Plán výuky

< Zpět na seznam tříd

3.B

Třídní učitel(ka): Liběna Hornová

Rozvrh hodin

Plán výuky pro minulý týden (od 5. 4. 2021)

Anglický jazyk (Menclová)

 • Učivo: Slovní zásoba jídlo, Fráze: I like, Do you like?
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Anglický jazyk (Pešek)

 • Učivo: 1)opakování -otázky, this is me, this is my mom, sloveso has got 2)Oblečení str.38
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Český jazyk a literatura

 • Učivo: Vyjmenovaná slova - opakování - učebnice do str.103. PS /žlutý/ 2.díl - do str.14. Písanka - do str.16.
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Člověk a svět

 • Učivo: Život na Zemi - Voda - PS str.43.
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Matematika

 • Učivo: Opakování řady násobků, příklady na násobení a dělení, rozšiřování číselného oboru do 1000, pamětné a písemné sčítání a odčítání, násobení, slovní úlohy - PS Fraus - červený - str.14,15 /vynechaná cvičení - str.14/1, 5 / Procvičujeme s Matýskem - do str.25.
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Poznámky

 • Učivo:
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Plán výuky pro aktuální týden (od 12. 4. 2021)

Anglický jazyk (Menclová)

 • Učivo:
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Anglický jazyk (Pešek)

 • Učivo: Oblečení - str.38 otázka - What are you wearing ?
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Český jazyk a literatura

 • Učivo: Vyjmenovaná slova - opakování - učebnice do str.107 /písemně cv.103/18, 105/25- jen vypsat slova s předponou vy,vý, 106/29/. PS /žlutý/ 2.díl - do str.16. Písanka - do str.17.
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Člověk a svět

 • Učivo: Vzduch a půda - PS str.44, Světlo a teplo - PS str.45, Já to hravě zvládnu - PS str.46.
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Matematika

 • Učivo: Opakování řady násobků, příklady na násobení a dělení, rozšiřování číselného oboru do 1000, pamětné a písemné sčítání a odčítání, násobení, slovní úlohy - PS Fraus - červený - str.16,17 /vynechaná cvičení - str.17/4 / Procvičujeme s Matýskem - do str.25.
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Poznámky

 • Učivo:
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Plán výuky pro přístí týden (od 19. 4. 2021)