Plán výuky

< Zpět na seznam tříd

5.A

Třídní učitel(ka): Jaroslava Vacková

Rozvrh hodin

Plán výuky pro minulý týden (od 5. 4. 2021)

Anglický jazyk (Alberti)

 • Učivo: Nauč se a procvičuj slovíčka (PS str. 66- 71) Interaktivní opakování slovíček jednotlivých lekcí: https://quizlet.com/372400901/bloggers-1-3a-flash-cards/ https://quizlet.com/382877675/bloggers-1-3b-flash-cards/ https://quizlet.com/389255053/bloggers-1-3cd-flash-cards/ https://quizlet.com/389255700/bloggers-1-3-reading-flash-cards/ https://quizlet.com/404624821/bloggers-1-4a-flash-cards/ https://quizlet.com/408262476/bloggers-1-4b-flash-cards/
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Anglický jazyk (Vozková)

 • Učivo: Opakování minulého času (nepravidelná slovesa)
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Český jazyk a literatura

 • Učivo: Pravopis - procvičování pravopisných jevů - pracovní sešit str. 5/3., 4., 6/4. Slovesa - opakování učiva o slovesech - slovní druh, mluvnické kategorie - os., č., čas - pracovní sešit str. 7/1., 5. Slohová výchova - vyprávění - Velikonoční zážitky.
 • Domácí úkol: 7. 4. Kontrolní práce - číslovky - Kvíz v MS Teams. 8. 4. DÚ pravopis
 • Poznámka:

Člověk a svět

 • Učivo: Vl - evropská přímořská letoviska - pracovní sešit str. 50 - 51. Př - Lidské tělo . svalová soustava - pracovní sešit str. 31/3.
 • Domácí úkol:
 • Poznámka: Vl - zápisy do obou sešitů v MS Teams. Př - zápisy do obou sešitů v MS Teams.

Matematika

 • Učivo: Desetinná čísla - pamětné a písemné sčítání, odčítání, porovnávání; řešení slovních a aplikačních úloh.
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Poznámky

 • Učivo:
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Plán výuky pro aktuální týden (od 12. 4. 2021)

Anglický jazyk (Alberti)

 • Učivo: PS str. 36/ cv. 1, 2 PS str. 37/ cv. 3, 4 ,5 ____________________________ Vypracuj online cvičení a výsledek ve formě print-screenu odevzdej zde. https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Subject_and_object_pronouns/Subject_and_Oject_Pronouns_xa421sz https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Possessive_adjectives/Possesive_adjectives_fk701356oh https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_Simple/Simple_Present_Exercises_qt22073qp
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Anglický jazyk (Vozková)

 • Učivo: Opakování minulého času Slovesa - like/love/hate/enjoy/mind/don´t mind + ing
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Český jazyk a literatura

 • Učivo: Slovesa - opakování, mluvnické kategorie, tvary - pracovní sešit str. 7/3., 2., 4.; slovesný způsob - pracovní sešit str. 8/1., 2., 4., 5. + pravopis předpon. Procvičování určování mluvnických kategorií sloves, opakování mluvnických kategorií ohebných slovních druhů - pracovní sešit str. 9/2., 3. Slohová výchova - přísloví - prac. sešit str. 32 - 33.
 • Domácí úkol: 14. 4. DÚ v MS Teams 16. 4. DÚ v MS Teams.
 • Poznámka:

Člověk a svět

 • Učivo: Vl - kulturní památky evropských zemí - prac. sešit str. 52 - 53. Př - dýchací soustava - pracovní sešit str. 32/4., 5.
 • Domácí úkol:
 • Poznámka: Vl - zápisy do obou sešitů v MS Teams. Př - zápis do malého sešitu v MS Teams.

Matematika

 • Učivo: Geometrie - obvod a obsah obrazců - pracovní sešit str. 14/1., 2.; str. 11. Jednotky obsahu - pracovní sešit str. 12/1., 2., 3. - jen výpočty obsahů a obvodů. Procvičování výpočtů obsahů obrazců, převádění jednotek obsahu - pracovní sešit str.13.
 • Domácí úkol: 12. 4. DÚ v MS Teams
 • Poznámka: Tabulka pro převádění jednotek obsahu v MS Teams.

Poznámky

 • Učivo:
 • Domácí úkol:
 • Poznámka:

Plán výuky pro přístí týden (od 19. 4. 2021)