Plán výuky

Školní rok 2022/2023

< Zpět na seznam tříd

3.C

Třídní učitel(ka): Jana Jindrová

Rozvrh hodin

Plán výuky pro minulý týden (od 12. 9. 2022)

Český jazyk a literatura

 • Učivo:
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Člověk a svět

 • Učivo:
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Matematika

 • Učivo: Opakování - numerace do 100, slovní úlohy. Násobení a dělení 2,3.
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Poznámky

 • Učivo:
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Plán výuky pro aktuální týden (od 19. 9. 2022)

Český jazyk a literatura

 • Učivo: Psaní ú,ů, u ve slovech. Tvrdé a měkké souhlásky - psaní i,y. Slohová cvičení - pozdrav, představení se. Slove se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě.
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Člověk a svět

 • Učivo: Cesta do školy - chodník, silnice, přecházení - cesta dopravními prostředky Domov - adresa, naše obec
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Matematika

 • Učivo: Opakování - numerace do 100, slovní úlohy. Násobení a dělení 2,3. Písemné sčítání a odčítání do 100.
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Poznámky

 • Učivo: Učivo zasílám denně emailem po přechozí domluvě.
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Plán výuky pro přístí týden (od 26. 9. 2022)