaro v lese PS - str. 49
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Matematika

 • Učivo: Numerace přiroz. čísel do 100. (přes 10 i po desítkách do 100). Násobení 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Dělení. Slovní úlohy. Mince. Porovnávání. Krokování. Práce s tabulkou. Rovnice. Slovní úlohy. Rýsování - ořezaná tužka č. 2. Pravítko. Křivé čáry, přímka, úsečka, body. PS - 2.díl str. 32,33,34.
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Poznámky

 • Učivo: Distanční výuka. Výuka probíhá přes MS Teams Úkoly zasílány emailem všem žákům. Vysílání od pondělí do pátku 9,00hod. - 11,00hod. Děkuji za spolupráci!
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Plán výuky pro aktuální týden (od 12. 4. 2021)

Český jazyk a literatura

 • Učivo: Procvičování, opakování souhlásek tvrdých, měkkých jejich třídění a používání . Druhy vět. Tvarosloví. Práce s větou. Vlastní jména. Slovní druhy - zařazování slov. Abeceda. Věta jednoduchá a souvětí. učebnice str. 92.93,94 - ústně Diktát, přepis, opis. Písanka - 3.díl str.11 Čítanka - str. 95. 96
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Člověk a svět

 • Učivo: Jaro - Kalendář přírody. Orientace v čase. Hodiny. Jaro u vody Jarní květiny PS - str. 50,51
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Matematika

 • Učivo: Numerace přiroz. čísel do 100. (přes 10 i po desítkách do 100). Násobení 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Dělení. Slovní úlohy. Mince. Porovnávání. Krokování. Práce s tabulkou. Rovnice. Slovní úlohy.Číslice sudé, liché. Rýsování - ořezaná tužka č. 2. Pravítko. Křivé čáry, přímka, úsečka, body. Obvod. Obsah. PS - 2.díl str. 35,36,37
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Poznámky

 • Učivo: Distanční výuka. Výuka probíhá přes MS Teams Úkoly zasílány emailem všem žákům. Vysílání od pondělí do pátku 9,00hod. - 11,00hod. Děkuji za spolupráci! Pozor, od 19.4. začíná rotační výuka. Žáci 2.B 19.4. nástup na prezenční výuku 7,45h. Vždy v pondělí a ve čtvrtek bude probíhat testování AT test na Covid 19.
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Plán výuky pro přístí týden (od 19. 4. 2021)