Plán výuky

< Zpět na seznam tříd

4.A

Třídní učitel(ka): Marta Michálková

Rozvrh hodin

Plán výuky pro minulý týden (od 5. 4. 2021)

Anglický jazyk (Hocmannová)

 • Učivo: Výuka přes MS Teams: Školní předměty, popis rozvrhu hodin Časové údaje Pro aktuální učivo můžete kontaktovat vyučující na e-mailu: hocmannovaka@zs22.plzen-edu.cz
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Anglický jazyk (Pešek)

 • Učivo: opakování - počasí, prázdniny - situace, které momentálně probíhají
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Český jazyk a literatura

 • Učivo: 6.4. PS 21/1a) podtrhat podmět a přísudek 7.4. PS 21/2 doplnit ze žlutého sloupce 8.4. PS 21/3 jen a)b)ZSD tužkou 9.4. PS 21/3c), 22/2 napsat věty v minulém čase
 • Domácí úkol:
 • Poznámka: přichystat si list Březen a Duben, vytisknout si listy (popř. dojít si do školy pro materiály)

Člověk a svět

 • Učivo: 7.4. Dějiny ( od 8hodin) v pátek 9.4. dějiny
 • Domácí úkol:
 • Poznámka: poznámky ve školním sešitě

Matematika

 • Učivo: 6.4. PL 11/3 (kdo nemá list, bylo nadiktováno) - aritmetický průměr 7.4. PL 11/8 písemné násobení 8.4. PL 11/9 Příklady na písemné dělení (do sešitu 8příkladů), vymyslet v sešitě 11/6 součin tří čísel k výsledku 36
 • Domácí úkol:
 • Poznámka: vytisknout pracovní listy

Poznámky

 • Učivo: pondělí 5.4. Velikonoce, v úterý výuka od 8hodin - Čj a M.
 • Domácí úkol: do úterý donést sešit a strašidla (kdo ještě nedonesl)
 • Poznámka:

Plán výuky pro aktuální týden (od 12. 4. 2021)

Anglický jazyk (Hocmannová)

 • Učivo: Výuka přes MS Teams: Školní předměty, popis rozvrhu hodin Časové údaje Škola - porozumění textu Pro aktuální učivo můžete kontaktovat vyučující na e-mailu: hocmannovaka@zs22.plzen-edu.cz
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Anglický jazyk (Pešek)

 • Učivo: Škola - dny v týdnu, rozvrh hodin, předměty
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Český jazyk a literatura

 • Učivo: 12.4. opakování- ZSD,vzorec souvětí, shoda podmětu s přísudkem 13.4. U105/20, napsat věty se správným přísudkem 14.4. PS 23/3a) napsat věty v množném čísle 15.4. PS 23/2 jen první sloupec (podle vzoru) 16.4. PS 23/2 hotovy všechny tři sloupce
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Člověk a svět

 • Učivo: 12.4. přírodověda (PS 30/2 hotovo) 14.4. dějiny (od 8h)
 • Domácí úkol: Přečíst si v učebnici přírodovědy str. 56-60
 • Poznámka:

Matematika

 • Učivo: 12.4. PL 11/7a)b) napsat do sešitu (písemné sčítání a odčítání) 13.4. PL 10/15 písemné dělení ( do sešitu) 14.4. PL 10/14 písemné násobení 15.4. PL 10/9 pís. dělení se zkouškou, 10/10 - vše do kostkového sešitu
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Poznámky

 • Učivo: 12.4.- 16.4. ještě online výuka Pomdělí 19.4. škola - rozvrh: testování, Čj, M, Čj, Čs, Pč
 • Domácí úkol: Nezapomeň na úkoly z Tv!
 • Poznámka:

Plán výuky pro přístí týden (od 19. 4. 2021)