Plán výuky

< Zpět na seznam tříd

2.C

Třídní učitel(ka): Renáta Handšuchová

Rozvrh hodin

Plán výuky pro minulý týden (od 5. 4. 2021)

Český jazyk a literatura

 • Učivo: Slovní druhy, tvrdé a měkké skupiny, význam slov, popis (str.93) Snaha o plynulé bezchybné čtení, prezentace přečtené knížky Procvičování písmen abecedy, psaní vět, technika psaní (str. 32)
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Člověk a svět

 • Učivo: Jaro, zahrada na jaře Rozkvetly stromy (str. 54)
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Matematika

 • Učivo: Počítáme písmena, pracujeme s geodeskou, slovní úlohy (str. 32) Sčítání a odčítání do 100, násobilka 2-8, porovnávání, čas
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Poznámky

 • Učivo: Distanční výuka Výuka probíhá přes MS Teams, aktuální učivo je uvedeno e-mailu.
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Plán výuky pro aktuální týden (od 12. 4. 2021)

Český jazyk a literatura

 • Učivo: Slova citově zabarvená, slovní druhy, slovesa, dělení hlásek (str. 96) Výrazné plynulé čtení s porozuměním, prezentace přečtené knížky Písanka 3 - správné spojování písmen a slabik, opis a přepis (str. 3)
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Člověk a svět

 • Učivo: Ze života včel, opakování Ptáci na jaře (str. 57)
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Matematika

 • Učivo: Pracujeme s geodeskou, rozlišujeme obvod a obsah (str. 35) Geometrie v rovině, násobilka, pavučiny, neposedové, autobus
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Poznámky

 • Učivo: Distanční výuka Výuka probíhá přes MS Teams, aktuální učivo je uvedeno e-mailu.
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Plán výuky pro přístí týden (od 19. 4. 2021)