Plán výuky

< Zpět na seznam tříd

4.B

Třídní učitel(ka): Lenka Brušáková

Rozvrh hodin

Plán výuky pro minulý týden (od 5. 4. 2021)

Anglický jazyk (Hocmannová)

 • Učivo: Výuka přes MS Teams: Školní předměty, popis rozvrhu hodin Časové údaje Pro aktuální učivo můžete kontaktovat vyučující na e-mailu: hocmannovaka@zs22.plzen-edu.cz
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Anglický jazyk (Menclová)

 • Učivo: Opakování: škola, rozvrh, předměty, televize, televizní pořady Z pracovního sešitu bude při hodině probrána str. 38 1,2
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Český jazyk a literatura

 • Učivo: On-line vyučování v MS Teams (Téma - slovesný způsob + čtení) - učeb. str. 84-87 práce při hodině + on-line aktivity (v MS Teams)
 • Domácí úkol: PS str. 19/4 - nezapomeň připsat vzory, učeb. str. 90/25 - do školního sešitu ČJ2 (poslat do pátku) - Nezapomeň určit slovesný způsob. učeb. str. 87/přečíst rámeček, cv. 14/vyber si 3 slovesa a časuj je v podmiňovacím způsobu + cv. 15/vyber jedno téma a vypravuj (alespoň 5 vět do ŠS ČJ2 - tento úkol do úterý)
 • Poznámka:

Člověk a svět

 • Učivo: V úterý VL - prac. sešit Pověsti - pověst O praotci Čechovi - domaluj komiks - připomeň si pověst v MS Teams materiály V pátek PŘ - Nerosty a horniny - prac. sešit str. 24/1 a 25/3 + přečíst učebnici str. 41 + doplnit zápis do prac. sešitu str. 24 (zápis najdeš v MS Teams)
 • Domácí úkol: V úterý VL - pověst O Krokovi a jeho dcerách - on-line aktivita v MS Teams (najdeš v příspěvku z úterý 6. 4.).
 • Poznámka: Najdeš v MS Teams.

Matematika

 • Učivo: On-line výuka v MS Teams (Téma: Vztahy mezi násobením a dělením, roznásobení součtu a rozdílu, slovní úlohy) - pras. sešit str. 7, 8, 9/1, 2 + dobrovolné úkoly (uč. str. 105 - slovní úlohy do školního sešitu + vymyslet slovní úlohu pro ostatní spolužáky)
 • Domácí úkol: Poslat vyfocené stranou 8.
 • Poznámka:

Poznámky

 • Učivo: Nezapomeňte na úkol z přírodovědy do 12. 4. - pracovní listy JARO. Zkoumání přírody. Nezapomeň se dívat do skupiny 4. B, kde najdeš v souborech Termíny kontrol úkol.
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Plán výuky pro aktuální týden (od 12. 4. 2021)

Anglický jazyk (Hocmannová)

 • Učivo: Výuka přes MS Teams: Školní předměty, popis rozvrhu hodin Časové údaje Škola - porozumění textu Pro aktuální učivo můžete kontaktovat vyučující na e-mailu: hocmannovaka@zs22.plzen-edu.cz
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Anglický jazyk (Menclová)

 • Učivo: Televizní programy, hodiny Při online hodině bude ze sešitu probrána stránka 38,40
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Plán výuky pro přístí týden (od 19. 4. 2021)