Plán výuky

Školní rok 2022/2023

< Zpět na seznam tříd

3.B

Třídní učitel(ka): Eva Illová

Rozvrh hodin

Plán výuky pro minulý týden (od 12. 9. 2022)

Český jazyk a literatura

 • Učivo:
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Člověk a svět

 • Učivo: Cesta do školy (PS strana 3) Doprava (PS strana 4,5)
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Matematika

 • Učivo: Geometrie - bod (opakování, U strana 3, PS strana 2) Aritmetika - +,- do 100 bez přechodu (opakování) - slovní úlohy (zápis) - učebnice strana
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Poznámky

 • Učivo:
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Plán výuky pro aktuální týden (od 19. 9. 2022)

Český jazyk a literatura

 • Učivo:
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Člověk a svět

 • Učivo: Škola - doprava (dokončení strana 5) Domov - kde jsem doma (vesnice x město, mapa x plán)
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Matematika

 • Učivo: Geometrie - bod, přímka, vzájemná poloha bodu a přímky (U strana 4,5, PS strana 3) Aritmetika: - sčítání a odčítání do 100 bez přechodu - slovní úlohy (U strana 6-9)
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Poznámky

 • Učivo:
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Plán výuky pro přístí týden (od 26. 9. 2022)