Plán výuky

< Zpět na seznam tříd

3.A

Třídní učitel(ka): Michaela Holubová

Rozvrh hodin

Plán výuky pro minulý týden (od 5. 4. 2021)

Anglický jazyk (Hocmannová)

 • Učivo: Výuka přes MS Teams: Sloveso have got Jídlo - nová slovní zásoba Pro aktuální učivo můžete kontaktovat vyučující na e-mailu: hocmannovaka@zs22.plzen-edu.cz
 • Domácí úkol: zadán v MS Teams
 • Poznámka:

Anglický jazyk (Menclová)

 • Učivo: Slovní zásoba jídlo, Fráze: I like, Do you like?
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Český jazyk a literatura

 • Učivo: Vyjmenovaná slova, pádové otázky, rod a číslo podstatných jmen. učebnice str. 98- 103, žl. pracovní sešit str. 12-13, Bublinka str. 39. Číst si každý den chvilku knížku podle vlastního výběru.
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Člověk a svět

 • Učivo: Společné znaky rostlin str. 48, Části těla kvetoucích rostlin str. 49
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Matematika

 • Učivo: Početní operace v oboru do 1000 (písemné i pamětné násobení, dělení, sčítání a odčítání, slovní úlohy), Matýsek str. 17- 19
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Poznámky

 • Učivo: Podrobné informace poslány rodičům na mailové adresy.
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Plán výuky pro aktuální týden (od 12. 4. 2021)

Anglický jazyk (Hocmannová)

 • Učivo: Prezenční výuka: Jídlo - procvičování slovní zásoby
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Anglický jazyk (Menclová)

 • Učivo: Slovní zásoba - Jídlo, Snídaně, Oběd, Večeře, Dny v týdnu
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Český jazyk a literatura

 • Učivo: Kontrola probraného učiva distanční výuky, dodělávání, vysvětlování....
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Člověk a svět

 • Učivo: Kontrola probraného učiva distanční výuky, dodělávání, vysvětlování....
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Matematika

 • Učivo: Kontrola probraného učiva distanční výuky, dodělávání, vysvětlování....
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Poznámky

 • Učivo:
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Plán výuky pro přístí týden (od 19. 4. 2021)